TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

GELEN KAĞITLAR

No: 6

09 Aralık 2015 Çarşamba

 

Tasarı

1.- Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/318) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'ndeki HES'lere ve doğaya etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

2.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'da sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, bakan korumalarının uçaklara silahlı olarak bindiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

4.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, kamuda istihdam şekilleri ile ilgili iddialara ve Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

5.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Metro Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

6.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya-Kayacık Lojistik Merkezi Yapımı ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

7.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de kurulan bir tesisin tarım arazilerine olası etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

8.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, son yıllarda tarım arazilerinde meydana gelen azalmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de kurulan bir tesisin su kaynaklarına olası etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

10.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de kurulan bir tesisin çevreye olası etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

11.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de kurulan bir tesiste fosil yakıtlar kullanılarak enerji elde edilmesine ve çevreye olası etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli ve 23 milletvekilinin, Konya Kapalı Havzası ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

2.- Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 28 milletvekilinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin satılması ve bu konuda girişimciliğin desteklenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

3.- Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 27 milletvekilinin, istilacı yabancı türlerin çevresel, ekonomik ve sağlık alanlarındaki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

4.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 19 milletvekilinin, kadına yönelik ekonomik ve fiziksel şiddetin boşanmalar üzerindeki etkisi, boşanma aşaması ve sonrasında kadının yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

5.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 20 milletvekilinin, boşanma olaylarının ve nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

6.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de boşanan kadınların maruz kaldığı ve ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

7.- Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 21 milletvekilinin, kadına yönelik ekonomik ve fiziksel şiddetin boşanmalar üzerindeki etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

8.- Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, boşanma hadiselerinin ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

9.- Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 21 milletvekilinin, aile birliğinin korunması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

10.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 milletvekilinin, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve 24 milletvekilinin, taciz ve kötü muamele içeren evlilikler içerisindeki kadınların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

12.-  Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve 24 milletvekilinin, ailenin korunması, huzur ve refahı için ailelerin dağılmasına, tarafların ve çocukların mağdur olmasına neden olan boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve 26 milletvekilinin, ailelerin dağılmasına ve çocukların mağdur olmasına yönelik olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

14.-  Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 21 milletvekilinin, yaşanan boşanma olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 22 milletvekilinin, ev içi şiddetin boyutlarının tespit edilmesi, ailenin demokratik bir yapıya büründürülmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)