TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 83

04 Nisan 2016 Pazartesi

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın; Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/980) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/981) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/982) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

4.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/983) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/984) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

6.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; 2972 Sayılı Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçim Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/985) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 20 Şubat Behçet Hastalığı ve Farkındalık Gününe Dair Kanun Teklifi (2/986) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.03.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/987) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/988) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/989) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

11.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/990) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

12.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/991) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

13.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/992) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

14.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/993) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

15.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/994) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2016)

16.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 22 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/995) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/996) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 25 milletvekilinin, Artvin'in Yusufeli ilçesinin baraj suları altında kalması sebebiyle vatandaşların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 26 milletvekilinin, yetiştirme yurdundan ayrılan gençlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, Organize Sanayi Bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)