TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 88

11 Nisan 2016 Pazartesi

 

Raporlar

1.- Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/688) ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 11.04.2016) (GÜNDEME)

2.- Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı (1/695) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 11.04.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bağdat Caddesinde yaşanan bir tecavüz vakasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3809) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

2.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin eleştirildiği bir şehirlerarası otobüsün yolculuk esnasında polisler tarafından durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3810) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bir grup tarafından Ankara'da düzenlenen hilafet konulu konferansa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3811) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağından etkilenen sivillere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3812) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3813) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı intihar eylemcilerine öğrenim kredisi verildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3814) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Ulaşım Ana Planı'nın uygulanmasına ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3815) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, çocuklara yönelik sanal ortamda işlenen istismar suçlarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3816) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde çalışan bazı personel hakkında fişleme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3817) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TÜBİTAK'ın yürüttüğü projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3818) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, intihar eylemleriyle ilgili istihbarat faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3819) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

12.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, istismara uğrayan çocuk verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3820) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da daha önce yapılan bir su boru hattının yenilenmesi için gerçekleştirilen ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3821) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bayındır Barajı suyunun arıtma işleminde kullanılan kimyasal maddelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3822) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

15.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bazı su arıtma tesislerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3823) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bir su arıtma tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3824) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün,  Bayındır Barajı özelleştirmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3825) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

18.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bayındır Barajı Su Arıtma Tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3826) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

19.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'daki maden ocaklarının çevreye verdiği zararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3827) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

20.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, terör eylemlerinin engellenmesi için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3828) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 10 yıldır işlem yapılmayan banka hesaplarına ve bu hesaplardaki paraların akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3829) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3830) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

23.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, terör olaylarına karşı alınan önlemlere ve mağdurlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3831) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

24.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrasında esnafın yaşadığı sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3832) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, kadın tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3833) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

26.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, bir derneğe mensup avukatların gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3834) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

27.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, çocuklara yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili yürütülen bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3835) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2016)

28.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'da yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3836) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3837) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

30.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bakanlık tarafından basımı yapılan Çanakkale Savaşları Tarihi kitabına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3838) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

31.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3839) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

32.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde engelliler için hizmet veren Saray Bakım ve Rehabilitasyon merkezindeki doktor sayısının yetersizliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3840) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnafların banka kredilerinden yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3841) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

34.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da kurulması planlanan Batı OSB arazisinin tarım arazisi olup olmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3842) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir fabrikada 55 işçinin zehirlenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3843) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilikte yaş şartı ile ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3844) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, memurlar için süt izni uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3845) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, iş kazaları nedeniyle vefat eden işçilerin ailelerine destek verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3846) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3847) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

40.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da kurulması planlanan Batı OSB alanındaki arazi alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3848) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

41.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik üretim santrallerinin rehabilitasyonuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3849) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

42.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrallerin çevreye olası etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3850) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları elektrik giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3851) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

44.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3852) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işitme engelliler spor kulüplerinin tesis imkanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3853) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

46.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrallerin çevreye olası etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3854) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarımsal üretim için kullanılan tahmin ve erken uyarı sistemleri ve laboratuvar ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3855) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de patates üretiminin iyileştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3856) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de elma üretiminin iyileştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3857) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

50.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da kurulması planlanan Batı OSB arazisinin tarım arazisi olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3858) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

51.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilinde yapılan tapulaştırma çalışmalarıyla ilgili iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3859) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

52.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Sosyal Denge Sözleşmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3860) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

53.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, ülkemizde yaşanan canlı bomba saldırılarına ve terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3861) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde il ve ilçe merkezlerindeki ana yol, kaldırım ve okulların engelliler için elverişliliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3862) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

55.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Çubuk ilçesinin çeşitli mahallelerinde yaşanan altyapı ve çevre sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3863) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

56.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yüz tanıma sistemi altyapısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3864) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

57.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, canlı bomba ve patlayıcı düzenek yerleştirilmiş araçlarla yapılan terör saldırılarının ardından yürütülen idari soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3865) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

58.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, haklarında kayıp başvurusu yapılan kişilerin terör örgütleri ile bağlantılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3866) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilanından sonra Dağlıca yolu üzerinden yapılan sivil araç geçişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3867) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, görme engelliler yararına kütüphanelerde kitap okuyan kişilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3868) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlere verilen çeşitli ücretlerin emeklilik hesaplarında kullanılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3869) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

