TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 81

31 Mart 2016 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Meteoroloji ve Hidroloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/696) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

2.- Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/697) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.03.2016)

    

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve 24 milletvekilinin, İstanbul Tuzla'daki kent dokusunun zarar gördüğü iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 30 milletvekilinin, Rusya ile ilişkilerde yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'da zorluk çeken vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

3.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 23 milletvekilinin, Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)