TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 62

02 Mart 2016 Çarşamba

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in; Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi (2/828) (İçişleri; Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/829) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

3.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/830) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve 5 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/831) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

5.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/832) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

6.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/833) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2016)

7.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/834) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2016)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/835) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

9.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/836) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/837) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

11.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/838) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

12.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/839) (İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

13.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/840) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)