TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 91

14 Nisan 2016 Perşembe

 

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli,  Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile 310 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2016)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/396) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

2.- 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/474) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/544) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/547) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 203)  (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/548) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 204) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/549) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

7.- Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/475) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/542) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 209)  (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/551) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/554) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 211) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/556) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 212) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/535) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 216) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi Arasında Yapılan İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/569) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 217) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

14.-  Türkiye Cumhuriyetine Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/588) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

15.-  Uzak Pazarlardan Turist Çekilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/420) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

16.-  Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/530) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

17.-  Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/531) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 221) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

18.-  Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/536) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 222) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

19.-  Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/537) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 223) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

20.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/538) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

21.-  Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/476) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

22.-  1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/478) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

23.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/397) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

24.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/398) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

25.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/401) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

26.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/421) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

27.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/560) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

28.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/561) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 233) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

29.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve E-Devlet Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/566) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

30.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/581) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

31.-  3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/363) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

32.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/505) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

33.-  Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet Olarak Katılım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/526) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

34.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cibutide TİKA Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına ve Teknik İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/578) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

35.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/552) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

36.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Konulu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/559) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

37.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/344) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 249) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

38.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/339) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

39.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/468) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 251) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

40.-  Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Girişimcilik Alanında İşbirliğini Güçlendirmeye Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/504) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

41.-  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/595) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 259) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

42.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/328) ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 261) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

43.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/413) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 262) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

44.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/523) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 264) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

45.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/605) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 265) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

46.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/607) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

47.-  Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/487) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 275) (Dağıtma tarihi: 14.04.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Sayıştay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan denetim raporlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3907) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.03.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, milletvekillerine dağıtılan bir dergide yer alan ifadelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3908) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir milletvekili tarafından yapılan açıklamaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen programlar için bastırılan davetiyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3910) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

5.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Cumhurbaşkanı'nın yurtdışı ziyaretlerine ve bu ziyaretlerde makam aracını götürmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3911) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

6.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3912) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

7.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bakan yardımcılıklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3913) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın bazı ilçelerini kapsayan kentsel dönüşüm ve gelişim projeleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3914) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın bazı ilçelerini kapsayan kentsel dönüşüm ve gelişim projeleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3915) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

10.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Çayyolu kentsel dönüşüm ve gelişim projesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3916) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir vakıfla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3917) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, AB ile mülteci krizi konusunda varılan anlaşma sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3918) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

13.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, 5 Şubat 2016 tarihinde açıkladığı Terörle Mücadele Eylem Planı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3919) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

14.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrallerin çevreye olası etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3920) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı gazetecilere herhangi bir fondan kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3921) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

16.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, cinsel istismara maruz kalan çocuklara ve bu vakaların engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3922) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Feza Gazetecilik A.Ş.'ye kayyum atanmasına ve şirketin gelirlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3923) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

18.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, çocuk istismarı, taciz ve tecavüz vakalarına ve bunlara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3924) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

19.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki maddi zarara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3925) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki adalet sarayı ve cezaevleri sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3926) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük çektikleri iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3927) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

22.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, ülkemizdeki bankaların alacaklarını tahsil amacıyla faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerine ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3928) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

23.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, terör eylemleri nedeniyle oluşan zararların tazminine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3929) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

24.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, çeşitli vakıf ve derneklere yapılan yardımlara ve harcamalarının denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

25.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, YGS'deki hatalı soru ve cevaplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

26.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki bir Halk Eğitim Merkezi'nde cinsel istismar iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

27.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, İşkenceye Karşı Komiteye sunulan 4. Periyodik Raporun hazırlık sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

28.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bir vakıf ile bazı derneklerin faaliyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

29.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Brüksel'de yaşanan canlı bomba saldırısının faillerinden birinin Türkiye'den sınır dışı edilme prosedürüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı bir mahalledeki parselasyon çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

31.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yer alan bir hükümle ilgili Başbakan yardımcısına sürekli basın kartı verilmesi uygulamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

