TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 78

28 Mart 2016 Pazartesi

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/925) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

2.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/926) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın; Eğitim Bilimleri Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/927) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Değişiklik Teklifi (2/928) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in; İstanbul Sözleşmesi İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/929) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

6.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/930) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

7.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/931) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/932) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/933) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/934) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

11.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/935) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

12.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Akşehir Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/936) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

13.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Ereğli Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/937) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

14.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/938) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

15.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/939) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/940) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

17.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/941) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

18.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/942) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/943) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

20.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/944) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

21.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/945) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

 

Gensoru Önergeleri

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in; yargı erkini baskı altına aldığı ve yönlendirdiği, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve Anayasa’ya aykırı yaklaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 23/03/2016) (Dağıtma Tarihi: 26.03.2016)

2.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in; çocuklara yönelik cinsel istismarı ve kadınlara yönelik şiddeti önlemede ihmali bulunduğu iddiasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24/03/2016) (Dağıtma Tarihi: 26.03.2016)

 

     Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ankara'daki futbol kulüplerinin durumuna ve stadyum ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1866)

2.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, 2003 yılından itibaren PKK terör örgütü tarafından şehit edilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2100)

3.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren şahıs ve firmalara yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2101)

4.-      Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, IŞİD'in içme sularına, baraj ve su kaynaklarına zehir katmayı hedeflediğine dair haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2102)

5.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, şirketlerin kredi borcuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2103)

6.-      Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ehliyetlerin yenilenmesi kapsamında sürücülerden istenen sağlık raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2104)

7.-      Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Sümerbank pamuklu Mensucat Fabrikasının özelleştirme sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2105)

8.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bankalar dışındaki kur riski oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2106)

9.-      Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'da yapımı planlanan bazı projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2107)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orta Vadeli Mali Plan'da iki bakanlığın ödenek tavanının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2108)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tüp bebek uygulaması ve kanser vakalarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2109)

12.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, işçilere, memurlara ve emeklilere maaşlarının en az yarısı kadar banka promosyonu verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2111)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki cari açığa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2112)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye'nin 2002 ve 2016 yıllarında cari işlemler açığı bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2113)

15.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, bazı ilçelerde polis güvenlik noktası yapılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2114)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gıda ürünlerindeki fiyat artışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2115)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2116)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, atık kağıt toplanması ile ilgili mevzuatta yapılan değişikliğin sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2117)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sahte diploma ile çalıştığı iddia edilen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2118)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2119)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2120)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, atık kağıt satın alan şirketlere yönelik mevzuat değişikliğinin etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2121)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kırmızı et üretimi ve ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2123)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, dış ticaret açığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2124)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, takibe alınan KOBİ kredilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2125)

26.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının ekmek fiyatlarını artırmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2126)

27.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, gazilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon seanslarının yetersizliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2127)

28.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, gazilerin tekerlekli sandalye alımında yaşadıkları zorluklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2128)

29.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, şehit ve gazilere yönelik bazı uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2129)

30.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, gazilere verilen memurluk hakkına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2130)

31.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, gazilerin engelli aracı alımında yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2131)

32.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, PYD terör örgütü Başkanı olan bir kişiye Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2132)

33.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, çalışan gazilerin emeklilik yaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2133)

34.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Sağlık Uygulama Tebliği'nde dolar ve euro kurunun sabitlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2134)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 10 yılda çocuklara karşı yapılan hak ihlallerinde gerçekleştirilen hukuki işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2135)

36.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de organize sanayi bölgesi kurulması ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2136)

37.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarında tüketicilerin banka kredi borçlarının gelirlerine oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2137)

38.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarında tüketicilerin banka kredi borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2138)

39.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan ve EGO Garajı olarak kullanılan arsanın bir inşaat firmasına verilmesine ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2139)

40.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarında kredi borcu takibe düşen KOBİ sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2140)

41.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki dış ticaret açığı miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2141)

42.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki cari işlemler açığı miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2142)

43.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/2143)

44.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2145)

45.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, zorunlu trafik sigortası tarifesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2146)

46.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2147)

47.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/2148)

48.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2154)

49.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları ve gazilerin memur veya hizmetli olarak atanabilmesini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2155)

50.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2156)

51.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, yetiştirme yurtlarından ayrılanların takibine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2157)

52.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2158)

53.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2161)

54.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2162)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilerin çeşitli alanlarda yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2163)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2164)

57.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, İŞKUR'un ücretlerini işsizlik fonundan karşıladığı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2166)

58.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinde çalışan personelin çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2167)

59.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'daki üçüncü havaalanı inşaatında çalışan işçilerin güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2168)

60.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2169)

61.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2171)

62.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2172)

63.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2173)

64.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bulunan maden ocaklarına ve yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2174)

65.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de hava kirliliğinin azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2175)

66.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir ili ve ilçelerine yönelik hazırlanan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2176)

67.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, atık kağıt alan şirketlere yönelik yapılan düzenlemenin sonuçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2177)

