TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 65

07 Mart 2016 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/668) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/669) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/670) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyedeki Işık Tatbikatı Sırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/671) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

6.- Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/672) (Adalet; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/673) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/674) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/851) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/852) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/853) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

4.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/854) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/855) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2016)

6.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/856) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 17.02.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/857) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2016)

8.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/858) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

9.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/859) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

10.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 6 Milletvekilinin; 24/11/2004 Tarihli 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/860) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

11.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/861) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

12.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/862) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

13.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/863) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)