62.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 2003-2016 yılları arasında ülkemize gelen yabancı sermayeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3870) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, kamuda görevli üst düzey yöneticilerin aylıkları dışında aldıkları diğer ödemelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3871) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, okullarda yaşanan altyapı ve derslik yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3872) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

65.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Bakanlık bünyesinde ve okullarda yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3873) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

66.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, sınıflardaki öğrenci sayılarının yüksekliğine ve okul yapımı için belirlenen arsaların bazı vakıflara bedelsiz devredildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3874) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

67.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da bir sendikanın grevine katılan öğretmenlere açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3875) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

68.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Karaman'da öğrencilerin bir öğretmenin tecavüzüne uğramasına ve çocuklara yönelik cinsel istismarın önüne geçilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3876) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

69.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, YGS'de bazı soruların hatalı olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3877) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Karaman'da öğrencilerin tacize uğradığı evlerin denetimine ve vakıf ve derneklerde yaşanan taciz ve istismar olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3878) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Dikilitaş ve Bademdere kasabalarında bulunan halıcılık kurslarının kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3879) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ilkokul müfredatına yerel ve bölgesel konular ile ilgili bir ders konulması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3880) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

73.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, maarif müfettişleri kadrosunun artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3881) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

74.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, bir sendikanın iş bırakma eylemine katılan öğretmenler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3882) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

75.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, ortaokul 8. sınıftan sonra hiçbir liseye kayıt yaptırmayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3883) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

76.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Karaman'da öğretmenleri tarafından tecavüze uğrayan çocuklara ve çocukların cinsel istismarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3884) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

77.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, yangın işçilerinin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3885) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Darboğaz Göleti'nde yaşanan su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3886) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki göçmen kuşların uğradıkları sulak alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3887) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Tuz Gölü'nde yaşanan kirliliğe ve gölden elde edilen tuzun kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3888) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki belgesiz ve kaçak avlanmalara ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3889) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki ambalajlı suların üretimine ve denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3890) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

83.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı'nın ücretli olmasına ve Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrasında hattın kullanımından ücret alındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

84.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bilgisayarlı tomografi çekimlerinde yaşanan artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

85.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kurulması planlanan termik santrallerin çevreye olası etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3893) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Çiftehan Kaplıcaları'nın onarım ve tanıtımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3894) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa ilindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3895) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3896) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir başhekim ve hastane müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

90.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'de bulunan hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin eksik ve yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3898) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

91.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3899) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

92.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kızılay'da yaşanan terör saldırısı öncesinde bir vakfa bağlı öğrenci yurdunda kalanlara uyarı mesajı atıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3900) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de iyileştirilme ihtiyacı bulunan bazı yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3901) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

94.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, taşıma belgeleri ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3902) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

95.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen belge türlerine, ücretlerine ve K1 belgesi devir işlemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3903) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

96.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, kamyoncu esnafının bazı sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3904) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

97.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan ve çok sayıda kazanın yaşandığı beton yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3905) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Hopa Cankurtaran Tüneli'nin bitirilmemiş olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3906) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart bedellerinin iadesi ile ilgili mahkeme kararına uymayacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2504)

2.-      Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, şahsına yapılan saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2505)

3.-      Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2506)

4.-      Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, cezaevinde bulunan gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2507)

5.-      Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kamuda israfın araştırılması ve önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2508)

6.-      Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bazı valilerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2509)

7.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanının Peru, Ekvator ve Şili'ye yaptığı ziyaretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2510)

8.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı Büyükşehir Belediyelerinde çalışanların maaşlarının sabitlendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2511)

9.-      Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, göç nedeniyle Giresun ilindeki nüfusun azalmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2512)

10.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesi Karaca Mahallesi sınırları içinde kum ocağı yapılacağı iddiasına ve kum ocaklarının çevreye olan zararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2513)

11.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde TOKİ'nin lüks konut projesi yapacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2514)

12.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2515)

13.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ehliyet yenileme başvurusu için istenen sağlık raporundan ücret alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2516)

14.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde patlayan el bombalarına ve terör örgütüyle mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2517)

15.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yurt dışında görev yapmakta olan öğretmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2518)

16.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da ipotek altına alınmış menkullerin ve maaşına haciz konulan memurların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2519)

17.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Balkanlar'daki Osmanlı arşivlerinin dijital ortama aktarılması amacıyla başlatılan projeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2521)

18.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir vakfa ait Kuran kursunun yıkıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2522)

