TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 61

01 Mart 2016 Salı

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/658) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/659) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

3.- Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/660) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/662) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/663) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/664) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/665) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2016)

9.- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/666) (Adalet; Çevre; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2016)

 

Teklif

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Kozan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/827) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bazı milletvekillerinin Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli görevler aldıkları iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2095) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2016)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2016 yılları arasında gerçekleştirilen temsil gideri harcamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2096) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2011-2016 yılları arasında gerçekleştirilen tanıtım harcamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2016 yılları arasında istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, 2003 yılından itibaren PKK terör örgütü tarafından şehit edilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren şahıs ve firmalara yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

8.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, IŞİD'in içme sularına, baraj ve su kaynaklarına zehir katmayı hedeflediğine dair haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, şirketlerin kredi borcuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

10.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, ehliyetlerin yenilenmesi kapsamında sürücülerden istenen sağlık raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

11.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa Sümerbank pamuklu Mensucat Fabrikasının özelleştirme sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bankalar dışındaki kur riski oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

13.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'da yapımı planlanan bazı projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orta Vadeli Mali Plan'da iki bakanlığın ödenek tavanının artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tüp bebek uygulaması ve kanser vakalarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

16.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Başbakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

17.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, işçilere, memurlara ve emeklilere maaşlarının en az yarısı kadar banka promosyonu verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki cari açığa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye'nin 2002 ve 2016 yıllarında cari işlemler açığı bakımından dünya sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

20.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, bazı ilçelerde polis güvenlik noktası yapılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gıda ürünlerindeki fiyat artışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, atık kağıt toplanması ile ilgili mevzuatta yapılan değişikliğin sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sahte diploma ile çalıştığı iddia edilen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, atık kağıt satın alan şirketlere yönelik mevzuat değişikliğinin etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2121) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

28.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, taşeron işçi ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2122) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kırmızı et üretimi ve ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2123) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

30.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, dış ticaret açığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2124) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

31.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, takibe alınan KOBİ kredilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2125) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

32.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının ekmek fiyatlarını artırmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2126) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

33.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, gazilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon seanslarının yetersizliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2127) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

34.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, gazilerin tekerlekli sandalye alımında yaşadıkları zorluklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2128) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

35.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, şehit ve gazilere yönelik bazı uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2129) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

36.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, gazilere verilen memurluk hakkına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2130) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

37.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, gazilerin engelli aracı alımında yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2131) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

38.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, PYD terör örgütü Başkanı olan bir kişiye Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

39.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, çalışan gazilerin emeklilik yaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

40.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Sağlık Uygulama Tebliği'nde dolar ve euro kurunun sabitlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2134) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 10 yılda çocuklara karşı yapılan hak ihlallerinde gerçekleştirilen hukuki işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2135) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

42.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de organize sanayi bölgesi kurulması ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2136) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

43.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarında tüketicilerin banka kredi borçlarının gelirlerine oranına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2137) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

44.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarında tüketicilerin banka kredi borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2138) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

45.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan ve EGO Garajı olarak kullanılan arsanın bir inşaat firmasına verilmesine ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2139) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

46.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarında kredi borcu takibe düşen KOBİ sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2140) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

47.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki dış ticaret açığı miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2141) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

48.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yıllarındaki cari işlemler açığı miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/2142) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

49.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/2143) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

50.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan)  yazılı soru önergesi (7/2144) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

51.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/2145) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

52.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, zorunlu trafik sigortası tarifesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2146) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

53.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/2147) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

54.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/2148) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

55.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2149) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

56.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevlerinin emanet para hesabında tutulan miktara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2150) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

57.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Adliyesi'ndeki icra dosyalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2151) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

58.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2152) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

59.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Cumhurbaşkanı'na hakaret kapsamında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2153) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

60.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2154) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

61.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları ve gazilerin memur veya hizmetli olarak atanabilmesini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2155) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

62.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2156) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

63.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, yetiştirme yurtlarından ayrılanların takibine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2157) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

64.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2158) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

65.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2159) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

66.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2160) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

67.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2161) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

68.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2162) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilerin çeşitli alanlarda yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2163) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2164) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞKUR tarafından verilen bazı danışmanlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2165) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

72.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, İŞKUR'un ücretlerini işsizlik fonundan karşıladığı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2166) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

73.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinde çalışan personelin çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2167) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

74.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'daki üçüncü havaalanı inşaatında çalışan işçilerin güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2168) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

75.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2169) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

76.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları ve gazilerin memur veya hizmetli olarak atanabilmesini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2170) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

77.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2171) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

78.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2172) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

79.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2173) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

80.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bulunan maden ocaklarına ve yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2174) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

81.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de hava kirliliğinin azaltılması amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2175) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

82.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir ili ve ilçelerine yönelik hazırlanan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2176) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

83.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, atık kağıt alan şirketlere yönelik yapılan düzenlemenin sonuçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2177) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

84.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, atık kağıt toplayıcılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2178) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

85.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2179) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

86.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2180) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

87.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Antalya'da tarım dışı amaçla kullanılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2181) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

88.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'daki çevre sorunlarına ve yeşil alanların tahribatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2182) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

89.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2183) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

90.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2184) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

91.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2185) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

92.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2186) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

93.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir ili ve ilçelerine yönelik hazırlanan projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2187) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

