TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 59

26 Şubat 2016 Cuma

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın; 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/809) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/810) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/811) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/812) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/813) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

6.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi    (2/814) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği;   Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

7.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/815) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

8.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/816) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

9.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/817) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

10.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/818) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

11.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/819) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri    ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

12.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/820) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

13.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/821) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/822) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

15.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/823) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler     ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

16.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın; On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/824) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

17.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün; Katma Değer Vergisi Kanunu ve Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/825) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

18.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/826) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Diyarbakır, Suruç ve Ankara'da gerçekleştirilen terör eylemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/662)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, bazı rüzgar elektrik santrallerinin ÇED raporlarına aykırılığına dair şikayetlere bakan mahkemelere baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/663)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/664)

4.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, cezaevlerine dair çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/665)

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir dizinin çekimlerinin bir bölümünün cezaevinde yapılmasına izin verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/666)

6.- Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, cezaevlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/667)

7.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, hükümlü ve tutuklu sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/834)

8.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa ili özelinde mahkemelerdeki icra takibi dosyaları ile kişilerin ticari ilişkilerinden doğan mahkeme süreçlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/835)

9.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, görme engelli vatandaşların oy verme işlemiyle ilgili bazı çalışmaların yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/837)

10.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, tutuklu iki gazeteciye tecrit uygulandığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/838)

11.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, Ankara'da bir davanın stajyer hakim tarafından görüldüğüne dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/839)

12.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, talebi olmaksızın siyasi parti üyesi yapılan kişilere ve bununla ilgili verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/840)

13.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yurt dışına çıkış harcının kaldırılması çalışmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1450)

14.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Ezidilerin kaldığı bir AFAD kampının kolluk kuvvetlerine tahsis edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1591)

15.-  Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, küresel ısınmaya karşı mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1592)

16.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, şehit olan bir askerin cenaze törenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1593)

17.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1594)

18.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1595)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, THY tarafından satın alınan gazetelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1596)

20.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kaybolan çocuklara dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1597)

21.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da yapılması planlanan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1598)

22.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Milas Güllük Yat Limanı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1599)

23.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, emekli maaş hesaplarına sahiplerine bilgi vermeden kredili mevduat hesabı tanımlayan bankalar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1600)

24.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir soruya verilen cevaba ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1602)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1611)

26.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca verilen tedbir kararlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1612)

27.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 18 yaşın altında evlendirilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1613)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1615)

29.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, toplum yararına programlar kapsamında illere göre istihdam edilen kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1616)

30.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan kamu görevlileri toplu sözleşmesinde kapsam dışı bırakılan bazı unvanlara ve oluşan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1617)

31.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, bir maden firmasının bazı değerli madenleri izinsiz olarak çıkardığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1618)

32.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, 2005-2015 yılları arasında ÇED süreçlerine uymadıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanan firmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1619)

33.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep'te yaşanan hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1620)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tapu il müdürlüklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1621)

35.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yabancılara mülk satışının en fazla olduğu illere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1622)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hazine arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1623)

37.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Batman'da yürütülen petrol arama ve üretim çalışmalarında çevrenin kirletildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1624)

38.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Türkiye'de tedavi edilen Suriyeli muhaliflere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1625)

39.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 yılında hizmet binaları için ödenen kira bedeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1626)

40.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2007-2015 yılları arasında yapılan kurum içi eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1627)

41.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, yaş üzüm ihracatı prim desteğine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1628)

42.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1630)

43.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Kahramanmaraş'ta bulunan bir kömür işletmesinde yaşanan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1631)

44.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, bir maden firmasının bazı değerli madenleri izinsiz olarak çıkardığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1632)

45.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kaçak fındık nedeniyle fındık üreticilerinin mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1638)

46.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, tahıl ürünlerinin depolanmasında yaşanan kayıplara ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1639)

47.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, arıcılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1640)

48.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İpsala Sınır Kapısı'ndan yıllık yapılan araç ve şahıs giriş çıkışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1641)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Habur Sınır Kapısı'ndan yıllık yapılan araç ve şahıs giriş çıkışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1642)

