TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 70

16 Mart 2016 Çarşamba

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; 26 Şubat Gününün Hocalı Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/874) (Dışişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)

2.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/875) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2016)

3.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/876) (İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:          25.02.2016)

4.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün; İnönü Metristepe Milli Parkı Kanun Teklifi (2/877) (Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/878) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/879) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/880) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/881) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/882) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2016)

10.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/883) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

11.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın; Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/884) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul İli Sultanbeyli İlçesine Uğur Mumcu Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/885) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

13.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; Onaltı İlde Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/886) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

14.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/887) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/888) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/368) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/513) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 144) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Karadağ Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/515) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 145) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/404) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 150) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/400) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/503) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 154) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/495) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 155) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/426) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 166) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/524) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

10.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/527) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 16.03.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart bedellerinin iadesi ile ilgili mahkeme kararına uymayacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2504) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

2.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, şahsına yapılan saldırılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2505) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

3.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2506) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

4.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, cezaevinde bulunan gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2507) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

5.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kamuda israfın araştırılması ve önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2508) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

6.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bazı valilerle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2509) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanının Peru, Ekvator ve Şili'ye yaptığı ziyaretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2510) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı Büyükşehir Belediyelerinde çalışanların maaşlarının sabitlendiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2511) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

9.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, göç nedeniyle Giresun ilindeki nüfusun azalmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2512) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

10.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesi Karaca Mahallesi sınırları içinde kum ocağı yapılacağı iddiasına ve kum ocaklarının çevreye olan zararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2513) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

11.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde TOKİ'nin lüks konut projesi yapacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2514) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2515) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

13.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ehliyet yenileme başvurusu için istenen sağlık raporundan ücret alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2516) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

14.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde patlayan el bombalarına ve terör örgütüyle mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2517) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

15.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yurt dışında görev yapmakta olan öğretmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2518) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

16.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da ipotek altına alınmış menkullerin ve maaşına haciz konulan memurların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2519) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

17.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'daki iş yerini kapatan veya hakkında icra takibi olan esnaf sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2520) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

18.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Balkanlar'daki Osmanlı arşivlerinin dijital ortama aktarılması amacıyla başlatılan projeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2521) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

19.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir vakfa ait Kuran kursunun yıkıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2522) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

20.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2523) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ile 2016 yıllarında Türkiye'nin BM insani gelişme endeksindeki sırasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2524) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 1946-2002 ile 2002-2016 yıllarında Türkiye'nin büyüme hızı oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2525) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesi Yenice Köyü'ndeki sulama suyu sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında gerçekleşen cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2527) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Konuralp ilçesinde bulunan bir antik tiyatronun restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2528) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce il merkezindeki bir site inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2530) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

28.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki boşanma rakamlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2531) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, PYD terör örgütüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2532) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da işlenen iki cinayetin aydınlatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2533) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TOKİ tarafından 2016-2019 yılları arasında yapılacağı duyurulan konutların illere göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2534) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

32.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TRT'de yayınlanan bir habere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2535) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

33.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, DASK güvencesi kapsamında değerlendirilmeyen vakalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2536) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

34.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, zorunlu trafik sigortalarında yaşanan fiyat artışlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2537) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

35.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, ülkemizin 2015 yılındaki cari açık miktarına ve finansmanına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2538) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

36.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002-2015 yılları arasında kadınlar ve erkekler arasında yaşanan şiddet olaylarının istatistiklerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2539) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

37.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

38.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, infaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2541) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

39.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, cezaevinde kalmasının raporlarla uygun olmadığı belirtilen hasta tutuklu sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2542) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

40.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2543) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

41.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2544) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

42.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, kadınların şiddetle mücadelesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2545) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

43.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ülkemizdeki erkek sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2546) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

44.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ülkemizdeki erkek sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2547) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

45.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2548) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

46.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2549) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Hasanlar ve Hecinler mevkiinde bulunan bir katı atık dönüşüm tesisinin yapımı için AB fonu kullanıldığı iddiasına ve bu fonun kullanım miktarlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2550) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de bulunan bir katı atık dönüşüm tesisinin yapımı için AB fonu kullanıldığı iddiasına ve bu fonun kullanım miktarlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2551) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