94.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Yargıtay kararına rağmen elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin tüketiciye yansıtıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2188) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

95.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2189) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

96.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, doğalgaz tüketim bedellerindeki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2190) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

97.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, elektrik dağıtım bedeline zam yapıldığına dair iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2191) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

98.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2192) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

99.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, elektrik faturalarında yer alan elektrik dağıtım bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2193) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

100.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, EPDK tarafından Tarifeler Yönetmeliği'nde ve elektrik faturalarında yapılan değişikliklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2194) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

101.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Antalya'da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2195) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

102.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2196) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

103.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Rus Gazprom şirketinin Türk firmalara verdiği gaz fiyatlarında yaptığı indirimi kaldırdığı yönündeki iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2197) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

104.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2198) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

105.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2199) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

106.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, tarım arazilerinin yasal değişiklik ile farklı sınıflandırılmasının sonuçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2200) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

107.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nde 2015 yılında yapılan tarımsal desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2201) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

108.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, 2015 yılı tarımsal destek ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2202) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

109.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, çiğ süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2203) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

110.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2204) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

111.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, zeytin üretiminde verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2205) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

112.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, çiğ süt fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2206) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

113.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2207) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

114.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, et fiyatlarındaki yükselişe ve ülkemizin hayvancılık politikalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2208) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

115.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2209) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

116.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2210) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

117.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2211) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

118.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Beldesinde akıllı su sayacı takılmasına yönelik çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2212) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

119.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan sivil memurlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2213) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

120.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, SYDV personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2214) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cep telefonu dolandırıcılarıyla mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2215) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

122.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2216) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

123.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, PKK terör örgütü ve üyeleri hakkındaki bilgilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2217) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

124.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bir kişinin memurluktan çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2218) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

125.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulaması başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2219) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

126.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde doğal gaz hattı bulunmayan konut ve işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2220) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

127.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Muhtar Bilgi Sistemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2221) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

128.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2222) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

129.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yabancı uyruklu bir keskin nişancının yakalandığına dair basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2223) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

130.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da EGO toplu taşıma otobüslerinin özelleştirileceğine ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2224) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

131.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2225) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

132.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2226) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

133.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Köprülü Mehmet Paşa Kütüphanesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2227) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

134.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2228) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

135.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2229) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

136.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2002-2016 yılları arasında İzmir ilinden toplanan vergi miktarı ile gerçekleştirilen kamu yatırımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2230) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aksaray'ın Taşpınar Beldesinde 2014 yılında meydana gelen bir sel felaketinde oluşan zararın düzeltilmesine yönelik yapılacak ödemeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2231) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

138.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2232) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

139.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları ve gazilerin memur veya hizmetli olarak atanabilmesini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2233) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

140.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2234) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

141.-   Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, uzman öğretmenlik sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2235) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, FATİH Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2236) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

143.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, öğretmen atamalarındaki branş dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2237) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

144.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2238) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

145.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılan bir ibareye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2239) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

146.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, aday öğretmenler için öngörülen danışman öğretmen uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2240) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

147.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, aday öğretmenlerin adaylıklarını geçirecekleri illerin belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2241) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

148.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmenlerin mazeret durumu tayinlerindeki il ve ilçe emri uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2242) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

149.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2243) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

150.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2244) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

151.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2245) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

152.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2246) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

153.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı belirlenen kişilerin görevlerine son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2247) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

154.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik'te yer alan bir hükme ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2248) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

155.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, diploma ve mezuniyet belgelerinde yapılan sahteciliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2249) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

156.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2250) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

157.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2251) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

158.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın bir genelgesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2252) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

159.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Şırnak'ın bazı ilçelerinde terör olayları nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrenciler için yapılan telafi eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2253) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

160.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2254) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

161.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacı öğretmenlerin bazı liselerde görevlendirme ile öğretmenlik yapacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2255) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

162.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, servis şoförlerinin ve yardımcı personelin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2256) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

163.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2257) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

164.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehit yakınları ve gazilerin memur veya hizmetli olarak atanabilmesini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2258) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

165.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2259) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

166.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir ili ve ilçelerine yönelik hazırlanan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2260) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

167.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2261) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

168.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2262) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

169.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaç kesim işlemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2263) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

170.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2264) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde yaşayan kadın ve erkeklerde kısırlık artışı olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2265) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

172.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2266) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

173.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2267) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

174.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, Bakanlık personeline yapılan döner sermaye ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2268) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

175.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, H1N1 virüsünden etkilenen vatandaşlara ve bunu önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2269) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

176.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2270) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

177.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da hayvancılıkla uğraşan üç kişinin ölümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2271) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

178.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, son yıllarda bazı ülkelerde görülen zika virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2272) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

179.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa-İzmir Karayolu üzerindeki Sabuncubeli tüneli inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2273) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

180.-   Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Bakanlık teşkilatında kullanılan bilgisayarların işletim sistemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2274) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

181.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, demir yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2275) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

182.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yapılan direkt uçuşların artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2276) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

183.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile kadrolu ve sözleşmeli personel verilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2277) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

184.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da iptal edilen bazı kavşak ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2278) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

185.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, uçaklarda iç hat seferlerinde farklı dillerde anons yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2279) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

186.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen trafik kazalarına ve yürütülen yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/2280) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)