TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 51

16 Şubat 2016 Salı

 

Tasarılar

1.- Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/628) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/629) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/630) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/631) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/632) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/633) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/634) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/635) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

9.- Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/636) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

 

Teklifler

1.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/723) (İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/724) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/725) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

4.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/726) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/727) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 6 Milletvekilinin; Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/728) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2016)

7.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 2 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/729) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2016)

8.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in; 4447 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/730) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2016)

9.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/731) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

10.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/732) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 milletvekilinin, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan afetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 29 milletvekilinin, Artvin'de yaşanan sel felaketinin bölgede yarattığı tahribatın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 26 milletvekilinin, Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen obrukların tehlike oluşturma ihtimalinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)