32.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Karaman'da çocuklara yönelik cinsel istismar olayına dair haberlere yayın yasağı getirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

33.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanı'nın bazı açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Amerikan Barolar Birliğinin mültecilere hukuki danışmanlık hizmeti sağlamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

35.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 2010 yılından beri mahkemelerce verilen iflas erteleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3941) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

36.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 1 Temmuz 2015 -23 Mart 2016 tarihleri arasında tutuklanan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3942) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karaman'daki öğrencilere yönelik cinsel istismar olayı failini cezaevinde ziyaret eden milletvekili olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3943) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında kalmakta iken 18 yaşını dolduran çocukların yurtlarla ilişiklerinin kesilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3944) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

39.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3945) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

40.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3946) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

41.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Alacaağzı ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3947) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

42.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Zonguldak Limanı'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3948) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

43.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde yürütülmekte olan HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3949) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

44.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de elektrik hizmetinde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3950) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

45.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik üretim projelerinin lisanslamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3951) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

46.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, gübre ve yem gibi ürünlere KDV istisnası getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3952) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

47.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Çubuk ilçesi Ömercik Mahallesi'nde besicilik yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3953) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

48.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Et ve Süt Kurumu'nun alacağı ifade edilen süt miktarına ve fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3954) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

49.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, çiftçilerin müstahsil makbuzlarındaki stopaj bedellerinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3955) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

50.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'ın Sur, Bismil ve Lice ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3956) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

51.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Türk Dünyası Kültür Başkenti Vakfı'na ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3957) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

52.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa Valiliğinin 17-20 Mart 2016 tarihlerinde Nevruz kutlamalarını yasaklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3958) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

53.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'e yapılan tank sevkiyatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3959) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

54.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, terör eylemi gerçekleştiren kişilere ve bu kişilerin yüz tanıma sistemiyle tespitine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3960) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

55.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, cenaze ambulansı şoförlüğü yapan taşeron işçilerin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3961) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

56.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, 1 Temmuz 2015 -23 Mart 2016 tarihleri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3962) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

57.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Türkiye'de IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılara ve IŞİD'le mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3963) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

58.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, özel güvenlik görevlilerinin yeterliliklerine ve denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3964) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

59.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3965) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

60.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Cumhurbaşkanının yurtdışı ziyaretlerindeki giderlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3966) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

61.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, gübre ve yem gibi ürünlere KDV istisnası getirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3967) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

62.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3968) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

63.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bir vakfa menkul veya gayrimenkul kiralaması veya satışı yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3969) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

64.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Türk Dünyası Kültür Başkenti Vakfı'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3970) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

65.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de düzenlenen bir etkinliğe katılan bir konuşmacıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3971) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

66.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, öğrencilere yönelik cinsel saldırıların önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3972) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

67.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, otistik çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3973) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

68.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, örgün eğitim dışına çıkan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3974) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

69.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3975) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

70.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki okulların öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3976) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

71.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uzman jandarmaların astsubaylığa geçişlerine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3977) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

72.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3978) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

73.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'ın şebeke suyu götürülmeyen köylerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3979) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

74.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Ballısaray baraj ve gölet projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3980) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

75.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Kuzalan Şelalelerinin korunmasına yönelik projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3981) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

76.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'da orman kadastro çalışmaları sebebiyle açılan tapu iptal davalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3982) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

77.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın bazı yerleşim yerlerinde yaşanan içme suyu ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3983) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

78.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bakanlığın akıllı ilaç kullanımına yönelik çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3984) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

79.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de yaşanan doktor ve sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3985) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

80.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın bazı yerleşim yerlerinde yaşanan doktor ve hemşire ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3986) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

81.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, geçici koruma altındaki sığınmacılara verilen ilaç hizmetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3987) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3988) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Diyarbakır, Suruç ve Ankara'da yaşanan terör olaylarındaki ihmal iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

3.- Şırnak Milletvekili Ferhan Encu ve 23 milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu'daki çatışmalar sebebiyle eğitimde yaşanan aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)