TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 63

04 Mart 2016 Cuma

 

Teklifler

1.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/841) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 5 Milletvekilinin; Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/842) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 5 Milletvekilinin; 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/843) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 5 Milletvekilinin; Sokağa Çıkma Yasağı ve Çatışmalar Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/844) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/845) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/846) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

7.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/847) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/848) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/849) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

10.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/850) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/448) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 111) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/450) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/451) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 114) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/452) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 115) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/454) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 116) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/465) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/479) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 121) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/480) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/483) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/484) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 125) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/485) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/486) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/488) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

14.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/489) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/491) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 130) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

16.-  Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/459) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 131) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

17.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/500) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 132) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

18.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/501) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 133) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

19.-  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/512) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 135) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

20.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/350) ile Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

21.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/509) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

22.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/511) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

23.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükûmeti Arasında Türkiye-KKTC İkili Sualtı Taarruz (SAT)/Özel Harekât Timleri Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/528) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 147) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

24.-  İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 170) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

25.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi ile İlgili Olarak Ortaya Çıkan Borca İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/611) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 04.03.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

2.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki katı atık arıtma tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki katı atık arıtma tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/266) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

4.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki katı atık depolama sahasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

5.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, güvenlik kuvvetlerinin kullandığı zırhlı araçlarda bulunan bir sisteme ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2016)

6.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı ilinde kadın istihdamının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Aile Bütünlüğünün Sağlanması Meclis Araştırması Komisyonu toplantısında yaşanan bir olaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2281) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

2.-      İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Hazineye ait bir arazinin bir vakfa kiralanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2282) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

3.-      Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2283) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2016)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 5 ayda yaşanan çatışmalarda 44 çocuğun hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2284) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, YTÜ Rektörlüğü'nün bir öğrenci hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2285) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, GDO'lu ürünlere verilen izinlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2286) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2287) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

8.-      Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bir kamu görevlisinin bir vatandaşa şiddet uyguladığı görüntülere erişimin mahkemece engellenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

9.-      Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, ASKİ'nin su faturalarına reklam almasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

10.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen bir karşılama törenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2290) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

11.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Düzce'de yapılan bir katı atık bertaraf tesisinin ÇED raporlarının hukuka uygun olmadığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2291) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

12.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, terör örgütünün saldırılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2292) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2293) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Sarıyer Dermirciköy'ü Dalya plajına bağlayan yolun tel bariyerlerle kapatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2294) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

15.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, mülteci ve sığınmacılarla ilgili geri gönderme ve alıkonma vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2295) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, selden etkilenen Borçka-Murgul karayolunun yapımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2296) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

17.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamusal alanda anadil kullanımının sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2297) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

18.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İşsizlik Fonu'nun kullanım alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2298) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

19.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de yaşanan mülteci ölümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

20.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2300) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2301) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, sıcak para stoğuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2302) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

23.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2303) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ile 2016 yıllarındaki batık kredi miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2304) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ile 2016 yıllarındaki tüketici kredisi kullananların sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2305) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yassıada'nın tarihi dokusunun bozulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2306) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 ve 2016 yıllarında örtülü ödenek kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2307) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı itibarıyla hesaplanan işsizlik rakamları ile tüketici fiyat endeksine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2308) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda vatandaşların kredi borcu istatistiklerindeki değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2309) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda icra istatistiklerindeki değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2310) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

31.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da yaşayan Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2311) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

32.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TRT'de yayınlanan bir dizide oynatılan bir çocuk oyuncuya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2312) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

33.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, tutuklanan ve gözaltına alınan İnönü Üniversitesi öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2313) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

34.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, hakimlik ve savcılık sınavlarında torpil yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2314) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

35.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavlarına ve çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2315) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

36.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Bakanlık Taşra Teşkilatı Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü görevde yükselme sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2316) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddiasına ve yapılan denetimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2317) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin bazı haklardan mahrum edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2318) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

39.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Konya'da sağlık kurumunda çalışan bir kadının tacize uğradığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2319) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

40.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2320) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

41.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, son beş yıl içinde TÜBİTAK'a dışarıdan atanan kişilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2321) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

42.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Bakanlık bünyesinde yapılan şube müdürlüğü sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2322) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

43.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paraların kullanım alanlarına ve çeşitli iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2323) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

44.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, asgari ücretteki yükselişin toplumun bazı kesimlerine olan olumsuz etkilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2324) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

45.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, inşaat sektöründe iş güvenliği önlemlerinin artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2325) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

46.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, çocuk işçiliğine ve sığınmacı çocuklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2326) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

47.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, İstanbul'da bir inşaatta üç işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2327) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

48.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, atık kağıt alımı yapan firmalarla ilgili yönetmelik ve uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2328) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

49.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2329) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

