TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

GELEN KAĞITLAR

No: 8

11 Aralık 2015 Cuma

 

Tasarılar

1.- İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Değişiklik Getiren 15 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/319) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/320) (İnsan Haklarını İnceleme; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/321) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/322) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/323) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/324) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/325) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/326) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/327) (İnsan Haklarını İnceleme ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/328) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/329) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/330) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/331) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

14.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/332) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/333) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

16.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/334) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

17.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/335) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

18.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/336) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

19.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/337) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

20.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Gençlik Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/338) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

21.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/339) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

22.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Kültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/340) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

23.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/341) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

24.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/342) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

25.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/343) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/93) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/94) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/95) (İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/96) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/97) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yolaçtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/98) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Pasaport Kanunu ve Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/99) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/100) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/101) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 05.02.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/102) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/103) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Elde Edilen ve Arşivlenen Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/104) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/105) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/106) (    Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/107) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/108) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/109) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi (2/110) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/111) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/112) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/113) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi (2/114) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/115) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/116) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununun 216; 219; 299; 300; 301; 341'inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi (2/117) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/118) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/119) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/120) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/121) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarınca Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi (2/122) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türk Yargıç Üye Seçimi Hakkında Kanun Teklifi (2/123) (Dışişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Büyük Elektrik Kesintilerinin Yol Açtığı Maddi Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Teklifi (2/124) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/125) (Adalet; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/126) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/127) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM Konukevlerinde verilen resepsiyonlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Meclis Devlet Hastanesinde görevli doktorlara verildiği iddia edilen bir talimata ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

4.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstiklal Mahkemeleri zabıtları ve kayıtları ile ilgili çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonunun kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BOTAŞ'ın 2005-2014 yılları arasındaki faaliyet kar ve zararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bodrum Pina Yarımadası'nda yapılan otel inşaatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2013-1 Eylül 2014 tarihleri arasında cinnet ve tartışma gibi nedenlerle ölen ya da yaralanan emniyet görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, fizik tedavide kullanılan bir bandın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yerli uçakla ilgili basında çıkan iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafikte yaşanan şiddete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'ye giden MİT tırlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da katıldığı bir açılış törenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir siyasi partinin 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde görev alacak okul müdürleriyle toplantılar düzenlediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Havalimanı proje sahasının kuşların göç yolları üzerinde olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir lisenin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devrini öngören protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bisiklet modülü dersi uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Sincan Yetiştirme Yurdunun şartlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Mayıs'ta yaşanan olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirildiği iddia edilen bir gözaltı işlemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir imamın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, örtülü ödeneğin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kalmakta olan bir çocuğun intihar etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

25.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, muhtarların özlük haklarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

26.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ülkemizde yaşanan kredi kartı mağduriyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

27.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, şiddete maruz kalan engelli kadınların kadın sığınma evlerine kabul edilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığında yapılan Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü mülakat sınavına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da huzurevi yapılması planlanan bir alana otel yapılabilmesinin önünü açan imar planı değişikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütü ile ilgili yapılan bir anketin sonucuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

31.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Merkeze bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

32.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

33.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesindeki heyelan nedeniyle mağduriyet yaşayan TOKİ konutları sakinlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

34.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kömür madenlerinde bulunması gereken patlayıcı önleme sertifikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

35.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

36.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

37.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, kaçak ve sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

38.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, zeytinliklerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

39.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Rusya kriziyle ilgili olarak Antalya'da tarımsal üretim, ihracat ve turizm açısından alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

40.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kadına yönelik şiddet vakalarına dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Amasya'da görev yapan bir öğretmenin derste kullandığı iddia edilen sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafikte yaşanan şiddet vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'ye yapılan sanatçı alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

44.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 3628 sayılı Kanun'un rüşvet ve yolsuzlukla mücadeledeki rolüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

45.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, TBMM Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun'un uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

46.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son dönemde hukuk dışı örgütlenmelerin yeniden faaliyete geçtiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta tutuklu ve hükümlüler ile cezaevinde hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, karakollar ile karakollarda bulunan güvenlik kameralarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk ölümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye plakalı bazı araçlar ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üst kurullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maliye Bakanlığının satın aldığı iddia edilen bir programa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta mahkumlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ağaç dikim çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'da gözaltına alınan bir çocuğun şiddet ve cinsel tacize maruz kaldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir araca ateş açılmasına ve bir vatandaşın ölümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklar ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

62.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının vekalet yoluyla kurban kesimi ile hac ve umre işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

63.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yapılan harcama ve bütçeye yapılan aktarımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

64.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Haiti'de gerçekleşen deprem nedeniyle toplanan paraların Türkiye Diyanet Vakfına aktarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gizli tanık uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

67.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Konyaaltı Sahili'nin turizme açılması için gerekli çalışmaların yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

68.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. ve Manavgat Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

69.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yerel gazetelerin desteklenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

70.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, tarafsızlığa aykırı davrandığı gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

71.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, TÜRGEV'e tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

72.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait metro ve otobüslerdeki manyetik kart okuyucu cihazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

73.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bazı kişilerin Akdağmadeni ve Şarkışla ilçelerinde bulunan bazı köylerde Alevi vatandaşları tehdit ettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

74.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da bir otelin Kıyı Kanunu'na aykırı faaliyet gösterdiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

75.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 62. Hükümet döneminde Başbakanlığa gelen atama kararnamelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

76.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

77.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

78.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan) yazılı soru önergesi (7/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

79.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan) yazılı soru önergesi (7/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

80.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

81.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

82.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, TRT'nin tarafsızlığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

83.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, OECD 2015 Raporu verilerine göre Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

84.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, çiftçilerin bankalara olan borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

