TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 92

15 Nisan 2016 Cuma

 

Tasarılar

1.- Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/707) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

2.- Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/708) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

3.- Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/709) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

4.- Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/710) (Avrupa Birliği Uyum; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2016)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1029) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:15.03.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1030) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

3.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1031) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1032) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

5.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 44 Milletvekilinin; 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi      (2/1033) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

6.- Hatay Milletvekili Birol Ertem ve 19 Milletvekilinin; Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Hatay, Adana ve Mersin İllerinde İşini Suriyeli Sığınmacıların İstihdamı Nedeniyle Kaybetmiş İşçilere İşsizlik Sigortası Ödemesi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1034) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6551 Kanun Numaralı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1035) (Anayasa; Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1036) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji         ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

9.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 8 Nisan Gününün Dünya Romanlar Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1037) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

10.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 34 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1038) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

11.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1039) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

12.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1040) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1041) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1042) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

15.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1043) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

16.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1044) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

17.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1045) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)