TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 64

06 Mart 2016 Pazar

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1811)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yer aldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1812)

3.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca üstlenilen metro ve raylı sistem projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1813)

4.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1814)

5.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, engelli vatandaşların erişilebilirliğinin artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1815)

6.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, sosyal medyada terör propagandası yapan devlet çalışanlarının tespitine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1816)

7.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, yurtdışında yaşayan vatandaşların askerlik bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1817)

8.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, devlet kurumlarında sahte diploma ile görev yapanların tespitine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1818)

9.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmenlerin eş durumu atamalarında esnaf eşlerin Bağ-Kur ödemelerinin zorunlu tutulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1819)

10.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 2009/19 sayılı Başbakanlık genelgesi doğrultusunda hazırlanan Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1820)

11.-  Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bazı il ve ilçelerde yürütülen operasyonların hukuki durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1821)

12.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, PKK terör örgütünün çeşitli faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1822)

13.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Başbakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1823)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de esnaf ve zanaatkarlara yönelik desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1824)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yılları itibarıyla Türkiye'nin kamu borcuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1825)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yılları itibarıyla özel sektörün sahip olduğu dış borca ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1826)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, engellilere yönelik verilen hizmetlere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1827)

18.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, trafik sigortası poliçesi düzenleyen şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1828)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülkemizdeki kişi başı kamu borcu miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1829)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülkemizin toplam iç borç miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1830)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülkemizin toplam dış borç stokuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1831)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve tarımsal desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1832)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir mahalledeki tarihi bir caminin restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1833)

24.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TRT'de yayınlanan dizilerin maliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/1834)

25.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Zorunlu Trafik Sigortası bedellerinin yüksekliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1835)

26.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da bulunan banka sayılarına ve kullandırılan kredi miktarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1836)

27.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1837)

28.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programdaki döviz kuru beklentisine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1838)

29.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programda yapılan revizyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1839)

30.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilecek zabıt katibi alımı sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1840)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, böbrek hastası iki tutuklunun tedavisine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1841)

32.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, nezarethanelerde dinleme yapılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1842)

33.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Sincan Çocuk Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1843)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Adalet Sarayında faaliyet gösteren İş ve Asliye Ticaret Mahkemelerinin taşınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1844)

35.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilinde haciz işlemi uygulanan araç verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1845)

36.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilinde bulunan icra dosyası verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1846)

37.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, sicil affına uğrayan esnafın faizsiz kredi desteğinden yararlandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1847)

38.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Bağ-Kur primi alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1848)

39.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, emekli maaşlarının miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1849)

40.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, SGK'da yaşanan teknik sorunlar nedeniyle işlemlerin aksamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1850)

41.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Çankırı'da bir fabrikada yaşanan zehirlenme vakasına ve yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1851)

42.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bağ-Kur primlerindeki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1852)

43.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bir maden şirketinde işten çıkarılanların tazminat alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1853)

44.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki bir fabrikaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1854)

45.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, asgari ücret artışının Bağ-Kur primlerini de artırması nedeniyle yaşanan sıkıntılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1855)

46.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilindeki içme suyu sorununun çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1856)

47.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ege Denizi'nde bazı kayalıkların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1857)

48.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan kişilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1858)

49.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programda yer alan ihracat hedeflerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1860)

50.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, fakir ailelere yönelik kömür yardımlarında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1861)

51.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, ülkemizdeki enerji fiyatlarının yüksekliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1862)

52.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumundaki işçi eksikliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1863)

53.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1864)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ekmeğe yapılan zamma ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1867)

55.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1868)

56.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bir meydanın ticari rekreasyon alanı olarak kabul edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1869)

57.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kocaeli'de bir kişinin sosyal medya üzerinden hedef gösterildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1870)

58.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Muş'un Varto ilçesinde bir teröristin cenazesine işkence edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1871)

59.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılık suçlarının önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1872)

60.-  Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki ulaşım sorununa ve köprü yapılması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1873)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, telefon dolandırıcılığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1874)

