TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 79

29 Mart 2016 Salı

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/946) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

2.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 22.04.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/947) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

3.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın; 03/07/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/948) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

4.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; 08/03/2012 Tarihli ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/949) (Plan ve Bütçe; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

5.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 2 Milletvekilinin; 11 Temmuz 1995 Günü Sırpların Bosna-Hersek'in Srabrenitsa Kentinde Yapmış Oldukları Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/950) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

6.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/951) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/952) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/953) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/954) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

10.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/955) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/956) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/957) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

13.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/958) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/959) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

15.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/960) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/961) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 13.03.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Vatandaşlarımız İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/962) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 13.03.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/963) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile ilgili denetim önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3412) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3413) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

3.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3414) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

4.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3415) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, akciğer kanserinin tedavisine yönelik yapılan ilaç tedavisi ile ilgili açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3416) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

6.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, bazı askerlerin IŞİD üyeleri ile yaptığı iddia edilen telefon görüşmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3417) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

7.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, bazı milletvekillerinin çalışmalarının güvenlik güçlerince engellendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3418) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, milli yas ilan edilecek durumlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerdeki cenazelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3420) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir televizyon kanalının yayınının kesilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3421) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

11.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, şehit olan bir askerin cenaze törenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3422) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

12.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, kolluk kuvvetlerinin milletvekillerine karşı tutumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3423) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

13.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde adaylara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3424) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

14.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, yabancı bir araştırma şirketinin raporuna ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3425) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

15.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, bir televizyon kanalının TÜRKSAT uydusundan çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3426) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

16.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayının maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3427) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Erzurum'un Aşkale ilçesinde gerçekleştirilen bir törene ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3428) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, olası bir depremde kullanılacak İstanbul'daki toplanma alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3429) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir binanın yıkımı esnasında çevrede oluşturduğu tehlikeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3430) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

20.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, iş güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3431) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

21.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, kadınların siyasi temsiline yönelik mevzuat çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3432) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

22.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de TOKİ konutlarının bulunduğu bir mahallenin altyapı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3433) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

23.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, TOKİ binalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3434) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, evcil hayvanların toplu taşıma araçlarına alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3435) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3436) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kültür Bakanlığı tarafından Ramazan ayında düzenlenecek konserlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3437) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında nefret suçu işlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3438) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kullanılan binanın kiralanması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3439) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, askeri yargı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3440) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli kurumlara gönderildiği iddia edilen terörle mücadele konulu bir yazıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3441) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafik kazalarında hayatını kaybeden çocuklara ve servis araçları ile ilgili düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3442) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, süt üreticilerine yönelik desteklere ve et fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3443) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

33.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3444) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

34.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanı inşaatında yaşanan iş kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3445) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

35.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, kamu kurumlarında bulunan kreş ve emzirme odalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3446) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

36.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ülkemizde işletmelere dönük uygulanan teşvik stratejisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3447) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

37.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, ülkemizin dış politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3448) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

38.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2003-2016 yılları arasında ulusal basın-yayın organlarına verilen reklamların dağılımına ve parasal miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3449) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

39.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3450) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

40.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bayburt'un diğer illere verdiği göçün sebeplerine ve önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3451) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

41.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürtçe Öğretmenliği bölümünde okuyacak öğrencilerin 2016 yılı harç miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3452) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

42.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da teslim olan teröristlerin fotoğraflarının basında ve sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3453) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

43.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Nisan 2011'den itibaren Türkiye'ye gelen Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3454) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

44.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Nafi Baba Tekkesi binasının Boğaziçi Üniversitesi tarafından restore edilerek Bizans Araştırmaları Merkezi olarak kullanılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3455) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

45.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı bir mahalledeki bir arazinin tahsisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3456) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

46.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, yaşama hakkı ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3457) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

47.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3458) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

48.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3459) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

49.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3460) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

50.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e ve mevzuat hazırlanmasında uygulanan yönteme ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3461) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

51.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Türkiye'nin 2002 yılından itibaren İnsani Gelişme Endeksi'ndeki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3462) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

52.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3463) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

53.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3464) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

54.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması Eylem Planı konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3465) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

55.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen Mülkiyet Hakkı İhlallerinin Önlenmesi Eylem Planı konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3466) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

56.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3467) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

57.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, terör örgütüne katılan bazı öğrencilere öğrenim kredisi verilmeye devam edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3468) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

58.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, terör örgütüne katılan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3469) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı bankalar tarafından IŞİD terör örgütüne para transferine karşı yeterli önlem alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3470) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

60.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TOKİ tarafından emeklilere yönelik yapılacak olan Emeklilere İkinci Bahar Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3471) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

