TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 75

23 Mart 2016 Çarşamba

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/579) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 23.03.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/620) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 23.03.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/622) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi: 23.03.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Madenler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/545) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 23.03.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/616) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi: 23.03.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/625) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 193) (Dağıtma tarihi: 23.03.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/626) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 23.03.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/627) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 23.03.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, soru önergelerinin TBMM internet sayfasında yayımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2922) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

2.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TBMM Yerleşkesi içerisindeki lojmanların yıkımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2923) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

3.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kurum yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2924) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

4.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Eski Halkla İlişkiler Binası ve TBMM Camisi ile ilgili çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2925) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, personel yapısına ve Kurumda görevli taşeron işçilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2926) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bahçe Lokanta binasının yıkımına ve Beştepe'deki sosyal tesislere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2927) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

7.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, milletvekillerinin yararlanabileceği eğitim faaliyetlerine ve milletvekillerine yönelik Osmanlıca kursu açılıp açılmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2928) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Halkla İlişkiler Binası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2929) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

9.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kanun tasarıları ve teklifleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

10.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

11.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kanun yapım süreci ile ilgili çeşitli sorunlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2932) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM Yerleşkesinde engelli erişimini kolaylaştıracak uygulamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2933) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

13.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, TBMM'de erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2934) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

14.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bazı bakanlıklarda yapılan görevde yükselme sınavları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2935) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında yasal takibe düşen bireysel kredi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2936) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

16.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2937) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

17.-  Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Abdullah Öcalan'a ve İmralı Cezaevi koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2938) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

18.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Suriye sınırında bir askerin şehit olduğu olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2939) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

19.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, siyasi nedenlerle kültür ve sanat alanında sansür yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2940) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

20.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer aldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2941) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

21.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir derneğin şube açılışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2942) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Cumhurbaşkanlığına bağlı görev yapan danışmanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2943) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

23.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Diyarbakır Sur Kaymakamlığına bağlı çalışan geçici sözleşmeli işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2944) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

24.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, bir belediye başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2945) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2946) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

26.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, 4982 sayılı Kanun kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2947) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 17.02.2016 tarihinde Ankara'daki canlı bomba saldırısına ve saldırının failine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2948) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

28.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, motorin fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2949) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

29.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kurşunsuz benzin fiyatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2950) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

30.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Ankara'da yaşanan patlamaya ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2951) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cinsel istismara uğrayan bir öğrencinin intihar etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2952) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

32.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, KKTC'ye taşınan suya atık su karıştığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2953) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

33.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, uluslararası kuruluşların yayınladıkları endekslere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2954) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ projeleri ve konuyla ilgili açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2955) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı içinde erken seçim ya da referandum yapılması için hazırlıklara başlandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2956) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2016 yılları arasında gerçekleşen bombalı terör eylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı kahvehanelerde kumar oynatıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

38.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ekmek fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2959) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

39.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, icra müdürlüklerinde bulunan dosya sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2960) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

40.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, protesto edilen senet tutarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2961) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

41.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2962) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

42.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, TRT tarafından farklı dil ve lehçelerde halk müziği koroları oluşturulması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2963) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

43.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, TRT'nin Ankara'da kullandığı Arı Stüdyolarının yıkılacağı iddiasına ve ihalenin verildiği şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2964) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

44.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım alanlarına ve miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2965) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

45.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, köy korucularının Şırnak'ta yürütülen operasyonlara dahil edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2966) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

46.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, terör örgütüne destek veren kamu çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2967) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

47.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 2002-2016 yılları arasındaki kredi kullanımına ve kredi borcundan dolayı yaşanan intihar vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2968) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, turizm sektörüne verilecek desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2969) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlara verilen cezaların caydırıcılığının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2970) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

50.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki Güzel Sanatlar Lisesi ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2971) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

51.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, imzaladıkları bir bildiri nedeniyle haklarında soruşturma açılan ve gözaltına alınan akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2972) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

52.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2973) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

53.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde evlerini terk eden ailelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2974) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

54.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2975) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

55.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yaşanan patlamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2976) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

56.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2977) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

57.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir holdinge verilen ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2978) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/2979) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan tarihi eserlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/2980) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

60.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın, vergi muafiyeti tanınmış vakıflara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/2981) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan)  yazılı soru önergesi (7/2982) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2983) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'da bulunan Arı Sineması'nın yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2984) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2985) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

