TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 68

11 Mart 2016 Cuma

 

Teklifler

1.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/864) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/865) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/866) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/867) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/868) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/869) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

7.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/870) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/871) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/872) (İçişleri;         Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

10.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Büyükşehir Belediye Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanununda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/873) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

 

Tezkereler

1.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/536) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/537) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

3.- Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Tuğba Hezer Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/538) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

4.- Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/539) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

5.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/540) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2016)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/502) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/331) ile Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/357) ile Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/493) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 141) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/490) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 153) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/412) ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/477) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 158) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/473) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/467) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 160) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/423) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 172) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Deniz Balıkçılığı ve Kültür Balıkçılığı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/442) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/497) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/392) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 177) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

14.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/409) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 179) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/507) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 11.03.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki Hitit Kaya Anıtı'nın korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/270) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

2.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ÇED uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

4.- Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Suriye'ye son üç yılda yapıldığı iddia edilen silah ve mühimmat satışına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.02.2016)

5.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerini kapsayan sulama projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

6.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Feke-Mansurlu-Gaffaruşağı yolunun bakım ve onarımının yapılmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

7.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Metrosu ve Adana'ya hızlı tren hattının getirilmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

8.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki orman kadastrosu çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

9.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki hastane ihtiyacına ve Kozan Devlet Hastanesinin hizmete girmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

10.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki devlet hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

11.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın merkez ve ilçelerindeki elektrik dağıtım şebekeleri ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

12.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, elektrik faturalarına yansıtılan ek bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

13.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Karataş ilçesindeki bir mahallenin köy konağı talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2016)

14.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, yem ve gübredeki KDV indiriminin fiyatlara yansımamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

15.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, iç ve dış borç miktarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

16.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'deki Emniyet Köprülü Kavşağı ile Altıeylül Kavşağı yapımı işine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

17.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, aday öğretmenlere danışmanlık yapacak olan öğretmenlerin belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

18.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, televizyon kanallarında yer alan evlendirme programlarının olumsuz etkilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

19.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

20.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, ücretli öğretmenlik uygulamasına ve atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

21.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, süt üreticilerinin sattıkları süt karşılığında yem almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

22.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, hayvancılık destekleme ödemelerine ve TÜRKVET bilgi sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bulunan Saffeti Paşa Tekkesi'nin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2373) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2374) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

3.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Bursa İnegöl Müftülüğü tarafından yayınlanan bir fetvaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2375) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 ve 2016 yılının enflasyon rakamlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2376) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

5.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2015/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi öncesinde kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan naklen veya açıktan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2377) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, EGO'nun önceden belirlenen bir firmaya değerinin altında bir bedelle satılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2378) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir bildiriye imza atan akademisyenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2379) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir halk eğitim merkezinde voleybol kursuna katılan kız çocuklarına cinsel tacizde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2380) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın İdil ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2381) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör olaylarının yaşandığı yerlerde esnafın vergi ve borçlarının ertelenmesi çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2382) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 ve 2016 yıllarında turizm sektöründe yaşanan iptallere ve kayıplara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2383) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

12.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, bireysel kredi dolayısıyla yasal takibe alınan şahıslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2384) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, mal ve hizmetlere yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2385) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir öğretmenin tasarımları hakkında TRT'nin özel bir çekim yapmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2386) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını ödeyemeyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2387) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, karşılıksız çeklerin toplam tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2388) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

17.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türkiye-İran dış ticaret faaliyetleri kapsamında İran'ın alacaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2389) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yerli helikopter üretimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2390) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'den gelen sığınmacılar arasında AIDS hastalığı olanların tespit edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2391) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınan şahıslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2392) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ile 2016 yıllarındaki protesto edilen senet sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2393) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

22.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İtalya'da bir yardım kuruluşu tarafından Suriyeli çocuklar için toplanan paranın Türkiye üzerinden IŞİD terör örgütüne dağıtıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

23.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinin tadilat işlemlerine ve bankaların aldığı temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2395) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

24.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, bankaların temerrüde düşen alacaklarını devrettikleri Varlık Yönetim Şirketleri'ne ve devredilen borçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2396) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

25.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Hazine Müsteşarlığının Borç Üstlenim Yönetmeliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2397) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

26.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2398) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

27.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, ceza infaz kurumlarında salgın hastalık vakalarının görüldüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2399) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

28.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2400) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

29.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2401) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

30.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği kapsamına ebelerin de dahil edilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2402) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir belediyenin engelli vatandaşın nakil talebine olumsuz yanıt verdiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2403) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

32.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2404) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

33.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2405) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

34.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, KOSGEB'de çalışan kişilerin başka illerde görevlendirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2406) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

35.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, KOSGEB tarafından 2015 yılı içinde verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2407) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

36.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Kredi Garanti Fonu'nun 2015 yılı içindeki çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2408) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

37.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, KOSGEB'de 2015 yılı içinde yapılan açıktan ve naklen atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2409) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

38.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2410) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

39.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2411) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

40.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, SGK'nın Erzurum'da bir hastane ile sözleşmesini uzatmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2412) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

41.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul'da bir inşaatta yaşanan iş kazasına ve yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2413) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

42.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2414) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

43.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2415) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

44.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, 2016 yılında BAĞ-KUR sigorta primindeki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2416) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

45.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, asansör kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2417) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bazı alanların engellilerin ulaşımına uygun olmadığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2418) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