61.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Avrupa Birliği - Türkiye arasında Suriyeli sığınmacılar konusunda imzalanan Geri Kabul Anlaşması'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3472) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

62.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasında yaşanan kayıp çocuk vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3473) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

63.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Hatay'ın Yayladağı, Reyhanlı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde bulunan AFAD kamplarında kalan sığınmacı kadınların fuhuşa zorlandığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/3474) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

64.-  Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, bir televizyon kanalının yayınının durdurulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/3475) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

65.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa personel alımında yapılan mülakatlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3476) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

66.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kolluk güçlerinin sivil vatandaşlara şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3477) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

67.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında işlem yapılanlara ve çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3478) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

68.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevi yönetimlerine yapılan şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3479) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

69.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, erişim yasağı uygulanan internet sitelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3480) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı uygulamasında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3481) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

71.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin kaldırılacağı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3482) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

72.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, kurulması planlanan ve kapatılan Bölge Adliye Mahkemelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3483) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

73.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3484) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

74.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3485) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

75.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3486) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

76.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3487) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

77.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, AİHM kararlarının bağlayıcılığına yönelik açıklamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3488) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

78.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa personel alımında yapılan mülakatlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3489) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

79.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında verilen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3490) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

80.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'teki kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3491) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

81.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır'da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na sevk edildikleri iddia edilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3492) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

82.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bakıma ihtiyacı olan engellilere verilen desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3493) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

83.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, evde bakım ücreti, engelli aylığı ve yaşlılık aylığı alan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3494) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

84.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, ŞÖNİM ve kadın konukevlerinden faydalanan mülteci, sığınmacı ve göçmen kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3495) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde savcılık kararı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3496) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

86.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3497) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

87.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, engelli bireylerin haklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3498) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

88.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Hatay'ın Yayladağı, Reyhanlı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde bulunan AFAD kamplarında kalan sığınmacı kadınların fuhuşa zorlandığına dair iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3499) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

89.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, üretim alanında alınması gereken tedbirlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3500) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

90.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, reel ekonomiyle ilgili dönüşüm programına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3501) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

91.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3502) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

92.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, ilaç ve tıbbi cihaz sanayiine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3503) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

93.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, yeniliğe dayalı eko-sistem oluşturulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3504) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

94.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, sanayi alanındaki vergilendirmeye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3505) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

95.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, bilim ve teknolojiye inovasyon yatırımı yapılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3506) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

96.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, kalkınma ile ilgili seçim vaatlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3507) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

97.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Popüler Bilim Kitapları hakkında kültürel uygunluk ve yerlilik açısından yapılan incelemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3508) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

98.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa personel alımında yapılan mülakatlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3509) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

99.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren işten çıkartılan taşeron işçilere ve çeşitli iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3510) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

100.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli ve ilçelerinde yeşil kart uygulamasından faydalanan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3511) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

101.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, emeklilerin zamlardan faydalanamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3512) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

102.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, LGBTİ bireylerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3513) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

103.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, tekstil sektöründe çalışan işçilerin çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3514) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

104.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, SGK'da yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3515) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

105.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3516) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

106.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, yaş şartını taşımadığı için emekli olamayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3517) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

107.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3518) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

108.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, ev eksenli çalışma koşullarının düzenlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3519) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

109.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, iş kazalarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3520) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

110.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda çalışma izni verilen yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3521) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

111.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ege Linyit İşletmelerine ait kömürlerin sahte torbalarla taklit edildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3522) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

112.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, ülkemizdeki hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3523) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

113.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'deki akarsularda yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3524) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

114.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, İzmir'in Ayvalık ilçesinde yapımı planlanan bir taş ocağının çevreye vermesi muhtemel zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3525) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

115.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, termik santrallerin çevreyle uyumlu hale getirilmesine yönelik mevzuat değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3526) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

116.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Meram ilçesindeki Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün binasının risk taşıdığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3527) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

117.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Tapu Kadastro Konya Bölge Müdürlüğü hizmet binasının taşınacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

118.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3529) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

119.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'nın Karasu ilçesinde endüstri bölgesi ilan edilen alandaki arazilerin satın alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3530) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

120.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da yapılan ve ÇED gerekli değildir kararı verilen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

121.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avusturya'da öğrenim gören Türk öğrencilerin sigorta uygulaması kapsamında uğradıkları ayrımcılığa ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3532) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

122.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Alevi vatandaşların inanç özgürlüklerinin korunması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3533) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

123.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Viyana'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitülerinde görev yapan kişilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3534) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının bazı sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3535) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

125.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3536) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

126.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, ülkemizin yurt dışındaki ticaret müşavirliklerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3537) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Türkiye arasındaki ticari verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3538) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

