TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 46

09 Şubat 2016 Salı

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hayvan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/670) (Anayasa; Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

2.- Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile 1 Milletvekilinin; 30 İlde İl Özel İdaresi 559 Köyde Belediye Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/671) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

3.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/672) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 03/07/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/673) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

5.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/674) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

6.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/675) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 1 Milletvekilinin; 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Kanununun 7. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/676) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/677) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

9.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/678) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/679) (Plan ve Bütçe; Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

11.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/680) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

12.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/681) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

13.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/682) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/683) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

15.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/684) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

16.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/685) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

17.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/686) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

18.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/687) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

19.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/688) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

20.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/689) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

21.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/690) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

22.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Askeri Ceza Kanununda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/691) (Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

23.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/692) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

24.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/693) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

25.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 2 Milletvekilinin; Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/694) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/695) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

27.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/696) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/697) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/698) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/699) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, soru önergelerinin bakanlıklara havalesi ve iadesi kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1806) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

2.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, milletvekillerine dağıtılması öngörülen dizüstü bilgisayarlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1807) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

3.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, TBMM'deki bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi ve yazılımlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1808) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

4.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, TBMM'nin içinde bulunduğu bölgenin "TBMM Külliyesi" olarak adlandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1809) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

5.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, TBMM'nin içinde bulunduğu bölgenin "TBMM Külliyesi" olarak adlandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1811) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yer aldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1812) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

8.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca üstlenilen metro ve raylı sistem projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1813) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1814) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, engelli vatandaşların erişilebilirliğinin artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

11.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, sosyal medyada terör propagandası yapan devlet çalışanlarının tespitine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

12.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, yurtdışında yaşayan vatandaşların askerlik bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1817) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

13.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, devlet kurumlarında sahte diploma ile görev yapanların tespitine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1818) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

14.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmenlerin eş durumu atamalarında esnaf eşlerin Bağ-Kur ödemelerinin zorunlu tutulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1819) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

15.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, 2009/19 sayılı Başbakanlık genelgesi doğrultusunda hazırlanan Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1820) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

16.-  Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bazı il ve ilçelerde yürütülen operasyonların hukuki durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1821) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, PKK terör örgütünün çeşitli faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1822) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

18.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Başbakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1823) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de esnaf ve zanaatkarlara yönelik desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yılları itibarıyla Türkiye'nin kamu borcuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 ve 2016 yılları itibarıyla özel sektörün sahip olduğu dış borca ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, engellilere yönelik verilen hizmetlere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

23.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, trafik sigortası poliçesi düzenleyen şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1828) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülkemizdeki kişi başı kamu borcu miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülkemizin toplam iç borç miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülkemizin toplam dış borç stokuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

27.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve tarımsal desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir mahalledeki tarihi bir caminin restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1833) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

29.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TRT'de yayınlanan dizilerin maliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

30.-  Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu'nun, Zorunlu Trafik Sigortası bedellerinin yüksekliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da bulunan banka sayılarına ve kullandırılan kredi miktarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

32.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

33.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programdaki döviz kuru beklentisine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1838) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

34.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programda yapılan revizyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1839) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

35.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilecek zabıt katibi alımı sınavına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

36.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, böbrek hastası iki tutuklunun tedavisine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1841) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

37.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, nezarethanelerde dinleme yapılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1842) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

38.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Sincan Çocuk Cezaevi'nde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1843) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Adalet Sarayında faaliyet gösteren İş ve Asliye Ticaret Mahkemelerinin taşınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1844) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

40.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilinde haciz işlemi uygulanan araç verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1845) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

41.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilinde bulunan icra dosyası verilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

42.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, sicil affına uğrayan esnafın faizsiz kredi desteğinden yararlandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

43.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Bağ-Kur primi alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

44.-  Ankara Milletvekili Mustafa Mit'in, emekli maaşlarının miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

45.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, SGK'da yaşanan teknik sorunlar nedeniyle işlemlerin aksamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Çankırı'da bir fabrikada yaşanan zehirlenme vakasına ve yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

47.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Bağ-Kur primlerindeki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

48.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bir maden şirketinde işten çıkarılanların tazminat alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

49.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki bir fabrikaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

50.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, asgari ücret artışının Bağ-Kur primlerini de artırması nedeniyle yaşanan sıkıntılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

51.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilindeki içme suyu sorununun çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

52.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ege Denizi'nde bazı kayalıkların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

53.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan kişilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

54.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilindeki esnaf ve sanatkarların kredi borçlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

55.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programda yer alan ihracat hedeflerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

56.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, fakir ailelere yönelik kömür yardımlarında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

