TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 49

12 Şubat 2016 Cuma

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/619) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/620) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

3.- İsviçre Konfederasyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Viyanada Uluslararası Göç Siyasaları Geliştirme Merkezi Kurulması ve İşleyişine Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/621) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/622) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/623) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/624) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/625) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/626) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/627) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

 

Teklif

1.- İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ile 25 Milletvekilinin; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/712) (Çevre; Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

 

Rapor

1.- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 12.02.2016) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rusya'dan alınan doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığına ve coğrafi işaret çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2016)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kalmakta olan bir çocuğun intihar etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/120)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığında yapılan Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü mülakat sınavına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/124)

3.-      Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 3628 sayılı Kanun'un rüşvet ve yolsuzlukla mücadeledeki rolüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/140)

4.-      Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Adli Yargı Görevde Yükselme Sözlü Mülakat Sınavında adaylara sorulduğu iddia edilen bazı sorulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/185)

5.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/186)

6.-      İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/187)

7.-      Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinden haklarında dava açılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/188)

8.-      İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kalmakta olan bir çocuğun intihar etmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/190)

9.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mahkemelerin verdikleri hatalı kararlar nedeniyle Hazine tarafından ödenen tazminata ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/191)

10.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, seçimlerde yaşandığı iddia edilen ihlallere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/391)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevinde meydana gelen bir ölüme ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/392)

12.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı şiddet vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/393)

13.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/394)

14.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kalmakta olan bir çocuğun intihar etmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/395)

15.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Madımak Davası hükümlüleri ile ilgili bazı hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/396)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki adliyenin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/397)

17.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret suçu kapsamında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/398)

18.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bir soruşturma dosyasının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/399)

19.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, tutuklu ve hükümlülerle ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/400)

20.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, cezaevlerinde yapılan sürekli nakil uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/401)

21.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yükseköğrenim yurtlarının bakım ve onarım giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/882)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, görme engelli vatandaşların oy kullanma imkanlarının geliştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1292)

23.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol'ün onaylanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1293)

24.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ODTÜ'de meydana gelen olayların ardından bir milletvekilinin açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1294)

25.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1295)

26.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Buz Pateni Sarayı'nın bakım ve onarımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1296)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında yapılan ada satışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1297)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'de gözaltına alınan bazı kişilere işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1298)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yapay zeka konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1299)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki esnafın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1300)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1301)

32.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki doğal gaz abonelerine, trafikteki araç sayısına ve hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1302)

33.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Mavi Marmara olayı sonrası Türkiye'nin İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1303)

34.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2016 yılında yapılacak olan lisans düzeyindeki KPSS'nin tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1304)

35.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, verilen maden ruhsatlarından elde edilen devlet hakkı gelirinin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1305)

36.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen bir terör saldırısının faillerinin bulunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1306)

37.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1307)

38.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kabul Toplama Merkezleri ile Tali Kabul Toplama Merkezlerindeki koşullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1308)

39.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Hopa-İstanbul uçuşlarında yolculardan bazı yurt dışı uçuş şartlarının istendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1309)

40.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, PTT teşkilatında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1310)

41.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu Nure Sofi ve eşinin mezarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1311)

42.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, 2002 yılından itibaren şehit olan asker, polis ve korucu sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1312)

43.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çalışan ebeveynlerin kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi uygulamasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1313)

44.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Konya ve Diyarbakır'daki Kur'an kurslarında çıkan yangınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1314)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in olası terör eylemlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1315)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin kullanımına ait ambulans, askeri araçlar ve polis araçlarına yönelik harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1317)

47.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yabancı uyruklu bazı gazetecilerin öldürülmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/1318)

48.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Anadolu Ajansı'nın bir programına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/1319)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 yılında TRT'ye bağlı kanallara davet edilen siyasetçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/1320)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kadına yönelik şiddetin çeşitli boyutlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1325)

51.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet davalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1326)

52.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1327)

53.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörden etkilenen illerde kapanan işletmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1329)

54.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Bakanlığın 2014 yılı Eylem Planı kapsamındaki çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1330)

55.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde çalışan otobüs şoförlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1331)

56.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1332)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1333)

58.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1334)

59.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, hava kirliliğine ve bu alanda yapılan denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1335)

60.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, hava kirliliğine karşı alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1336)

61.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Suriye'de ılımlı muhalefet olarak tanımlanan gruplara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1337)

62.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1338)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki maden ve taş ocaklarına ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1339)

64.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörden etkilenen illerde kapanan işletmelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1346)

65.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde görevli emniyet personeline verilen taltiflere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1347)

66.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir mahallenin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1348)

67.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kazalara ve tartışmalara neden olan bir yola ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1349)