19.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2523)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ile 2016 yıllarında Türkiye'nin BM insani gelişme endeksindeki sırasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2524)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1946-2002 ile 2002-2016 yıllarında Türkiye'nin büyüme hızı oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2525)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesi Yenice Köyü'ndeki sulama suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2526)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında gerçekleşen cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2527)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Konuralp ilçesinde bulunan bir antik tiyatronun restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2528)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce il merkezindeki bir site inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2529)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2530)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki boşanma rakamlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2531)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, PYD terör örgütüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2532)

29.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da işlenen iki cinayetin aydınlatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2533)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TOKİ tarafından 2016-2019 yılları arasında yapılacağı duyurulan konutların illere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2534)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TRT'de yayınlanan bir habere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2535)

32.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, DASK güvencesi kapsamında değerlendirilmeyen vakalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2536)

33.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, zorunlu trafik sigortalarında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2537)

34.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, ülkemizin 2015 yılındaki cari açık miktarına ve finansmanına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2538)

35.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2543)

36.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2544)

37.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, kadınların şiddetle mücadelesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2545)

38.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ülkemizdeki erkek sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2546)

39.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ülkemizdeki erkek sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2547)

40.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2549)

41.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, KOBİ'lere yönelik destekler ve uygulamalı girişimcilik eğitimlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2552)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2553)

43.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2554)

44.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2555)

45.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda istihdam edilen engelli ve eski hükümlülere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2556)

46.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2557)

47.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de sosyal güvenlik prim borcu olan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2558)

48.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da üç işçinin asansör kazasında hayatını kaybettiği inşaata ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2559)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2560)

50.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, çocuk işçilere dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2561)

51.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, genç işçilere dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2562)

52.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2563)

53.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2565)

54.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Nizip Çayı'nın kirliliğine ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2566)

55.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2567)

56.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2568)

57.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, elektrik faturalarındaki çeşitli bedellerin toplulaştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2569)

58.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Trakya Bölgesinde yaşanan elektrik arızalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2570)

59.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2571)

60.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2572)

61.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, gıda güvenilirliğini sağlamak üzere istihdam edilen zorunlu personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2575)

62.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2576)

63.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2577)

64.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2578)

65.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2579)

66.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Gezi Parkı eylemlerindeki bir müdahalesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan bir polis memurunun durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2580)

67.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binada kurtarılmayı bekledikleri iddia edilen yaralıların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2581)

68.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Adana'da bazı ev ve işyerlerinin önüne kimliği belirsiz kişilerce mermi bırakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2582)

69.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ürün ve hizmetlere yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2583)

70.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2584)

71.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Hrant Dink cinayetinde sanık konumunda olan bir kişinin halen görevine devam etmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2585)

72.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Büyükşehir Belediyesinin aldığı araç park yeri ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2586)

73.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2587)

74.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1995 yılında Diyarbakır'da işlenen bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2588)

75.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2589)

76.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2590)

77.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2591)

78.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi Kültür ve Turizm Çalıştayına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2593)

79.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2594)

80.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2595)

81.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Edirne'de düzenlenmesi planlanan oyunların iptal edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2596)

82.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü personelini taşıyan servislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2597)

83.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2599)

84.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya ilindeki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2600)

85.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2601)

86.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2602)

87.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kürtçe öğretmenlerinin atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2603)

88.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TDK tarafından hazırlanan Kürtçe-Türkçe ve Türkçe-Kürtçe sözlüklerin öğrencilere dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2604)

89.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2605)

90.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, TSK bünyesinde yaşanan intihar vakalarına ve mobbing iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2606)

91.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2008 yılında Edirne ilinde yaşanan sel felaketine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2607)

92.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan mevsimlik orman işçilerinin mağduriyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2611)

93.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2612)

94.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin bazı mağduriyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2613)

95.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2614)

96.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2615)

97.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, sürücü belgelerinin yenilenmesi esnasında istenen rapora ve ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2616)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesinde doktor ve hastane imkanlarının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2617)

99.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara Ulucanlar Göz Hastanesindeki hasta yoğunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2618)

100.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, önlisans mezunu perfüzyon teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2619)

101.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'den yurtdışına direkt uçuş yapılmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2620)

102.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Hızlı Geçiş Sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2621)

103.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, internet hizmetinde adil kullanım kotasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2622)

104.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2623)

105.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2624)

106.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan bir köprülü kavşağa ve çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2625)

107.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Serik Köprülü Kavşağı'nın yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2626)

108.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi'nin koruma amaçlı imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2627)

109.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi'nin koruma amaçlı imar planına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2628)

110.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Isparta'da bulunan Gölcük Gölü Tabiat Parkı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2629)