47.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Tapu Sicil Müdürlüğü görevde yükselme sınavına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2419) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

48.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2420) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

49.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bazı termik santraller hakkında açılan davalarda görevlendirilen bilirkişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2421) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindeki otobüs duraklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2422) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

51.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ili Sultanbeyli ilçesi Merkez Çiftlik bölgesindeki otobüs duraklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2423) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

52.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2424) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

53.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Türk karasularında bulunan 16 adanın 2004 yılından beri Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2425) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

54.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, çevrenin korunmasına yönelik iki uluslararası sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2426) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

55.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, ihracat rakamlarındaki düşüşe ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2427) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

56.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2428) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

57.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2429) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

58.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, doğalgaz fiyatlarına ve çeşitli iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2430) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

59.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir futbol takımına verilen cezalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2431) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

60.-  Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, genç sporculara verilen teşviklerin kamu spotlarına konu edilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2432) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

61.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2433) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

62.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2434) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

63.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, TAR-GEL Projesinin sonlandırılacağı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2435) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

64.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, süt fiyatlarının düşmesi nedeniyle süt üreticilerinin yaşadıkları sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2436) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

65.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2437) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ürünlerini yurtdışına satamayan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2438) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

67.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, ihracat rakamlarındaki düşüşe ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2439) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

68.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2440) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

69.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2441) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

70.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2442) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

71.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2443) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

72.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği gösteri, miting ve toplantılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2444) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

73.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da bir siyasi parti il başkanının aracında mühimmat bulunduğuna dair haberlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2445) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

74.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışan sözleşmeli personelin asgari ücret zammı öncesinde unvanlarının değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2446) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

75.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından evinde kaynak suyu kullanan kişilere su sayacı takılmasının zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2447) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

76.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının ekmeklik un alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2448) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

77.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının fabrika üretim alanında kullanılmak üzere keçe bant alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

78.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının pastalık un alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2450) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

79.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının konveyör bantı alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2451) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

80.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikasının 6 adet büfe tamiratı işine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2452) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

81.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, borç, alacak ve personeli Büyükşehir Belediyelerine aktarılan İl Özel İdarelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2453) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

82.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ASKİ tarafından su faturalarına reklam alınması uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2454) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

83.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Gemlik Belediyesinin bir mahkeme kararını uygulamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2455) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

84.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009-2016 yılları arasında kiralanan ve satılan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2456) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

85.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2457) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

86.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, derneklerde eş başkanlık uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2458) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

87.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerine yapılan güvenlik gücü ve zırhlı araç sevkine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2459) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

88.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ahıska Türklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2460) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, engellilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2461) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2462) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

91.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Suriyeli sığınmacıların insan kaçakçıları tarafından Avrupa'ya geçirilmesine ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2463) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

92.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2464) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

93.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2465) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Çiftlik ilçesi Azatlı kasabasındaki tarihi yapıların araştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2466) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Alaaddin Camii'nin tanıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2467) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan H. Prodromos Manastırına ait bir kilise binasının müze yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2468) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Murtandı Kalesi'nin onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi bir kalede kültürel çalışma yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki İftiyan bölgesinde bilimsel yüzey araştırması yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Bor ilçesindeki İftiyan Arkeolojik Sit Alanında turizm amaçlı çevre düzenlemesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki kaçak kazıların önlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

102.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

103.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

104.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, YÖK tarafından denklik müracaatları onaylanmayan öğrenci verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

105.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okullarda öğretmenlerin aynı zamanda güvenlik memuru olarak görevlendirileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

106.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kamuda çalışan öğretmenlerin sendikal dağılımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

107.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kamuda çalışan öğretmenlerin sendikal dağılımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

108.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 6-22 yaş aralığındaki genç nüfusun eğitim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

109.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 6-22 yaş aralığındaki genç nüfusun eğitim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

110.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Suriyeli sığınmacılara sağlanan eğitim imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

111.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmenlerin temel liselerde görevlendirilmek için imzaladıkları sözleşme ile milli eğitim müdürlüklerine verilen sözleşmelerin farklı olduğu iddiasına ve oluşan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

112.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2016 yılları arasında Bursa'da yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

113.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, taşımalı eğitim yapılan illere ve ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

114.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

115.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yeni bölümler açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

116.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, terör olayları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

117.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, terörle mücadelede üstün başarı belgesi alan kişilerin sınav şartı aranmaksızın kamu kurumlarında istihdam edilmelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

118.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

119.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale ili ile Türkiye genelinde bulunan orman köylülerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

120.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

121.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakinlerinin sağlık tesisi ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

122.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü Projesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

123.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da 2011-2016 yılları arasında yapılan ameliyatlara ve Bakanlığa maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

124.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hekim başına düşen hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

126.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, şehir hastanelerinde kamu özel işbirliği yöntemine ve ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

127.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sağlık merkezlerinde pediatrik Hepatit A aşısı bulunamadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

128.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep'te bulunan üç hastanede görevli mutemetlerin zimmetlerine para geçirdikleri iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2500) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

129.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, havaalanı ve havalimanlarında yolculara sunulan hizmetlerin ücretlerinin yüksekliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2501) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

130.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da Bakanlığa bağlı kurumların engelli vatandaşlar için ulaşılabilirliğine ve engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

131.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2503) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)