62.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1875)

63.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kilis'te bir okulun bahçesine havan topu düşmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1876)

64.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terörle mücadele kapsamında ele geçirilen terör örgütüne ait silah ve mühimmata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1877)

65.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bazı emniyet mensuplarının bir yolcu uçağına silahla bindiğine dair basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1878)

66.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2010-2015 yılları arasında Edirne'den kaçak yollarla Avrupa ülkelerine göç etmek isteyenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1879)

67.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Diyarbakır'da bulunan Dakyanus Harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1880)

68.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1881)

69.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1882)

70.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programda turizm gelirlerindeki düşüşün nedenine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1883)

71.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bir kamu görevlisinin bir siyasi parti için oy isteminde bulunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1884)

72.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1885)

73.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptıkları iş yerlerinde iş güvenliklerinin ve sağlıklarının korunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1886)

74.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 1 Kasım 2015 tarihinden beri saldırıya uğrayan, yakılan ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1887)

75.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı okullarda velilerin ve öğretmenlerin güvenlik durumu hakkında telefonla bilgilendirildikleri iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1888)

76.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bir ilkokul müdürünün okulun yakıt kazanından evine boru hattı çektiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1889)

77.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002-2015 yılları arasında formasyonu olmadan ataması yapılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1890)

78.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bir bildiriye imza atan akademisyenlerin terör örgütü ile bağlantısı olup olmadığının tespitine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1891)

79.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2015'in Ağustos ayında yapılan il içi ve il dışı özür grubu öğretmen tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1892)

80.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, sahte diploma ile öğretmenlik görevine başlayanların tespit edildiğine dair bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1893)

81.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, eğitim çağındaki Suriyeli sığınmacıların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1894)

82.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okullarda okutulan ders kitaplarının hazırlanmasına ve denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1895)

83.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2014-2015 yıllarında kapatılan dershanelere ve açılan özel okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1896)

84.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okullara güvenlik ödeneği verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1897)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerdeki öğrencilerin sınav mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1898)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meslek yüksekokulu açılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1899)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1900)

88.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Van'da bir okulun öğrencilerinin okula tezek ve odun götürdüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1901)

89.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, TEOG sınavının öğrenciler üzerindeki psikolojik etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1902)

90.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bazı okullara verilen yakıt ödeneğinin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1903)

91.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki kirpi türü askeri araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1904)

92.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ege Denizi'nde bazı kayalıkların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1905)

93.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, çifte vatandaşlığı olan  ve başka ülkelerde askerliğini yapan vatandaşlarımıza ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1906)

94.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terörle mücadele kapsamında ele geçirilen terör örgütüne ait silah ve mühimmata ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1907)

95.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu Barajı'na ve çeşitli iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1908)

96.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personelinin atama ve terfi işlemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1909)

97.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilindeki içme suyu sorununun çözümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1910)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Maden Köyü için hazırlanan Taşkın Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1911)

99.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şırnak'ta sağlık kurumlarının güvenlik güçlerince kullanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1912)

100.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik Devlet Hastanesinin yapım sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1913)

101.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle yaralanan veya ölen çocuklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1914)

102.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Rize'de bir hastanenin onkoloji polikliniğindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1915)

103.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki özel hastanelerde terör örgütü ile bağlantısı olan çalışanların tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1916)

104.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki araştırma hastanelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan çalışanların tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1917)

105.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki devlet hastanelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan çalışanların tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1918)

106.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, H1N1 virüsü (domuz gribi) vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1919)

107.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1920)

108.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'da görev yapan doktorlara ve yardımcı sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1921)

109.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, nükleer tıp teknikerlerinin atanma sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1922)

110.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, antiviral ilaçların temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1923)

111.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara'dan direkt uçuş yapılabilen ülke başkentlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1924)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları ile ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1925)

113.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1926)

114.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bazı emniyet mensuplarının bir yolcu uçağına silahla bindiğine dair basında çıkan haberlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1927)