TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 86

07 Nisan 2016 Perşembe

 

Tezkereler

1.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/642) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/643) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/644) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/645) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/646) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/647) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

7.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/648) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

8.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/649) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

9.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/650) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

10.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/651) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

11.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/652) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

12.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/653) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların su borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

2.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, şeker ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

3.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

4.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hibe desteği vaadi ile dolandırılan çiftçilere ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

5.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarımda enerji kullanımına ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

6.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvancılık sektöründe yaşanan dolandırıcılık vakalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, sahte kimlik kartı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, asayiş olaylarına ve suça iten nedenlere yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çalıntı araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, intihar vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

12.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, işsizlik oranındaki artışa ve alınacak önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarımda enerji kullanımına ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2016)

14.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Özdil Beldesinin toplu taşıma hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

15.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünün doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2016)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonu kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2016)

17.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Şanlıurfa ilinin metro ve hafif raylı sistem ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2016)

18.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, CNG sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı tarımsal ürünlerdeki fiyat artışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

21.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile bir madencilik şirketi arasındaki rödovans sözleşmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

22.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumunun personel ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.04.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1733)

2.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, kadına karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkum olan kişilerin denetimli serbestlikten yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1735)

3.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'de ödeme taahhüdünü ihlal eden borçlulara uygulanan hapis cezalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1736)

4.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Türkiye genelinde ödeme taahhüdünü ihlal eden borçlulara uygulanan hapis cezalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1737)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ceza infaz koruma memurlarının mevcut sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

2.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 22 milletvekilinin, faili meçhul cinayet davalarının zamanaşımına uğramasını önlemek üzere yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 46 milletvekilinin, Balıkesir'de kurulması planlanan HES'lerin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)