57.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, ülkemizdeki enerji fiyatlarının yüksekliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

58.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumundaki işçi eksikliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

59.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

60.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurduna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

61.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ankara'daki futbol kulüplerinin durumuna ve stadyum ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ekmeğe yapılan zamma ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

63.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

64.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da bir meydanın ticari rekreasyon alanı olarak kabul edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

65.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kocaeli'de bir kişinin sosyal medya üzerinden hedef gösterildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

66.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Muş'un Varto ilçesinde bir teröristin cenazesine işkence edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

67.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılık suçlarının önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

68.-  Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki ulaşım sorununa ve köprü yapılması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1873) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

69.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, telefon dolandırıcılığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

70.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

71.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kilis'te bir okulun bahçesine havan topu düşmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

72.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terörle mücadele kapsamında ele geçirilen terör örgütüne ait silah ve mühimmata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

73.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bazı emniyet mensuplarının bir yolcu uçağına silahla bindiğine dair basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

74.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2010-2015 yılları arasında Edirne'den kaçak yollarla Avrupa ülkelerine göç etmek isteyenlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

75.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Diyarbakır'da bulunan Dakyanus Harabelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

76.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

78.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Orta Vadeli Programda turizm gelirlerindeki düşüşün nedenine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

79.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bir kamu görevlisinin bir siyasi parti için oy isteminde bulunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

80.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

81.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, meslek lisesi öğrencilerinin staj yaptıkları iş yerlerinde iş güvenliklerinin ve sağlıklarının korunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

82.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 1 Kasım 2015 tarihinden beri saldırıya uğrayan, yakılan ve kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

83.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı okullarda velilerin ve öğretmenlerin güvenlik durumu hakkında telefonla bilgilendirildikleri iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

84.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bir ilkokul müdürünün okulun yakıt kazanından evine boru hattı çektiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

85.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2002-2015 yılları arasında formasyonu olmadan ataması yapılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

86.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bir bildiriye imza atan akademisyenlerin terör örgütü ile bağlantısı olup olmadığının tespitine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1891) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

87.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2015'in Ağustos ayında yapılan il içi ve il dışı özür grubu öğretmen tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1892) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

88.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, sahte diploma ile öğretmenlik görevine başlayanların tespit edildiğine dair bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1893) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

89.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, eğitim çağındaki Suriyeli sığınmacıların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1894) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

90.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okullarda okutulan ders kitaplarının hazırlanmasına ve denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1895) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

91.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2014-2015 yıllarında kapatılan dershanelere ve açılan özel okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1896) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

92.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okullara güvenlik ödeneği verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1897) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

93.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerdeki öğrencilerin sınav mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1898) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meslek yüksekokulu açılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

95.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1900) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

96.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Van'da bir okulun öğrencilerinin okula tezek ve odun götürdüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1901) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

97.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, TEOG sınavının öğrenciler üzerindeki psikolojik etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1902) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

98.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bazı okullara verilen yakıt ödeneğinin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

99.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki kirpi türü askeri araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

100.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ege Denizi'nde bazı kayalıkların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

101.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, çifte vatandaşlığı olan  ve başka ülkelerde askerliğini yapan vatandaşlarımıza ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

102.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, terörle mücadele kapsamında ele geçirilen terör örgütüne ait silah ve mühimmata ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

103.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu Barajı'na ve çeşitli iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

104.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personelinin atama ve terfi işlemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

105.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli ilindeki içme suyu sorununun çözümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Maden Köyü için hazırlanan Taşkın Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

107.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şırnak'ta sağlık kurumlarının güvenlik güçlerince kullanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

108.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik Devlet Hastanesinin yapım sürecine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

109.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle yaralanan veya ölen çocuklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

110.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Rize'de bir hastanenin onkoloji polikliniğindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

111.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki özel hastanelerde terör örgütü ile bağlantısı olan çalışanların tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

112.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki araştırma hastanelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan çalışanların tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

113.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki devlet hastanelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan çalışanların tespitine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

114.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, H1N1 virüsü (domuz gribi) vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

115.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

116.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'da görev yapan doktorlara ve yardımcı sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

117.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, nükleer tıp teknikerlerinin atanma sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

118.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, antiviral ilaçların temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

119.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara'dan direkt uçuş yapılabilen ülke başkentlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları ile ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1925) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

121.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1926) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

122.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bazı emniyet mensuplarının bir yolcu uçağına silahla bindiğine dair basında çıkan haberlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1927) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, aile hekimlerinin ve hastanelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, yolsuzlukla etkin mücadele için gerekli yolların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)