TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 94

19 Nisan 2016 Salı

 

Tasarılar

1.- Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/712) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/713) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

 

Teklifler

1.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1046) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi         (2/1047) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

3.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1048) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

4.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1049) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1050) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe    Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1051) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

7.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1052) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

8.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1053) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1054) (        İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler           ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

10.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1055) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

11.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1056) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2016)

12.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1057) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

13.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın; Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1058) (İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2016)

14.-  Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın; Adana’ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1059) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2016)

15.-  Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve 3 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1060) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

 

Tezkereler

1.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/663) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

2.- Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/664) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

3.- Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/665) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/666) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/667) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/668) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

7.- Hakkari Milletvekilleri Nihat Akdoğan, Abdullah Zeydan ve Selma Irmak'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/669) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

8.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/670) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2016)

 

Raporlar

1.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/533) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 198)  (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/557) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

3.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/558) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/546) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/550) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 206) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/623) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

7.- Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/321) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 214) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

8.- Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/534) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 215) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/429) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/539) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/572) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/543) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/553) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

14.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/563) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 247) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/506) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 253) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

16.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/564) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

17.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/565) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 255) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

18.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/567) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

19.-  Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/594) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 258) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

20.-  Türkiye Cumhuriyetinin Orta Amerika Entegrasyon Sistemine Bölge Dışı Gözlemci Olarak Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Amerika Entegrasyon Sistemi Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/640) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 260)  (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

21.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/573) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

22.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/614) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 266) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

23.-  Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/322) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 267) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

24.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun Tasarısı (1/422) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 268)  (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

25.-  Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/592) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 269)  (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

26.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasına Ek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Statüsüne Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/598) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 270)  (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

27.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/618) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 272) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016) (GÜNDEME)

28.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/508) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 276) (Dağıtma tarihi: 19.04.2016)  (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Serkan Topal ve 20 Milletvekilinin, yolsuzlukların önlenmesi için gerekli çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

2.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve 35 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün sağlanması için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 milletvekilinin, üniversitelerdeki terör örgütü yapılanmalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)