50.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'da bulunan jeotermal santrallerin çevreye olan olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2330) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

51.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, kağıt toplayıcılara ceza verilmesini öngören düzenlemeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2331) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerinin ödeneklerinde yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2332) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

53.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, sokağa çıkma yasaklarına ve AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2333) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

54.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Rus savaş uçağının düşürülmesinin etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

55.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2335) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

56.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, doğalgaz tüketim bedellerindeki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2336) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

57.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2337) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

58.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, elektrik tüketim bedellerine yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2338) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı iş yerlerinden elektrik bedellerinin tahsil edilmemesine rağmen elektrik verilmeye devam edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2339) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

60.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Spor Genel Müdürlüğü tarafından son 5 yılda spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2340) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

61.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, KESK üyeleri hakkında açılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2341) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

62.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı ve Adli Müşavirliğinde yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2342) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

63.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, İstanbul'un Eyüp ilçesinde okul müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen bir görevlendirme yazısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2343) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, İstanbul'da bazı cadde ve sokaklarda bulunan bariyerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2344) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

65.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul'da bir evde yapılan aramaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2345) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

66.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana ve Mersin'de bir siyasi partinin binalarına yapılan bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2346) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

67.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yaptırılan bir ankete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2347) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

68.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2348) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2349) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı alanların kiralanmak üzere sözleşme ile TURYAP şirketine devredildiği iddiasına ve tahsil edilen kira gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2350) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

71.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı kamu idarelerince mevzuata aykırı şekilde açıldığı Sayıştay raporlarında yer alan özel hesaplara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2351) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

72.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri güvenlik güçlerinin okul tahtalarına çeşitli yazılar yazdığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2352) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2016)

73.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, okulların temizlik, kalorifer ve kırtasiye giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2353) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

74.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, KESK üyeleri hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2354) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

75.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, ilkokul öğrencilerinin ders kitaplarında yer alan bazı test sorularına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2355) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

76.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde eğitimleri aksayan öğrencilerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2356) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bazı okulların kapasite yetersizliği ve materyal eksikliği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2357) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliklerini sözleşme yapılan bir ajans aracılığıyla duyurduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2358) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

79.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de yapılan bir operasyonda kullanılan silahlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2359) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

80.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 06 Eylül 2015 tarihinde Dağlıca'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2360) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

81.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2361) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

82.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen boğulma vakalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2362) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

83.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde sağlık çalışanlarının korunmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2363) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

84.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, anestezi teknisyenleri ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2364) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Zika virüsü ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2365) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir aile sağlık merkezinin boşaltılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2366) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

87.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'deki sağlık personelinin ve ekipmanın yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2367) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, şehirlerarası tren yolcu taşıma ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2368) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

89.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Ereğli-Devrek karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2369) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

90.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Göcek Tüneli'nden alınan geçiş ücretine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2370) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

91.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Yalnızçam-Ardahan bağlantı yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2371) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

92.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yapılması planlanan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2372) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1069)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, tutuklu ve hükümlülerin izleyeceği televizyon kanallarının belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1070)

3.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine ilişkin Eylem Planı kapsamında adil yargılanma hakkı ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1071)

4.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine ilişkin Eylem Planı kapsamında tutuklama tedbiri ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1072)

5.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, cezaevinde tutuklu bulunan bir kişiye beslenme tarzına uygun yemek verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1073)

6.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, idam cezasının geri getirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1074)

7.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, darp edilen veya öldürülen avukat, savcı ve hakimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1075)

8.- Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü öğrencilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1076)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zorunlu trafik sigortası poliçelerindeki fiyat artışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1392)

10.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, mahkeme kararı olmadan isim düzeltilmesi uygulamasının gerekçesine ve yol açacağı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1705)

11.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen patlamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1706)

12.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlara yapılacağı ifade edilen ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1707)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cizre ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1709)

14.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Devlet sırrı kapsamındaki işlemlerin tanımlamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1710)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ezidiler için kurulan AFAD kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1711)

16.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki esnafa yapıldığı açıklanan para yardımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1712)

17.-  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, bir kişinin ticari faaliyetlerine ve hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1713)

18.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, MİT Müsteşarlığına bağlanan Sinyal İstihbarat Başkanlığıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1714)

19.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, sokak çocuklarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1715)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1716)

21.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Ankara'nın Saraçoğlu Mahallesi'ndeki eski lojmanların bulunduğu arazinin yapılaşmaya açılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1717)

22.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer aldığı iddia edilen açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1718)

23.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye'deki canlı bombalara ve IŞİD'e katılan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1719)

24.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriyeli sığınmacıların kaldıkları kamplara ve geri gönderme merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1720)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, devlet nişanlarında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1721)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Erzurum'da işten çıkarılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1722)