85.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

86.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

87.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

88.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ödemeler dengesi verilerindeki net hata noksan kalemine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

89.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Adli Yargı Görevde Yükselme Sözlü Mülakat Sınavında adaylara sorulduğu iddia edilen bazı sorulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

90.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

91.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

92.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinden haklarında dava açılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

93.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma talebinde bulunan kadınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

94.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kalmakta olan bir çocuğun intihar etmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

95.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mahkemelerin verdikleri hatalı kararlar nedeniyle Hazine tarafından ödenen tazminata ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

96.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, kadın cinayetlerine ve kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

97.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2015)

98.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

99.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

100.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

101.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

105.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

106.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin sanayi stratejisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

107.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kömür madenlerinde bulunması gereken patlayıcı önleme sertifikasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

108.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/204) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

109.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

110.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

111.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kadınların doğum sürelerini borçlanabilmelerine ve kadın istihdamında yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

112.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kömür madenlerinde bulunması gereken patlayıcı önleme sertifikasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

113.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen ve dört çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

114.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engellilerin kamuda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

115.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, hizmet alımı yoluyla çalıştırılan engellilerin ihale veya sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

116.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

117.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

118.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, asgari ücret, emekli maaşları ve taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

120.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

121.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

122.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın Irmağı'nda yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere ve Kısırkaya köylerinde imara açılan ve özelleştirme kapsamına alınan arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

124.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan TOKİ konutları ile ilgili şikayetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2015)

125.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

126.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

127.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

128.-   İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan bir maden işletmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize'nin İkizdere ilçesindeki bir HES inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

130.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

131.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan düşüşe ve alınacak önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

132.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

133.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, OECD 2015 Raporu verilerine göre Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

134.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kömür madenlerinde bulunması gereken patlayıcı önleme sertifikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

135.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Tire ilçesindeki bir maden ocağının çevreye verdiği zarara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

136.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açılan taş ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

137.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

138.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

139.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

140.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp-kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/236) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

141.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'de yapılması planlanan termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/237) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

142.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

143.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki futbol kulüplerinin stat konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

144.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki futbol kulüplerinin stat konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

145.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

146.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

147.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gençlere yönelik politikalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

149.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, yurtlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin maaşlarını alamadıkları iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

150.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir alanın yapılaşmaya açılması için niteliğinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin yatırımların teşvikinde kıstas tutulan IPARD Programında yer almamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tarım ve hayvancılık politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

153.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kayısı ürününün desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

154.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, tarımsal destekler ve Bakanlık bünyesindeki makam araçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

155.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan düşüşe ve alınacak önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

156.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, alışveriş merkezlerinde yerli ürün satışında istenildiği iddia edilen kayıt dışı ücretlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

157.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

158.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

159.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2015)

160.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesindeki heyelan nedeniyle mağduriyet yaşayan TOKİ konutları sakinlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

161.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, 2011 yılından itibaren İzmir'de KÖYDES kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/257) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

162.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gaz bombası kullanımı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kaybolan çocuklar ile çocuk istismarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

165.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da metronun son sefer saatinin öne alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, azınlık mallarının iadesi konusunda yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, biber gazı nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/263) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplumsal olaylara müdahale araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

169.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin TÜRGEV'e tahsis etmiş olduğu taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

170.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın bazı yerleşim birimlerine hizmet götürülmesinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

171.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, OECD 2015 Raporu verilerine göre Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

172.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

173.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

174.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'ya yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/270) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

175.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Hazine desteğinden faydalanan turizm acentalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

176.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

177.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

178.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

179.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi bir caminin kurtarılması için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

180.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

181.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, kayak öğretmenlerinin vergiden muaf esnaf kapsamına dahil edilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/277) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

182.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/278) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

183.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, banka kredisi ile konut alan kişilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

184.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarının hatalı idari işlemleri sebebiyle Hazinenin uğradığı zarara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

185.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 2003-2014 yılları arasındaki öğretmen atama sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

186.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, öğretmenlerin mesleki ve özlük haklarındaki yetersizliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

187.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, bazı ilçelerde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının öğrenciler üzerindeki etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

188.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

189.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, çatışma bölgelerindeki öğrencilerin sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

190.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da bazı ilkokul ve ortaokulların imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

191.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, öğretmenlerin atanma sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

192.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, ataması yapılamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

193.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'de bulunan ve depremde yıkılma riski bulunan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

194.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

195.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesindeki TOKİ Konutlarında heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

196.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik eğitim hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

197.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

198.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

199.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

200.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden hizmet gerekleri gerekçe gösterilerek başka illere tayin edilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fatih Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

203.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararların uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

204.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sapanca Gölü'nün suyunun içilebilirlik özelliğini yitirmesine ve kuruma ihtimaline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

206.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Beykoz ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

207.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, KKTC'ye su temini için yapılan boru hattına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

208.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

209.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

210.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ebola virüsünün Türkiye'ye sıçramaması için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

212.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki bazı hastane projelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

213.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

214.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, personel eksikliği nedeniyle sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

215.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

216.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

217.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara ve çalışanlara yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu hastaneleri ile özel hastaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerine karşılık istenen ücretlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sağlık politikasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/315) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

220.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, THY'nin pilot sıkıntısı çektiği ve İran'dan pilot transfer edileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

221.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa-Bilecik-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

222.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'de devam eden bazı projelerin bitirilememesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

223.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen ve dört çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

224.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yapılan uçuşların artırılmasına ve ulaşım ağının genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

225.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, gemi inşa ve işletme sektörüne verilen Hazine desteğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

226.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açılan taş ocağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

227.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

228.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/324) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

229.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)