50.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sarp Sınır Kapısı'ndan yıllık yapılan araç ve şahıs giriş çıkışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1643)

51.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mardin'in Derik ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1644)

52.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir şantiyeye yapılan baskında güvenlik güçlerinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1645)

53.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1646)

54.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Osmaniye'de bir siyasi parti binasına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1647)

55.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, iller bazında su kullanım bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1648)

56.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kapatılan belediyelerden hakkında inceleme başlatılan ve mahkemeye verilenlerin siyasi partilere göre sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1649)

57.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehir içi metro hatlarının güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1650)

58.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in bir köyündeki jandarma karakolunun kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1651)

59.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, IŞİD terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen bazı şahısların yakalanması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1652)

60.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 2003-2016 yılları arasında kesilen trafik cezalarına ve sürücülerin yaşadıkları bazı mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1653)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SODES kapsamındaki illere ve yürütülen faaliyetlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1654)

62.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1655)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1656)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Bor ilçesi Karamahmutlu Köyü'nde bulunan oyma mağaralarla ilgili bilimsel çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1657)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan İçmeli yerleşmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1658)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Kikiağaç yerleşmesinde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1659)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Orhanlı Kasabası ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1660)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Çınara yerleşmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1661)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Değirmenli Kasabası'nda bulunan mağara ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1662)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesi Balcı Köyü'ndeki tarihi eserlerle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1663)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarihi eserler barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1664)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Merkez Ballı Köyü'nde bulunan tarihi eserlerle ilgili çalışmalara ve bölgenin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1665)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölge ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1666)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki yer altı şehirlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1667)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aladağlar ile Bolkarlar'ın Niğde'de kalan kısımlarında mağara saptanıp saptanmadığına ve yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1668)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ile Nevşehir arasında bulunan Yeşilgölcük Beldesinin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1669)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de çeşitli tarihi eserleri barından Uluağaç bölgesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1670)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Bağlama yer altı şehri ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1671)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı yer altı şehirleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1672)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1673)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kaya yerleşmeleri bulunan bazı bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1674)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Zamzama Höyüğü ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1675)

83.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, iğne oyası sanatının yaşatılmasına ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1676)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, üst düzey bazı kamu görevlilerine tahsis edilen konutlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1677)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2011-2015 yılları arasında vakıf ve derneklere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1678)

86.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, ilk ve ortaöğretimde okutulan ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1680)

87.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2016 yılı Şubat ayında yapılacak atamalarda kimya öğretmeni kontenjanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1681)

88.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir ili özelinde sunulan eğitim hizmetleri ve okullar ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1682)

89.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör olayları nedeniyle boşaltılan okullara ve öğrencilerin eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1683)

90.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, ÖSYM tarafından alınan sınav ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1684)

91.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Mardin Artuklu Üniversitesinin Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı'nda doktora programı açılması için yaptığı başvuruya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1685)

92.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, okullarda internet sitelerine erişimin engellenmesinde kullanılan kriterlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1686)

93.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, sahte diplomayla atandığı tespit edilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1687)

94.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Danıştayın şube müdürü atamalarına yönelik verdiği bir karara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1688)

95.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1689)

96.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1690)

97.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Suriyeli sığınmacılara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1691)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, insan sağlığına etkileri başta olmak üzere tuz ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1692)

99.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Bakanlığın yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1693)

100.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, IŞİD tehdidi nedeniyle Irak'ın Telafer bölgesinden Türkiye'ye gelen Iraklı Türkmenlerin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1694)

101.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, kamu hastanelerinde istihdam edilen laborantlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1695)

102.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da görülen domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1696)

103.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, şoförler odası başkanlıklarının görev ve yetkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1697)

104.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, K türü yetki belgelerinin şoförler odası başkanlıkları tarafından verilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1698)

105.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2003-2016 yılları arasında yapılan bölünmüş yol miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1699)

106.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da yapımı planlanan raylı sistem çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1700)

107.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, şehir içi metro hatlarının güvenliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1701)

108.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bursa Yenişehir-Bilecik Karayolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1702)

109.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Alanya-Silifke arasındaki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1703)