TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 71

17 Mart 2016 Perşembe

 

Teklifler

1.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın; 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/889) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/890) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)

3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/891) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/892) (Milli Savunma ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/893) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Kamulaştırma Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/894) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

7.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 21 Milletvekilinin; 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/895) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

8.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/896) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/897) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul İli Sancaktepe İlçesine Türkan Saylan Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/898) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

11.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/899) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

12.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/900) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/901) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

14.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/902) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

15.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/903) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

16.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/904) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/905) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Makedonya Cumhuriyetinin Kazakistan Cumhuriyetindeki Temsilinin Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İmkânlarından Yararlanılarak Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/519) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 146) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar ve Ekleri ile Yük Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kuralların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/492) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 157) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/390) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 162) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/388) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 163) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/391) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/425) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/510) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 169) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/393) ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/402) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 178) (Dağıtma tarihi: 17.03.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde madencilik faaliyetleri için verilen ruhsatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

2.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, görme engellilere eğitim veren okullara ve engelli öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulması planlanan küçük hidroelektrik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

4.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulması planlanan küçük hidroelektrik santrallerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

5.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, organize sanayi bölgelerinde açılan kreşlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

6.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, ülkemize son beş yılda sokulan kaçak çay miktarına ve kaçak çay ticaretine karşı alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

7.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Bakanlığın Şanlıurfa iline yönelik yatırım ve harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.03.2016)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, televizyon kanallarında yer alan evlendirme programlarının olumsuz etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  sözlü soru önergesi (6/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, nişasta bazlı şeker üretim kotasının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, şeker pancarı üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

12.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, şeker fabrikalarının üretim ve personel durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

14.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Çay Deresi Islahı Projesi ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.03.2016)

15.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir İkinci Amatör Küme Marmara-Gönen Grubu'ndaki bir futbol müsabakasında yaşanan hakem ölümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Ankara-Balıkesir arasındaki Karesi Ekspresi ve Mavi Tren seferlerinin yol yenileme çalışmaları nedeniyle kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

17.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler tarafından hizmet binası olarak kullanılmak üzere kiralanan binalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

18.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

19.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Mera Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ve imara açılan mera alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

20.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bakanlar Kurulunun seyahat acentalarının desteklenmesi ile ilgili kararına Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın dahil edilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)

21.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2016)