TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 90

13 Nisan 2016 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 31 milletvekilinin, çocuk yaşta evliliklerin olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

2.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 32 milletvekilinin, Suriyeli sığınmacıların toplum sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

3.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 33 milletvekilinin, 6360 sayılı Kanun sonrası yerel yönetimlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, adli mütercimlerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1941)