49.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, KOBİ'lere yönelik destekler ve uygulamalı girişimcilik eğitimlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2552) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2553) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

51.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2554) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

52.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2555) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

53.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda istihdam edilen engelli ve eski hükümlülere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2556) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

54.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2557) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

55.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de sosyal güvenlik prim borcu olan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2558) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

56.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da üç işçinin asansör kazasında hayatını kaybettiği inşaata ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2559) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

57.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2560) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

58.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, çocuk işçilere dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2561) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

59.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, genç işçilere dair verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2562) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

60.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2563) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

61.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Bakanlık tarafından bugüne kadar verilen ÇED raporlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2564) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

62.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2565) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

63.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Nizip Çayı'nın kirliliğine ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2566) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

64.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

65.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2568) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

66.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, elektrik faturalarındaki çeşitli bedellerin toplulaştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2569) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

67.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Trakya Bölgesinde yaşanan elektrik arızalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2570) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

68.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2571) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

69.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2572) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

70.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2573) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

71.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2574) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

72.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, gıda güvenilirliğini sağlamak üzere istihdam edilen zorunlu personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2575) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

73.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde yapılan değişikliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2576) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

74.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2577) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

75.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2578) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

76.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2579) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

77.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Gezi Parkı eylemlerindeki bir müdahalesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan bir polis memurunun durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2580) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

78.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binada kurtarılmayı bekledikleri iddia edilen yaralıların akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2581) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

79.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Adana'da bazı ev ve işyerlerinin önüne kimliği belirsiz kişilerce mermi bırakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2582) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

80.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ürün ve hizmetlere yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2583) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

81.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2584) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

82.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Hrant Dink cinayetinde sanık konumunda olan bir kişinin halen görevine devam etmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

83.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Büyükşehir Belediyesinin aldığı araç park yeri ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2586) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

84.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2587) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1995 yılında Diyarbakır'da işlenen bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2588) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

86.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2589) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

87.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2590) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

88.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2591) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

89.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2592) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

90.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi Kültür ve Turizm Çalıştayına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2593) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

91.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2594) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

92.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2595) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

93.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Edirne'de düzenlenmesi planlanan oyunların iptal edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2596) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

94.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü personelini taşıyan servislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2597) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

95.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2598) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

96.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2599) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

97.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya ilindeki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2600) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

98.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2601) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

99.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2602) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

100.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kürtçe öğretmenlerinin atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

101.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TDK tarafından hazırlanan Kürtçe-Türkçe ve Türkçe-Kürtçe sözlüklerin öğrencilere dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

102.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2605) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

103.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, TSK bünyesinde yaşanan intihar vakalarına ve mobbing iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

104.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2008 yılında Edirne ilinde yaşanan sel felaketine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2607) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

105.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2608) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

106.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2609) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

107.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'deki bir taş ocağının çevredeki tarım arazilerine olan zararına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2610) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

108.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan mevsimlik orman işçilerinin mağduriyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2611) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

109.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2612) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

110.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin bazı mağduriyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2613) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

111.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2614) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

112.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2615) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

113.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, sürücü belgelerinin yenilenmesi esnasında istenen rapora ve ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2616) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

114.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Şile ilçesinde doktor ve hastane imkanlarının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2617) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

115.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara Ulucanlar Göz Hastanesindeki hasta yoğunluğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2618) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

116.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, önlisans mezunu perfüzyon teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2619) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

117.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'den yurtdışına direkt uçuş yapılmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2620) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

118.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Hızlı Geçiş Sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2621) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

119.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, internet hizmetinde adil kullanım kotasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2622) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

120.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Bakanlığın Eskişehir iline yönelik yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2623) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

121.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2624) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

122.-   Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan bir köprülü kavşağa ve çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2625) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

123.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Serik Köprülü Kavşağı'nın yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2626) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

124.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi'nin koruma amaçlı imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2627) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

125.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Yeşilada Mahallesi'nin koruma amaçlı imar planına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2628) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2016)

126.-   Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Isparta'da bulunan Gölcük Gölü Tabiat Parkı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2629) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)