27.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1723)

28.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki kamu binalarında ve konutlarda bulunan asansörlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1724)

29.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerine hizmet vermesi için yapılması planlanan araç muayene istasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1725)

30.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, TRT'nin bütçe ve giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1726)

31.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Yedikule bostanlarının park projesi kapsamına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1727)

32.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kamu dış borcuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1728)

33.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1729)

34.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Ankara'da kurulan Sinan ve Selimiye Vakfına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1730)

35.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, esnafa verilmesi öngörülen faizsiz kredi desteğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1731)

36.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, zorunlu trafik sigortasındaki fiyat artışına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1732)

37.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesindeki kadrolara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1738)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ezidiler için kurulan AFAD kampına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1739)

39.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'da yaşanan bir taciz olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1740)

40.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1741)

41.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, İŞKUR tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında istihdam edilen geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1743)

42.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin bir kısmının kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1744)

43.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanan işçi sayısı ile sendikalı işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1746)

44.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, memurların derece ve kademe ilerlemeleriyle ilgili mevcut duruma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1747)

45.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1748)

46.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1750)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ÇED uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1751)

48.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, 2005-2015 yılları arasında yapılan ÇED başvurularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1752)

49.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, bir projenin ÇED raporunun mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Bakanlık tarafından tekrar ÇED olumlu kararı verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1753)

50.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz'de yakacak kaynaklı hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1755)

51.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cürufların dolgu malzemesi olarak yollarda kullanılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1756)

52.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Rusya Federasyonu ile yaşanan krizin etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1757)

53.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak ilindeki kömür üretimi ile TTK'nın personel açığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1758)

54.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine ve ilgili elektrik dağıtım şirketinin faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1759)

55.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, madencilik alanında faaliyet gösteren şirketlerin artan maliyetlerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1760)

56.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin tahsil ettiği kayıp-kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1761)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akkuyu Nükleer Enerji Santraline ve çeşitli iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1762)

58.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve Çanakkale'de faaliyet gösteren bazı termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1763)

59.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1764)

60.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Rusya Federasyonu ile yaşanan krizin etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1767)

61.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Güneydoğu'da hendeklerin kazılma aşamasında vatandaşların ihbarlarda bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1768)

62.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir sığınmacının ölümüne ve geri gönderme merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1769)

63.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1770)

64.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2011-2015 yılları arasında yaşanan göçmen kaçakçılığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1771)

65.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da görevlendirilen köy korucularının seçmelerinde şaibe olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1772)

66.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus semtinde bulunan bazı dükkanlar hakkında kamulaştırma kararı almasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1773)

67.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince Ulus meydanına yerleştirilen yeni nesil büfelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1774)

68.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da yüzleri maskeli olarak görev yapan kolluk kuvvetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1775)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aydınlatma ve toplu ulaşım konularında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1776)

70.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, belediyelerin borçlanmasında izlenen usule ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1777)

71.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit-Kandıra karayolundaki MOBESE kamerası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1778)

72.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, bir gazeteciye yapılan saldırıyı tanınmış bir işadamının azmettirdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1779)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre çıkarılması gereken yönetmeliklere ve geri gönderme merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1780)

74.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da meydana gelen heyelanların ortaya çıkardığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1781)

75.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1782)

76.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, il belediyelerinin birim başına sudan tahsil ettikleri ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1783)

77.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'in Alpu ilçesinde Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi kurulmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1785)

78.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Rusya Federasyonu ile yaşanan krizin etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1786)

79.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki bir kilisenin ulaşım yoluna ve çevre düzenine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1787)

80.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Hasankeyf ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1788)

81.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Galatasaray Üniversitesine ait tarihi bir binada çıkan yangın sonrası binanın yeniden restore edilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1789)

82.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Mardin Artuklu, Şırnak ve Hakkari Üniversitelerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1790)

83.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, öğretmenlere nöbetçilik yaptırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1791)

84.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlık binasındaki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1792)

85.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Batman Üniversitesindeki bazı kadrolara yapılan atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1793)

86.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1794)

87.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, ölen bir gazeteci için Genelkurmay Başkanlığı tarafından iletildiği iddia edilen taziye mesajına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1795)

88.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ Şehir Hastanesi Projesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1797)

89.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1798)

90.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, SGK kapsamından çıkarılan özel hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1799)

91.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Cebeci ve Altınkemer Sahillerinde yaşanan deniz kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1800)

92.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'da bulunan kamu hastanelerinin doluluk oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1801)

93.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, HGS'ye geçiş sürecine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1802)

94.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da iptal edilen bazı kavşak ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1803)

95.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'daki bir yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1804)

96.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Hopa Cankurtaran Tüneli ihalesine ve inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1805)