TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

GELEN KAĞITLAR

No: 5

08 Aralık 2015 Salı

 

Teklifler

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun, Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Yaşanan Vatandaş Mağduriyetlerinin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; Kemalpaşa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/3) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/5) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/6) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/7) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 252. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/8) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/9) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

10.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/10) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 29/06/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu, 02/03/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konun Kanunu ve 10/12/2013 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/11) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/12) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi (2/13) (Adalet; Anayasa; Milli Savunma Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi (2/14) (İçişleri; Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:      19.11.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/15) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/16) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/17) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/18) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Göstergesinin Arttırılması) Dair Kanun Teklifi (2/19) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması ( Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği ) Hakkında Kanun Teklifi (2/20) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi      (2/21) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 23/02/1961 Tarihli ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/22) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/23) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/24) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Özel Müzeciliğin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/25) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2015

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi        (2/26) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

27.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; İzmir İline Bağlı Pınarkent Adı Altında Yeni Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/27) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

28.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Çeşitli Adlar Altında Vatandaşlarımızın Elektrik Faturalarına Yansıtılan Bedellerin Kaldırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/28) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

29.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 18/4/2006 Tarihli ve 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/29) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

30.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/30) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

31.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 14/01/2015 Tarihli 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/31) (Avrupa Birliği Uyum; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji              Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

32.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

33.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Nişasta Bazlı Şeker Kotasının Düşürülmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/33) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

34.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun; 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

35.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 2577 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/35) (Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

36.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/36) (Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

37.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/37) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

38.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi (2/38) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

39.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun; 03.06.2011 Tarihli 639 No'lu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/39) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

40.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/40) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

41.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun;  24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/41) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

42.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu 'nun; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çağrı Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/42) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

43.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/43) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

44.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/44) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

45.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/45) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

46.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/46) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

47.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/47) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

48.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/48) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/49) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

50.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/50) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

51.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/51) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

52.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/52) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, HES inşaatları kapsamında yapılması gereken peyzaj çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

2.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, ülkeye kaçak yollarla çay sokulmasına ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait araçların deneyimli personel eksikliği nedeniyle kaza yaparak hurdaya çıktığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

4.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, hidroelektrik santrallerin kapasitelerine ve üretilen enerji miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

5.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, ceza ve tevkifevleri ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

6.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Atasu Barajı Havzası'nın korunmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

7.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'nde yapılması planlanan HES'lere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

8.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya Yolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

9.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, ÇAYKUR yönetimindeki tasarruflara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

10.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'daki kanser vakalarına ve erken teşhis çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

11.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

12.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

13.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'dan yoğun olarak gerçekleşen göçe ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

14.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'daki işsizlik verilerine ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

15.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'a yönelik yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

16.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Limanı'nın transit ticaret amacıyla kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

17.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'un bir mahallesinin içme suyu ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

18.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, çimento fabrikalarında lastik yakılmasına ve oluşan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

19.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz ormanlarının kurumasının sebeplerine ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

20.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, TİKA'nın faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  sözlü soru önergesi (6/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

21.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Yomra-Özdil Yolu'nun yapım ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

22.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, 2002 yılından itibaren Trabzon'a yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

24.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, çocuk bakım evleri ve kadın sığınma evleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

26.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, et ithalatına ve et üretimine yönelik teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

27.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bakanlık aleyhine açılan davalara ve kamunun zarara uğratılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

28.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, eğitim kurumu müdürleri ile ilgili Danıştay İDDK kararı uyarınca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

29.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Bakanlık aleyhine açılan davalara ve kamunun zarara uğratılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

30.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirmeleri ile ilgili yönetmelik nedeniyle Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

31.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Yeni Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/89) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

32.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'daki araç muayene istasyonu sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

33.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Ereğli'ye bölgesel bir havalimanı açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

34.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, rehber öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

35.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, evlenme-boşanma istatistiklerine ve aile birliğinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

36.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, kamuda işe alım, terfi ve meslekten çıkarma uygulamaları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ve 23 milletvekilinin, seracılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

2.-      Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 25 milletvekilinin, boşanma olaylarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

3.-      Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 21 milletvekilinin, kayısının üretiminden pazarlanmasına kadar tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)