TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 54

19 Şubat 2016 Cuma

 

Teklifler

1.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 13/12/1983 Tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/760) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Kamu Hizmetlerinin Anadillerde Yerine Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi        (2/761) (İçişleri; Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

3.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in; Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/762) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/763) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın; 10.12.2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/764) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

6.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/765) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/766) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/767) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

9.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/768) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

10.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/769) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

11.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/770) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

12.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/771) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

13.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/772) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

14.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/773) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

15.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/774) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/395) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/416) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/436) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Tasarısı (1/437) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/438) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/439) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/440) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/441) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

9.- Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/443) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/445) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/446) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 109) (Dağıtma tarihi: 19.02.2016) (GÜNDEME)