TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 60

29 Şubat 2016 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/979)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, AİHM kararları sonucu ödenen tazminatların sorumlu kamu görevlilerine rücu edilip edilmediğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/980)

3.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, cezaevinde bulunan gazetecilere ve basın-yayın kurumlarına kesilen cezalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/981)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/982)

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, cezaevi personeline ve mahkumlara seminer verdiği iddia edilen bir şahsa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/983)