68.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, atık kağıt toplayıcılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2178)

69.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2179)

70.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2180)

71.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Antalya'da tarım dışı amaçla kullanılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2181)

72.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'daki çevre sorunlarına ve yeşil alanların tahribatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2182)

73.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2183)

74.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2184)

75.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2186)

76.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir ili ve ilçelerine yönelik hazırlanan projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2187)

77.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Yargıtay kararına rağmen elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin tüketiciye yansıtıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2188)

78.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2189)

79.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, doğalgaz tüketim bedellerindeki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2190)

80.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, elektrik dağıtım bedeline zam yapıldığına dair iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2191)

81.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2192)

82.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, elektrik faturalarında yer alan elektrik dağıtım bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2193)

83.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, EPDK tarafından Tarifeler Yönetmeliği'nde ve elektrik faturalarında yapılan değişikliklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2194)

84.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Antalya'da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2195)

85.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2196)

86.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Rus Gazprom şirketinin Türk firmalara verdiği gaz fiyatlarında yaptığı indirimi kaldırdığı yönündeki iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2197)

87.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, tarım arazilerinin yasal değişiklik ile farklı sınıflandırılmasının sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2200)

88.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nde 2015 yılında yapılan tarımsal desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2201)

89.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, 2015 yılı tarımsal destek ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2202)

90.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, çiğ süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2203)

91.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2204)

92.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, zeytin üretiminde verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2205)

93.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, çiğ süt fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2206)

94.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2207)

95.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, et fiyatlarındaki yükselişe ve ülkemizin hayvancılık politikalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2208)

96.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2211)

97.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesinde akıllı su sayacı takılmasına yönelik çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2212)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan sivil memurlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2213)

99.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, SYDV personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2214)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cep telefonu dolandırıcılarıyla mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2215)

101.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2216)

102.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, PKK terör örgütü ve üyeleri hakkındaki bilgilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2217)

103.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bir kişinin memurluktan çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2218)

104.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulaması başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2219)

105.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde doğal gaz hattı bulunmayan konut ve işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2220)

106.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Muhtar Bilgi Sistemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2221)

107.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2222)

108.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yabancı uyruklu bir keskin nişancının yakalandığına dair basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2223)

109.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da EGO toplu taşıma otobüslerinin özelleştirileceğine ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2224)

110.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2225)

111.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Köprülü Mehmet Paşa Kütüphanesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2227)

112.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2228)

113.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2229)

114.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2002-2016 yılları arasında İzmir ilinden toplanan vergi miktarı ile gerçekleştirilen kamu yatırımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2230)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'ın Taşpınar Beldesinde 2014 yılında meydana gelen bir sel felaketinde oluşan zararın düzeltilmesine yönelik yapılacak ödemeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2231)

116.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2232)

117.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları ve gazilerin memur veya hizmetli olarak atanabilmesini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2233)

118.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2234)

119.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, uzman öğretmenlik sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2235)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, FATİH Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2236)

121.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, öğretmen atamalarındaki branş dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2237)

122.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2238)

123.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılan bir ibareye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2239)

124.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, aday öğretmenler için öngörülen danışman öğretmen uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2240)

125.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, aday öğretmenlerin adaylıklarını geçirecekleri illerin belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2241)

126.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmenlerin mazeret durumu tayinlerindeki il ve ilçe emri uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2242)

127.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2243)

128.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2244)

129.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2245)

130.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2246)

131.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı belirlenen kişilerin görevlerine son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2247)

132.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik'te yer alan bir hükme ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2248)

133.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, diploma ve mezuniyet belgelerinde yapılan sahteciliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2249)

134.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2250)

135.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2251)

136.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın bir genelgesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2252)

137.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Şırnak'ın bazı ilçelerinde terör olayları nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrenciler için yapılan telafi eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2253)

138.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2254)

139.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacı öğretmenlerin bazı liselerde görevlendirme ile öğretmenlik yapacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2255)

140.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, servis şoförlerinin ve yardımcı personelin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2256)

141.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2257)

142.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları ve gazilerin memur veya hizmetli olarak atanabilmesini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2258)

143.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2259)

144.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2264)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yaşayan kadın ve erkeklerde kısırlık artışı olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2265)

146.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2266)

147.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2267)

148.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Bakanlık personeline yapılan döner sermaye ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2268)

149.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, H1N1 virüsünden etkilenen vatandaşlara ve bunu önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2269)

150.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2270)

151.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da hayvancılıkla uğraşan üç kişinin ölümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2271)

152.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, son yıllarda bazı ülkelerde görülen zika virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2272)

153.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa-İzmir Karayolu üzerindeki Sabuncubeli tüneli inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2273)

154.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2274)

155.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, demir yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2275)

156.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yapılan direkt uçuşların artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2276)

157.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2277)

158.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da iptal edilen bazı kavşak ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2278)

159.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, uçaklarda iç hat seferlerinde farklı dillerde anons yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2279)

160.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen trafik kazalarına ve yürütülen yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2280)