128.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da doğalgaz iletim- dağıtım hattının tamamlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3539) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

129.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Urla'da bulunan bir doğal sit alanının kiraya verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3540) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

130.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Artvin Cerattepe'de açılması planlanan maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3541) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

131.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'daki mermer ve taş ocaklarına ve ülke ekonomisine katkısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3542) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

132.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'de bazı ilçelerde doğal gaz kullanımının tesis edilememesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3543) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektrik dağıtım şirketlerinin elde ettiği gelirlere ve faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3544) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

134.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ege Linyit İşletmeleri'nin işçi alımı sınavına ve çeşitli iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3545) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

135.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3546) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

136.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin ve tarifelerinin belirlenmesine dair usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Tebliğ'e ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3547) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

137.-   Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Mersin Anamur bölgesine termik santral inşa edileceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3548) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

138.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik vatandaşlardan gelen şikayetlere ve EPDK'nın yaptığı işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3549) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

139.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da tarımsal amaçlı elektrik kullanan abonelere ve icra borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3550) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Enerji İhtisas Bölgesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3551) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

141.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, şeker pancarı ekimine ve kota uygulanmasının oluşturduğu mağduriyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3552) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

142.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'deki şeker pancarı ekimine ve çiftçilerin kota uygulanması nedeniyle oluşan mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3553) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

143.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki bir yaylanın statüsüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3554) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

144.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars ve Selim hayvan pazarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3555) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tarımsal desteklemeler ve tarım sektörü ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3556) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

146.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, tarım alanında çalışan kadınların sosyal güvenlik güvencelerinin olmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3557) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

147.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, kaçak et ticaretinin önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3558) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

148.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, gıda teknolojisi mezunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3559) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

149.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarım ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3560) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

150.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, fındık üreticilerinin fiyat ve pazarlama sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3561) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

151.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarım desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3562) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

152.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3563) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

153.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındık üretimine ve verimden düşmüş fındık bahçelerinin yenilenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3564) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

154.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'in Urla ilçesinde görülen şap hastalığına ve çeşitli iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3565) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

155.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Mersin Limanı'nda ele geçirilen kaçak etlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3566) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

156.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TOBB'un 2014 yılı hesaplarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3567) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

157.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, gümrük vergilerinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3568) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

158.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, ceza tahakkuku bulunmasına rağmen bazı firmalara ceza uygulanmadığı iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3569) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

159.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, alışveriş merkezleri ile ilgili yönetmeliğe ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3570) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

160.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, yurtdışına gönderilen Bakanlık müfettişlerine usulsüz ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3571) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

161.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, eksik tahakkukların giderilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3572) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

162.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Bakanlık performans hedeflerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3573) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

163.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapılan araç ve şahıs giriş çıkışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3574) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

164.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yıl içinde Diyarbakır'da gerçekleşen ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3575) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

165.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, İran'dan getirilen üzümlerin ülkemizde paketlenerek Avrupa ülkelerine ihraç edildiği iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3576) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

166.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa personel alımında yapılan mülakatlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3577) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

167.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3578) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

168.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, koruma tahsisi talebinde bulunan bir kişiye bir polisin davranışına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3579) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

169.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir firmaya verilen TOMA üretimi siparişine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3580) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

170.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, kapatılan İl Özel İdarelerinin malvarlıklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3581) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

171.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mardin'in Derik ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3582) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

172.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Osmaniye'de bir siyasi parti binasına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3583) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

173.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3584) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

174.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3585) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

175.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3586) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

176.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, bir vali hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3587) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

177.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir belediye çalışanın evine giren kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3588) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

178.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, muhtarların sosyal güvenlik primlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3589) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

179.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, 2015 yılında gerçekleşen Türk vatandaşlığına alınma ve vatandaşlıktan çıkarılma sebeplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3590) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

180.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, yeni kimliklerden ücret alınacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3591) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

181.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde tutuksuz yargılanan bir köy muhtarının görevine iade edilip edilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3592) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da kadınlara şiddet uygulandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3593) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

183.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'ın Hani ve Hazro ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3594) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

184.-   Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de ilan edilen özel güvenlik bölgelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3595) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

185.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3596) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

186.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3597) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

187.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3598) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

188.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, Tokat'ın Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamına alınmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3599) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

189.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2016 yılları arasında Niğde'de sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların sayılarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3600) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

190.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, TBMM'nin çalışma maliyetiyle ilgili açıklamasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3601) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

191.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Pamukkale turistik alanının işletmesinin TÜRSAB'a devredilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3602) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

192.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'in UNESCO Dünya Mirası listesine girme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3603) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

193.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'in tarihi ve kültürel tanıtım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3604) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

