TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 50

15 Şubat 2016 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile 25 Milletvekilinin; Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/713) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

2.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/714) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/715) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

4.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/716) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 19.10.2005 Tarih, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/717) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türkiye Gözlükçüler Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi (2/718) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve 25 Milletvekilinin; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/719) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/720) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

9.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/721) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

10.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in; Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/722) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

 

Tezkereler

1.- Batman Milletvekilleri Mehmet Ali Aslan, Saadet Becerekli ve Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/489) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

2.- Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/490) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

3.- Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/491) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

4.- Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/492) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

5.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/493) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/494) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/495) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

8.- İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/496) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/497) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

10.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/498) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

11.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/499) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, TBMM 2016 yılı ajandalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1928) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2016)

2.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, 24, 25 ve 26. Yasama Dönemlerinde Başkanlığa sunulan soru ve Meclis araştırması önergeleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1929) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2016)

3.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Merkez Bankasının enflasyon hedefini tutturamamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinde yer aldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1931) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan görev değişikliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1932) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

6.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, son 14 yıl içinde yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1933) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

7.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1934) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

8.- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, itfaiye personelinin sorunlarına, statüsüne ve eğitimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1935) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde hayatlarını kaybeden ve yaralanan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1936) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

10.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1937) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

11.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, kampların dışında kalan Suriyeli sığınmacılara sağlanan devlet yardımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1938) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

12.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Ankara-Samsun arasında yapımı planlanan yüksek hızlı tren projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1939) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı bir gazeteciye güvenlik güçleri tarafından kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1940) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, adli mütercimlerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1941) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

15.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması için hazırlanmakta olduğu ifade edilen kanun tasarısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1942) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

16.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 2014 yılında Niğde'de üç kişiyi öldüren IŞİD üyesi teröristlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1943) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, Bakanlık bünyesindeki bazı kadroların iptal edilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1944) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

18.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da artan boşanma oranına ve Suriyeli sığınmacıların istismarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1945) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

19.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir fabrikada üç işçinin ölümüne neden olan olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1946) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

20.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1947) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, atık kağıt işçilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1948) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

22.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1949) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

23.-  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, 2003-2016 yılları arasında meslek memuru alımı için yapılan sınavlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1950) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

24.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasından sonra şirketin tazminat ödememek için hileli işlemlere başvurduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1951) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

25.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Afşin-Elbistan termik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1952) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

26.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1953) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

27.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Amasya'nın Suluova ve Merzifon ilçelerinde yapımı planlanan bir termik santralin çevreye vereceği zararlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1954) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

28.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bir enerji firmasının Bursa Göynük'te yapmış olduğu termik santralin rödovans ödemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1955) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

29.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, elektrik dağıtım faaliyetlerindeki taşeronlaşmaya ve ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

30.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, stadyum ve spor tesislerinin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

31.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındık fiyatlarının düşüklüğüne ve TMO'nun fındık alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

32.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, çiftçilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1959) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

33.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, bir belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

34.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mardin'in Midyat ilçesinde asılan bazı afişlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1961) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

35.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, halkevlerinin kamu yararına çalışan dernek statüsünden çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1962) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

36.-  Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, TOMA'ların karıştığı hak ihlallerinin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1963) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir iş adamının İstanbul'daki tarihi bir yalıda imara aykırı değişiklikler yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1964) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

38.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Aşağımaden köyünün ve Şalıçor mahallesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1965) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

39.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, IŞİD terör örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ve örgütle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1966) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

40.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bir köyde kurulacak taş ocağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında gerçekleşen temsil ve ağırlama harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bankacılık sektörünün 2010-2015 yılları arasında ödediği kurumlar vergisi miktarlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1969) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurumlarının 2004-2015 yılları arasındaki yurtdışı görevlendirme yolluğu giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

44.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bir vakfın Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere bazı kamu kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bir projeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

45.-  İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, FATİH Projesi ile ilgili bir yönetmeliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, valiliklere gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1973) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

47.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanlığının iş bırakma eylemine katılan personel hakkında soruşturma açılmasını istediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1974) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

48.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1975) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir ilçe milli eğitim müdürünün sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen fotoğrafa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

50.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Atatürk'ün bir sözünün Artvin'de bir ilköğretim okulunun merdiven basamaklarına yazıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1977) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı eğitimcilere yaptırım uygulayacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

52.-  Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, Halk Eğitim bünyesinde görev yapan usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

53.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, pedagojik formasyon eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

55.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, kömür kullanımına bağlı hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

56.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Lüleburgaz Devlet Hastanesinin doktor kadrosundaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

57.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'deki hava kirliliğinin insan sağlığına etkisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

58.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, tıbbi sekreterlerin atanma sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sağlık il müdürünün aynı zamanda özel bir hastanede danışman doktor olarak görev yaptığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

60.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2003-2015 yılları arasında Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan havaalanlarına ve yolcu garantisi nedeniyle ödenen miktarlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

61.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, nakliye ve ulaşım sektörüne mazot desteği verilip verilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

62.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)

63.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun-Havza-Merzifon bölünmüş yolunda meydana gelen çeşitli sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)