65.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu özel işbirliği çerçevesinde başlatılan projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2986) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/2987) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

67.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, bir mahkeme kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2988) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

68.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2989) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

69.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2990) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2991) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002-2015 yılları arasında kadına karşı gerçekleştirilen şiddet ve cinayet vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2992) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yargıya güven endeksine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2993) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

73.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama sebebiyle mahkumların cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına yönelik başvurularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2994) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

74.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bir çocuğun akran şiddetine maruz kaldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2995) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

75.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerine hizmet veren Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı'nın bölge için yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2996) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

76.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, son yıllarda idare mahkemelerinin idare lehinde kararlar aldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2997) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

77.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde yapılan sürekli nakil uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2998) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2999) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

79.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonundan faydalanan dar gelirli vatandaşların geri ödemelerde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3000) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

80.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'tan göçün önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3001) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3002) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

82.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Sivas Demir Çelik Fabrikasının özelleştirilmesi çalışmalarına ve devlete olan maliyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3003) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3004) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3005) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3006) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

86.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, İŞKUR'la ilgili Sayıştay raporlarında belirtilen eksikliklerin giderilmemiş olmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3007) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

87.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3008) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

88.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, emekli vatandaşların maaşlarından bilgileri dışında çeşitli kesintiler yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3009) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

89.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, asgari ücretteki artışın taşeron işçilerin istihdamına etkisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3010) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

90.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, TBMM bünyesinde çeşitli statülerde görev yapan kişilerin sendikal haklarının kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3011) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

91.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002 yılından günümüze kadar kıdem tazminatı alanların istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3012) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

92.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kayıt dışı çalışan Suriyelilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3013) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

93.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da kapanması söz konusu olan bir hastaneye ve çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3014) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3015) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

95.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir okul arazisinde yapılması planlanan imar değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3016) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı'nın kirletilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3017) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

97.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı'nın kirletilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3018) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı'nın kirlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3019) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

99.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan baraj ve HES projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3020) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

100.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı ve Çayırhan belediyeleri tarafından Kirmir Çayı'na katı atık ve çöp döküldüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3021) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Hasanlar bölgesinde yapılan katı atık tesisinin Melen Çayı için tehlike arz ettiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3022) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

102.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'de ve ilçelerindeki içme suyu kirliliğine ve nedenlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3023) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

103.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki hava kirliliğinin ölçülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3024) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

104.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesinde Kadastro Birimi açılması ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3025) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

105.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da imar ve iskan planlarına aykırı yapılara ruhsat verildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3026) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

106.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki otopark ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3027) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

107.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, hava kalitesi indeksi hesaplamalarına ve hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3028) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

108.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Belediyesi tarafından kurulan bir katı atık arıtma tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3029) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3030) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3031) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3032) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

112.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3033) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

113.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan elektrik üretimi başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3034) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

114.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3035) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

115.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Cerattepe bölgesinde yapılması planlanan bir maden işletmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3036) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

116.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun ve ilçelerinde doğalgaz iletim altyapısının gecikmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3037) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3038) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3039) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

119.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, çeşitli kırsal kalkınma programları kapsamında verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3040) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

120.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, çiftçiler için uygulanan tarım sigortası şartlarının iyileştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3041) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

121.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3042) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3043) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

123.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bakanlığın GDO'lu ürünlerin tespitine yönelik çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3044) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

124.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bakanlık tarafından yapılan denetim istatistiklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3045) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

125.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, yaş meyve ve sebzelerdeki pestisit oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3046) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3047) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş ay içindeki meyve ve sebze ihracatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3048) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3049) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3050) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

130.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki toplu taşıma hizmetlerinin özelleştirileceği iddiasına ve yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3051) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesinin temizlik işlerini yapan personelin maaş artışlarının ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3052) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

132.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresi'nden usulüne uygun olmadan malzeme çıkarılarak dere yatağının doğal yapısının bozulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3053) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

133.-   Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, 2011 yılından itibaren yaşamını yitiren sığınmacı sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3054) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

134.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Melen Çayı havzasına kirli suların karıştığı ve buna karşı önlem alınmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3055) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

135.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yabancı ülkelerde vatandaşlığı veya ticari işletmeleri bulunan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3056) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

136.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesinde Trafik Tescil Şubesi açılması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3057) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

