TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 53

18 Şubat 2016 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/648) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/649) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/650) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

4.- Bölgesel Radyokomünikasyon Konferansı (RRC-06) nın Sonuç Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/651) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/652) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Sağlık  ve Çevre Genel Halk Komitesi Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/653) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/654) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/655) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/656) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında ve Ötesinde Tarifeli Hava Seferlerini Düzenleyen Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/657) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

 

Teklifler

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Avukatların Ek Göstergelerinin Artırılması ve Makam Tazminatı Verilmesine) İlişkin Kanun Teklifi (2/748) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun” Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/749) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 7 Milletvekilinin; Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/750) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2016)

4.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 1 Milletvekilinin; 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/751) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

5.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın; 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/752) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

6.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/753) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/754) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

8.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/755) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

9.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/756) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

10.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/757) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

11.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/758) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

12.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/759) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, Rusya'nın ekonomik yaptırımlarından etkilenecek sektörlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

2.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve 25 milletvekilinin, TOKİ'de yaşandığı öne sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

3.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 30 milletvekilinin, Diyarbakır, Suruç ve Ankara'da yaşanan patlamaların birbiriyle bağlantılı şekilde araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Kürkçüler Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/551)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, IŞİD saldırılarının ardından tedavi için Kobani'den Türkiye'ye getirilen bazı yaralıların tutuklanması ile söz konusu yaralıların uğradıkları iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/552)

3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kolluk güçlerinin sivil vatandaşlara şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/553)

4.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Amasya Cezaevinde hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/554)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/555)

6.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, çeşitli operasyonlarda yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/556)

7.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hrant Dink davası ile ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/557)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik yürütülen topluma uyum çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/558)

9.-      İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/582)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, atama bekleyen veteriner hekimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/671)

11.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de bulunan bir altın madeninin çevreye ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/994)

12.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, ülkemizde bulunan Suriyelilerin çalışma haklarına ve çocuk işçilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/998)