TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 87

08 Nisan 2016 Cuma

 

Tasarı

1.- Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilerek 21 Mart Gününün Resmi Tatil ve Nevruz Bayramı İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1001) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

2.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; İbadet Yerlerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1002) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1003) (İçişleri; Çevre ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1004) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

5.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 26/09/2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1005) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1006) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1007) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1008) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1009) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 9/6/1932 Tarih ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1010) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1011) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1012) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1013) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

14.-  Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1014) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2016)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1015) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1016) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

17.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1017) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

 

Raporlar

1.- Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/692) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 08.04.2016) (GÜNDEME)

2.- Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 280) (Dağıtma tarihi: 08.04.2016) (GÜNDEME)

3.- Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/698) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 08.04.2016) (GÜNDEME)

 

Gensoru Önergeleri

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in; Türkiye’yi ve çevre ülkeleri istikrarsızlığa sürüklediği ve küresel denklemde aktör olmaktan uzaklaştırdığı ileri sürülen politikalarda sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 07/04/2016) (Dağıtma Tarihi: 08/04/2016)

2.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in; Sur ve Silopi ilçelerinde alınan acele kamulaştırma kararı ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşları mağdur ettiği ve sermaye için rant yarattığı, uygulanan RES ve HES projeleriyle doğanın tahrip edilmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 07/04/2016) (Dağıtma Tarihi: 08/04/2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bulunan Saffeti Paşa Tekkesi'nin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2373)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2374)

3.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Bursa İnegöl Müftülüğü tarafından yayınlanan bir fetvaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2375)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, EGO'nun önceden belirlenen bir firmaya değerinin altında bir bedelle satılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2378)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir bildiriye imza atan akademisyenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2379)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir halk eğitim merkezinde voleybol kursuna katılan kız çocuklarına cinsel tacizde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2380)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın İdil ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2381)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör olaylarının yaşandığı yerlerde esnafın vergi ve borçlarının ertelenmesi çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2382)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 ve 2016 yıllarında turizm sektöründe yaşanan iptallere ve kayıplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2383)

10.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, bireysel kredi dolayısıyla yasal takibe alınan şahıslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2384)

11.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, mal ve hizmetlere yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2385)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir öğretmenin tasarımları hakkında TRT'nin özel bir çekim yapmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2386)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını ödeyemeyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2387)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, karşılıksız çeklerin toplam tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2388)

15.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türkiye-İran dış ticaret faaliyetleri kapsamında İran'ın alacaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2389)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yerli helikopter üretimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2390)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'den gelen sığınmacılar arasında AIDS hastalığı olanların tespit edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2391)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınan şahıslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2392)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ile 2016 yıllarındaki protesto edilen senet sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2393)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinin tadilat işlemlerine ve bankaların aldığı temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2395)

21.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, bankaların temerrüde düşen alacaklarını devrettikleri Varlık Yönetim Şirketleri'ne ve devredilen borçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2396)

22.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Hazine Müsteşarlığının Borç Üstlenim Yönetmeliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2397)

23.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2401)

24.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği kapsamına ebelerin de dahil edilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2402)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir belediyenin engelli vatandaşın nakil talebine olumsuz yanıt verdiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2403)

26.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2405)

27.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, KOSGEB'de çalışan kişilerin başka illerde görevlendirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2406)

28.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, KOSGEB tarafından 2015 yılı içinde verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2407)

29.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Kredi Garanti Fonu'nun 2015 yılı içindeki çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2408)

30.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, KOSGEB'de 2015 yılı içinde yapılan açıktan ve naklen atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2409)

31.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2410)

32.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2411)

33.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, 2016 yılında BAĞ-KUR sigorta primindeki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2416)

34.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Tapu Sicil Müdürlüğü görevde yükselme sınavına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2419)

35.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2420)

36.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bazı termik santraller hakkında açılan davalarda görevlendirilen bilirkişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2421)

37.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2424)

38.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Türk karasularında bulunan 16 adanın 2004 yılından beri Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2425)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, çevrenin korunmasına yönelik iki uluslararası sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2426)

40.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, ihracat rakamlarındaki düşüşe ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2427)