137.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, MOBESE sisteminin tespitiyle kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3058) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

138.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3059) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

139.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamu görevlilerinin vatandaşlara işkence ve kötü muamelede bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3060) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

140.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde cenazesi sosyal medyada teşhir edilen bir kişinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3061) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

141.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3062) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

142.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2014 ve 2015 yıllarında trafik sigortası yaptıran araç sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3063) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

143.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3064) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3065) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

145.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu özel işbirliği çerçevesinde başlatılan projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3066) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3067) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

147.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3068) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

148.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Devlet Tiyatrolarında farklı dil ve lehçelerde oyunların sergilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3069) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

149.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ülkemizde dizi film sektöründe çalışan işçilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3070) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

150.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Ulus semtindeki kazılarda ortaya çıkan antik Roma tiyatrosunun Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3071) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

151.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tescilli yapıların ve tarihi dokunun korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3072) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

152.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Bektaşi Nafi Baba Tekkesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3073) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

153.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapan turist sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3074) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

154.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yıl içinde yurt dışına çıkan vatandaşlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3075) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

155.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son beş yıl içinde Türkiye'ye gelen turistlerin sektörel dağılımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3076) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3077) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

157.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, hava trafik kontrolü hizmeti veren askeri personele havacılık tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3078) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

158.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van esnafının mali sorunlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3079) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

159.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3080) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

160.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Bakanlığın yargı kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3081) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3082) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

162.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Bakanlık bünyesindeki eğitim uzmanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3083) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

163.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, İmam-Hatip okullarına ve ilahiyatçı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3084) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

164.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Erzurum'un Şenkaya ilçesi Kayalısu Köyü'ndeki derslik ve lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3085) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

165.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Heybeliada'da Halk Kütüphanesi olarak kullanılan binanın başka bir amaçla kullanılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3086) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

166.-   Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde eğitim ve öğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3087) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

167.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, aday öğretmen yetiştirme süreci başvurusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3088) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

168.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara gönderdiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3089) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

169.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3090) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

170.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3091) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

171.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Aydın'ın Efeler ilçesinde bir okul müdürünün sınıflardaki kız-erkek öğrencilerin sınıflarının ayrılması talebinde bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3092) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3093) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

173.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının taşınmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3094) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

174.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, hava trafik kontrolü hizmeti veren askeri personele havacılık tazminatı ödenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3095) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

175.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, yeni tip denizaltı ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3096) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3097) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

177.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da içme suyu kaynağı olacağı söylenen Doğanözü Göleti'ne ve çeşitli iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3098) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

178.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın ilinin Amasra ilçesindeki derelerin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3099) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

179.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'de ve ilçelerindeki içme suyu kirliliğine ve nedenlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3100) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

180.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin bazı ilçelerindeki içme sularının içilebilir olmadığı yönündeki analizlere ve alınacak önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

181.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bulunan tarihi Gümrük Hanı içindeki anıt çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3102) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

182.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Artvin'in Cerrattepe mevkiinde yapılması planlanan maden faaliyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3103) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

183.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Antalya'da kamu ve özel hastanelerindeki acil servislerin iş yüküne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3104) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3105) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

185.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yabancı sağlık çalışanlarının Türkiye'de görev yapmaları kapsamında getirilen şartlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3106) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir kişinin tedavi borcuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3107) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2016 yılları arasındaki sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3108) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

188.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de yetişkin çocuk yoğun bakım ünitesi bulunmadığından tedavisi yapılamayan bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3109) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

189.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin bazı ilçelerindeki içme sularının içilebilir olmadığı yönündeki analizlere ve alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3110) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

190.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki hastanelerde hekim ve ekipman ihtiyacı bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3111) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

191.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kredi kartı borcu nedeniyle yaşanan toplumsal sorunlardaki artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3112) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

192.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da görülen domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3113) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3114) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

194.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa-Ankara hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3115) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

195.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın yeni bir havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3116) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

196.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, hava trafik kontrolü hizmeti veren askeri personele havacılık tazminatı ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3117) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

197.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'a yönelik havayolu seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3118) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

198.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, THY'nin Brüksel-Eskişehir seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3119) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

199.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya-Adıyaman il sınırının değiştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/3120) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 28 milletvekilinin, Kaz Dağlarında yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

2.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve 28 milletvekilinin, yerel basının karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 29 milletvekilinin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)