194.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yıl içinde Türkiye içinde seyahat eden yerli turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3605) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

195.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı'na ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3606) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

196.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Cumhurbaşkanı'nın doğum gününe denk gelen günde öğrencilerin izinli sayılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3607) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

197.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bir lise öğrencisinin öğretmeninin cinsel istismarına uğraması ve intihar etmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3608) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)

198.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3609) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

199.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, bir bildiriye imza atan akademisyenlerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3610) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

200.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Kayseri'de bir okulda meydana gelen cinsel istismar olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3611) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

201.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, bir bildiriye imza attıkları için haklarında soruşturma açılan veya işten çıkarılan akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3612) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

202.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Harran Üniversitesi'nde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3613) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

203.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, zihinsel engelli çocukların eğitimlerine ve bu konuda eğitim almış öğretmenlerin yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3614) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

204.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Üniversitesinde 2013-2014 ve 2014-2015 yıllarında bazı öğrenciler hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3615) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

205.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, meslek yüksek okullarındaki öğrenci ve öğretim elemanı sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3616) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

206.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, eğitim fakültelerindeki öğrenci ve öğretim elemanı sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3617) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

207.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, güzel sanatlar fakültelerindeki öğrenci ve öğretim elemanı sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3618) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

208.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, fen edebiyat fakültelerindeki öğrenci ve öğretim elemanı sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3619) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

209.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, okullarda yaşanan taciz vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

210.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ÖSYM Başkanı'nın bir açıklamasına ve gizli gözlemci uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3621) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

211.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, yeni atanan öğretmenlerin sendika üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

212.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Ankara'da bulunan bazı liselerin kontenjan açıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

213.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde ikamet eden öğrencilerin YGS sınavına Şırnak il merkezi yerine farklı illerde girecek olmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3624) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

214.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3625) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

215.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3626) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

216.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'daki mermer ve taş ocaklarına ve çevreye etkisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3627) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

217.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesi sınırlarında yer alan Aydıncık Sulama Barajı'nın işletme hakkının Kırkağaç Belediyesine devredilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3628) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

218.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, orman köylülerinin kullandıkları "orköy" banka kredileri sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3629) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

219.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'in Midyat ilçesi Mercimekli Köyü'ndeki gölet çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3630) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

220.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, sakız ağacı ve sakız üretiminin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3631) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

221.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Hasankeyf tarihi alanının Ilısu Barajı projesiyle sular altında kalacağı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3632) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

222.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, orman yangınlarıyla mücadele için istihdam edilen işçilerin istihdam sürelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3633) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

223.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlığa personel alımında yapılan mülakatlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3634) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

224.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, hayatını kaybeden hasta bir tutukluya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3635) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

225.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, İzmir'in Güzelbahçe ilçesine tam teşekküllü devlet hastanesi yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3636) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

226.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Adana, Hatay ve Mersin illerindeki hava kirliliğinin kanser vakalarına etkisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3637) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

227.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kistik fibrozis hastalığına ve tedavisi için gereken ilaçların devlet tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3638) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

228.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, uyuşturucu kullanımındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3639) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

229.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, alkol kullanımına ve alkol bağımlılığı tedavi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3640) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

230.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde çocukların tomografi çekiminde yoğun radyasyona maruz kaldıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3641) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

231.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastane ve hekim yetersizliğine ve yapımı devam eden hastane inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3642) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

232.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Susurluk Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3643) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

233.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, yerli ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3644) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

234.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3645) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

235.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine sağlık ocağı kurulması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3646) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

236.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, bir PTT çalışanın Batman'dan Tekirdağ'a tayin edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3647) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

237.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, sosyal medya hesaplarının denetimine ve izlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3648) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

238.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli-Aydın otoyolu projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3649) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

239.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, THY'nin Brüksel-Eskişehir seferlerine ve bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3650) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

240.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, "Gören Göz Projesi"nin uygulanma durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3651) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

241.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'de çevreyolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3652) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

242.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3653) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

243.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın kapasite kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3654) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

244.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Adıyaman'ı Çelikhan ilçesi üzerinden Malatya'ya bağlayacak yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3655) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

245.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır-Eğil-Dicle arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3656) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

246.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bingöl-Erzurum karayolu Çobantaşı mevkiindeki heyelanlı bölgenin güçlendirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3657) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

247.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Karadeniz-Akdeniz Yolu projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3658) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

248.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, THY tarafından temin edilen ve yolculara dağıtılan gazete ve dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

2.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 24 milletvekilinin, askerlik görevini yapan kişilerin şüpheli ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan ve 26 milletvekilinin, memur ve emekli maaşlarının zam oranlarının TÜFE'ye uygunluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)