TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 95

20 Nisan 2016 Çarşamba

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, küresel ısınmanın etkilerine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

2.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Şanlıurfa'nın adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

3.-      Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Şanlıurfa'da bölge adliye mahkemesi kurulması talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

4.-      Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki atık su arıtma tesisinin yaydığı kokuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

5.-      Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki atık su arıtma tesisinin çalışmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yeni mera alanları oluşturulması çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

7.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bir antik kentin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın Niğde Üniversitesine tıp fakültesi açılması ile ilgili kararına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattının güzergâhına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Akkaya Barajı yanındaki tarihi bir alanın turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Akkaya Barajı'nda meydana gelen kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın fuhuş ve uyuşturucu konusundaki çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, derneklerle ilgili çeşitli verilere ve denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Dericilik Bölümünün kapanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce bakım ve onarımı yapılan tarihi eserlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  sözlü soru önergesi (6/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, organik ürün belgesi alan firmalara yönelik denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de elma ve diğer meyve ürünleri için paketleme ve depolama tesisleri kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patatese eşdeğer ve iklim yapısına uygun alternatif ürünlerin ekiminin özendirilmesi çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarımsal sulama ile ilgili çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de toprak ve yaprak analizi yapılabilen laboratuvarlara yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ecemiş suyunun Niğde'de tarımsal sulama amaçlı kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş.'nin yeniden bankacılık hizmeti vermesi talebine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  sözlü soru önergesi (6/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de seracılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kitreli Köyü'ndeki kükürtlü su kaynağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz Göleti'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilkokul müfredatına yerel konularla ilgili ders konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, alternatif tıp uygulamalarının denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki Akkaya Barajı'nda meydana gelen kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Aksaray illerinde ilçe yapılması planlanan kasabalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul'un Anadolu yakasında yeni ilçeler kurulması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

33.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, astsubayların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

34.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, uzman erbaşların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, aile hekimlerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

2.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların oluşturdukları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, Fatih Projesi için özel bir müfredat oluşturulması ihtiyacının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)