68.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir mahallede yapılan kazıların ardından kapatma işleminin eksik bırakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1350)

69.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatındaki bazı rütbelerin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1351)

70.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Belediyeler Birliğinin Ankara Misafirhanesi'nde bazı televizyon kanallarının yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1352)

71.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, IŞİD üyelerinin Türkiye'de işlediği suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1353)

72.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1354)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hatay Valiliğine gönderildiği iddia edilen bir genelgeye ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1355)

74.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1356)

75.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Bağlum semtinin trafik ve ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1357)

76.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Gaziantep'te yakalanan IŞİD üyelerinin mahkemeye çıkarılmadan sınır dışı edilmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1358)

77.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Ordu'da uygulanan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Projesi'ne ve kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1359)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki bazı arkeolojik sit alanlarına ve turizme kazandırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1360)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Pınarbaşı Höyüğü'nde bilimsel kazı çalışması yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1361)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1362)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aladağlar bölgesindeki tarihi yapılara yönelik çalışmalara ve bölgenin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1363)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1364)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Divarlı ve Ovalıbağ höyüklerinde bilimsel kazı çalışması yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1365)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesi yakınındaki tarihi bir türbeye ve ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1366)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1367)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köyde bir evin duvarında bulunan tarihi kabartmaya ve bölgede bilimsel araştırma yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1368)

87.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'da turizmin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1369)

88.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörden etkilenen illerde kapanan işletmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1370)

89.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, servis taşımacılarına uygulanan KDV tevkifatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1371)

90.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, gelir vergisi tarifesindeki artışa ve kamu çalışanlarının maaşlarına etkisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1372)

91.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, görme engelli vatandaşların eğitim hakkından faydalanabilmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1373)

92.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara'nın Sincan ilçesinde binası yıkılan bir meslek lisesi öğrencilerinin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1374)

93.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, FATİH Projesi ile ilgili usulsüzlük iddialarına ve açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1375)

94.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, üniversitelerde bazı öğrenci gruplarının yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1376)

95.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, şube müdürü atamaları konusunda verilen yargı kararlarının uygulanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1377)

96.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na ilişiği kesilenlerle ilgili eklenen geçici maddeye dayanarak Bakanlığa yapılan başvurulara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1378)

97.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TSK'da çalışan sivil memurların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1379)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Niğde'de yapılan sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1381)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köyün tarımsal sulama hizmeti ile ilgili sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1382)

100.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, KKTC Su Temin Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1383)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt dışından doktor getirileceğine dair bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1384)

102.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ'daki bir özel hastanenin usulsüzlük yaptığı iddiasına ve özel hastanelerin denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1385)

103.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, son on yılda ülkemizde görülen meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1386)

104.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2016 yılında yapılacak fizyoterapist ve diyetisyen atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1387)

105.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, antidepresan kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1388)

106.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Hekimevi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1389)

107.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, baz istasyonlarına ve yüksek gerilim hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1390)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, siber saldırılara karşı ODTÜ'nün aldığı önlemlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1391)

109.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1393)

110.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü ve Otoyolundan alınması planlanan geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1394)

111.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara-Sivas hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1395)

112.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı VIP girişine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1396)

113.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum Çat-Bingöl Karlıova Karayolundaki genişletme ve ıslah çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1397)

114.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1398)

115.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, tehlikeli madde taşımacılığında ADR uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1399)

116.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz Duble Yolu Ordu merkez geçişinin belli saatlerde tır ve kamyonlara kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1400)

117.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1401)

118.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki bir yolun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1402)

119.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmek istenen anma törenine izin verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1405)

120.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin'de ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1406)

121.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, üniversite hastanelerinin mali sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1407)

122.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, PKK terör örgütünün elinde rehin tutulduğu iddia edilen asker ve polislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1408)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir siyasi partinin milletvekili adayının elini sıkmayan bir esnafın partililerce darp edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1409)

124.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bir baz istasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1410)

125.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, gelir testi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1436)

126.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de bulunan Kocabaş Çayı'nda yaşanan kirliliğe ve bu konudaki çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1441)

127.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak Devlet Hastanesi önünde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1452)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İstanbul'da bir eve düzenlenen polis operasyonunda hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1453)

129.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütü ile bazı askerler arasında görüşmeler olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1454)

130.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sokağa çıkma yasağı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1455)

131.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilen bir bölgede vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1456)

132.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'daki su sorununun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1457)

133.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Kürtçe öğretmeni atamalarına ve seçmeli Kürtçe derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1468)

134.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da görülen domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1476)

135.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan TELEKOM biriminin başka bir ilçeye taşınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1482)

136.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir YHT Hattı Kapalı Kesit Üzeri Peyzaj Yapım İşi Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1483)

137.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan işçilerin ücretlerini alamadıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1484)