41.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2429)

42.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, doğalgaz fiyatlarına ve çeşitli iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2430)

43.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, TAR-GEL Projesinin sonlandırılacağı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2435)

44.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, süt fiyatlarının düşmesi nedeniyle süt üreticilerinin yaşadıkları sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2436)

45.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2437)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ürünlerini yurtdışına satamayan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2438)

47.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2440)

48.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2442)

49.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2443)

50.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği gösteri, miting ve toplantılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2444)

51.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da bir siyasi parti il başkanının aracında mühimmat bulunduğuna dair haberlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2445)

52.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışan sözleşmeli personelin asgari ücret zammı öncesinde unvanlarının değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2446)

53.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından evinde kaynak suyu kullanan kişilere su sayacı takılmasının zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2447)

54.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının ekmeklik un alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2448)

55.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının fabrika üretim alanında kullanılmak üzere keçe bant alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2449)

56.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının pastalık un alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2450)

57.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının konveyör bantı alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2451)

58.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının 6 adet büfe tamiratı işine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2452)

59.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, borç, alacak ve personeli Büyükşehir Belediyelerine aktarılan İl Özel İdarelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2453)

60.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ASKİ tarafından su faturalarına reklam alınması uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2454)

61.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Gemlik Belediyesinin bir mahkeme kararını uygulamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2455)

62.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009-2016 yılları arasında kiralanan ve satılan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2456)

63.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2457)

64.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, derneklerde eş başkanlık uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2458)

65.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerine yapılan güvenlik gücü ve zırhlı araç sevkine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2459)

66.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ahıska Türklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2460)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, engellilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2461)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2462)

69.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Suriyeli sığınmacıların insan kaçakçıları tarafından Avrupa'ya geçirilmesine ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2463)

70.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2465)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Çiftlik ilçesi Azatlı kasabasındaki tarihi yapıların araştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2466)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Alaaddin Camii'nin tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2467)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan H. Prodromos Manastırına ait bir kilise binasının müze yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2468)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Murtandı Kalesi'nin onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2469)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi bir kalede kültürel çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2470)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki İftiyan bölgesinde bilimsel yüzey araştırması yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2471)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Bor ilçesindeki İftiyan Arkeolojik Sit Alanında turizm amaçlı çevre düzenlemesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2472)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki kaçak kazıların önlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2473)

79.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2474)

80.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2475)

81.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, YÖK tarafından denklik müracaatları onaylanmayan öğrenci verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2476)

82.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okullarda öğretmenlerin aynı zamanda güvenlik memuru olarak görevlendirileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2477)

83.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kamuda çalışan öğretmenlerin sendikal dağılımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2478)

84.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kamuda çalışan öğretmenlerin sendikal dağılımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2479)

85.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 6-22 yaş aralığındaki genç nüfusun eğitim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2480)

86.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 6-22 yaş aralığındaki genç nüfusun eğitim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2481)

87.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Suriyeli sığınmacılara sağlanan eğitim imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2482)

88.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmenlerin temel liselerde görevlendirilmek için imzaladıkları sözleşme ile milli eğitim müdürlüklerine verilen sözleşmelerin farklı olduğu iddiasına ve oluşan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2483)

89.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2016 yılları arasında Bursa'da yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2484)

90.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, taşımalı eğitim yapılan illere ve ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2485)

91.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2486)

92.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yeni bölümler açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2487)

93.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, terör olayları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2488)

94.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakinlerinin sağlık tesisi ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2493)

95.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü Projesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2494)

96.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da 2011-2016 yılları arasında yapılan ameliyatlara ve Bakanlığa maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2495)

97.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2496)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hekim başına düşen hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2497)

99.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, şehir hastanelerinde kamu özel işbirliği yöntemine ve ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2498)

100.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sağlık merkezlerinde pediatrik Hepatit A aşısı bulunamadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2499)

101.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep'te bulunan üç hastanede görevli mutemetlerin zimmetlerine para geçirdikleri iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2500)

102.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, havaalanı ve havalimanlarında yolculara sunulan hizmetlerin ücretlerinin yüksekliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2501)

103.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2502)

104.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2503)