TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 52

17 Şubat 2016 Çarşamba

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Saint Vincent ve Grenadinler Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/637) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Saint Lucia Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/638)  (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/639) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyetinin Orta Amerika Entegrasyon Sistemine Bölge Dışı Gözlemci Olarak Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Amerika Entegrasyon Sistemi Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/640) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/641) (İçişleri ile Dışişleri              Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/642) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

7.- Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/643) ( Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/644) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsünün Konumunun ve Üzerinden Geçecek Sınır Hattının Belirlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/645) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

10.-  Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/646) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

11.-  Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/647) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve İzmir Milletvekili Musa Çam ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/733) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/734) (Plan ve Bütçe      ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/735) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

4.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İstiklal Mahkemesi Kararlarının Tüm Araştırmacılara Serbestîsi Hakkında Kanun Teklifi (2/736) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Devlet Memurları Kanununda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/737) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

6.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/738) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

7.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/739) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

8.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/740) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe          Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

9.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/741) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

10.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/742) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

11.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/743) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe       Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

12.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/744) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

13.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/745) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/746) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

15.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın; Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/747) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Yeşilgölcük'ün ilçe yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

2.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

3.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Uyuz Göleti ile ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

4.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Uyuz Göleti'nin bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

5.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kapanan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

7.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin hızlı tren projesi kapsamı dışında bırakıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinden geçen demir yolu hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

9.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Adana arasında uygulanan karşılıklı tren seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliği ile ilgili denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocukların bedenen gelişimini ve sağlığını etkileyecek işlerde çalıştırılmasının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaçak çocuk işçiliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçilerin çalışma sürelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kullanılmayan bir meslek yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de taşımalı eğitime geçilen yerlerde kapatılan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü'nün tarihi yapısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü'nün tarihi yapısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/236) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi'nin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/237) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Kasabası'ndaki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki tarihi bir kervansaraya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yeşilburç Beldesindeki tarihi bir hamama ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki mağaraların turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki tarihi bir kalenin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Fertek yerleşmesindeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Fertek yerleşmesindeki tarihi bir hamama ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yeşilburç Beldesinde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yeşilburç Beldesinin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/251) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/252) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Sülün Mağarası'nın turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/253) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Bozköy Peribacalarının ve Kula Mağaralarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/254) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kentinin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/255) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/256) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

40.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Okul Sütü Projesi'ne ve süt tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/257) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

41.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/258) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 29 milletvekilinin, memur adaylarının yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, tarım üreticilerinin üzerindeki vergi yükünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, Diyarbakır'da gayri resmi bir tim bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

 

 

Gensoru Önergeleri

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in; sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde kişilerin yaşam haklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almadığı ve sağlık hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verdiği iddiasıyla Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 16.02.2016) (Dağıtma Tarihi: 17.02.2016)

2.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in; sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde meydana gelen yaşam hakkı ihlalleri konusunda gerekli tedbirleri almadığı ve sokağa çıkma yasaklarıyla sorunların derinleşmesine zemin hazırladığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/2) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 16.02.2016) (Dağıtma Tarihi: 17.02.2016)