TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 45

08 Şubat 2016 Pazartesi

 

Tasarı

1.- İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) (Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

 

Teklifler

1.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/652) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 1 Milletvekilinin; Terör Nedeniyle Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Aileleri ile Yaralananlara Sağlanan Hakların Genişletilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/653) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 99 Milletvekilinin; 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Seçim Barajının % 5'e İndirilmesi) Dair Kanun Teklifi (2/654) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

4.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/655) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

5.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/656) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

6.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/657) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

7.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 5737 Sayılı Vakıflar Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/658) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

8.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 5941 Sayılı Çek Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/659) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

9.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/660) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

10.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/661) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

11.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın; Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/662) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

12.-  Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/663) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

13.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/664) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

14.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/665) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

15.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/666) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

16.-  İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın; 2/3/1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/667) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

17.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/668) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

18.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/669) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

 

Tezkereler

 

1.- Ağrı Milletvekilleri Dirayet Taşdemir, Berdan Öztürk ve Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/464) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

2.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/465) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

3.- Hakkari Milletvekilleri Abdullah Zeydan, Selma Irmak ve Nihat Akdoğan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/466) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

4.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/467) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

5.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/468) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

6.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/469) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

7.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/470) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/471) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

9.- Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/472) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

10.-  Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/473) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

11.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/474) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

12.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/475) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

13.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/476) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

14.-  Hakkari Milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/477) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

15.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/478) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

16.-  Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/479) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

17.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/480) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

18.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/481) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

19.-  İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/482) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

20.-  Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/483) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

21.-  Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/484) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

22.-  İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/485) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

23.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/486) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Silivri Cezaevindeki bazı mahkumların yaşam koşulları ile ilgili çeşitli şikayetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

2.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'daki doğal koruma alanları ile orman alanlarında yapılan tahsislere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

3.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, geleneksel irfan merkezlerine ve cemevlerine hukuki statü verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

4.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

5.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, rüzgar enerji santrali yapımı nedeniyle zarar gören ormanlık alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

6.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, güneş enerjisi santrali yapımı nedeniyle zarar gören tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

7.- Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, yenilenebilir enerji ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

8.- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, TBMM'nin içinde bulunduğu bölgenin "TBMM Külliyesi" olarak adlandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan sözlü soru önergesi (6/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

9.- Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, şap hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, THY'nin pilot sıkıntısı çektiği ve İran'dan pilot transfer edileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/316)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki çiftçilerin borçlarına ve ipotek edilen arazilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/491)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı çerçevesinde planlanan yol ağlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/524)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Anadolu Ajansı personel alım sınavları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/659)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/681)

6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, düşürülen Rus savaş uçağı ile ilgili bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1134)

7.-      Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Suriyeli sığınmacılara ve Geri Kabul Anlaşması'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1135)

8.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Maraş olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1136)

9.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Suriye'den gelen ve Suriye'ye geri dönen sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1137)

10.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, göçmenlerle ilgili olarak AB ile varılan anlaşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1138)

11.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Türkiye'nin Bayır-Bucak Türkmenlerine yönelik yardım politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1139)

12.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa Cezaevinde düzenlenen operasyona ve operasyonda hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1140)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1141)

14.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulan bir imar planına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1142)

15.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Diyarbakır'da bir Kur'an kursunda çıkan yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1143)

16.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Irak'ta asker bulundurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1144)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de telefon ve internet hizmetlerinin verilememesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1145)

18.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, yatılı Kur'an kurslarının denetimlerine ve Suriyeli öğretmenlerin istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1146)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akarlar Mahallesinin köy konağı talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1147)

20.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Mahallesinin köy konağı talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1148)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir eve yapılan polis operasyonunda bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1149)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, din görevlisi ve imam olarak işe başlayıp başka kurumlara geçen personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1150)

23.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Körfezi Pina Yarımadasında yaşanan yangın sonrasında başlatılan otel inşaatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1152)

24.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bazı illerde yaşanan şiddet ve çatışma olayları nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1153)

25.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bazı kişilerin Türk vatandaşı olduğu halde yeniden Türk vatandaşlığına müracaat ettikleri yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1154)

26.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınların erken emeklilikten yararlanabilmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1155)

27.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yurt dışından gelen ve uluslararası korumaya müracaat eden kişilerin SGK kaydına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1156)

28.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, şans oyunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1157)

29.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Üsküdar-Ümraniye arasındaki metro hattına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1158)

30.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1159)

31.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm süreci sırasında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1160)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, engelli kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1165)

33.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da cinsel istismara ve tecavüze uğrayan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1166)

34.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde bir bakım görevlisinin çocuklara kötü muamelede bulunmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1167)

35.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, ek ders ücreti karşılığında görev yapan meslek elemanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1168)

36.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde engelli çocuklara şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1169)

37.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da şehir içi ulaşımda trambüs kullanımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1170)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk-Çin Endüstriyel Parkı Projesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1171)

39.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Nilüfer ve Karacabey ilçe sınırları içinde yapılması planlanan yeni organize sanayi bölgesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1172)

40.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1173)

41.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriye'ye sınırı olan illerde yaşanan istihdam sorununa ve Suriyeli sığınmacıların kaçak işçi olarak çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1176)

42.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, film setlerinde yer alan bebek ve çocukların hak ihlallerine uğradığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1179)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker fabrikalarında geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1180)

44.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1181)

45.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, emekli maaşlarından yapılan bazı kesintilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1182)

46.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, bir şirketin toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işçilerini işten çıkardığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1183)

47.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1184)

48.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 2002-2015 yılları arasında termik santraller için düzenlenen ÇED raporlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1188)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki deri üreticilerinin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1190)

50.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1191)

51.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Türkiye'nin ülkeler bazında doğal gaz ithalatına ve olası bir kesintinin ülke ekonomisine etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1192)

52.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak ve çevresinde kurulu bulunan termik santrallerin çevresel etkilerine ve denetimlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1193)

53.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1194)

54.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da elektrik dağıtım hizmeti veren firmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1195)

55.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1196)

56.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1197)

57.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, A-Nepal virüslü şap hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1198)

58.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, şap hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1200)

59.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizde görülen şap hastalığına ve hayvancılık sektörüne olası etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1201)

60.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl ilinde artan intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1204)

61.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm sürecinde valiliklere gelen askeri operasyon izin taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1205)

62.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir'de bir polis karakolunda gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1206)

63.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1207)

64.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da polisten kaçan bir kişinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1208)

65.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, İstanbul'da polis tarafından düzenlenen bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1209)

66.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir mahallenin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1210)

67.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Osmanlı Halk Pazarı'nda meydana gelen yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1211)

68.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da su sayaçlarının vatandaşın talebi dışında elektronik sayaçlarla değiştirilmesi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1212)

69.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan bir iktisadi kuruluşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1213)

70.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir caddenin asfalt sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1214)

71.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Mahallesinin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1215)

72.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Keçiören'deki Osmanlı Halk Pazarı'nın bulunduğu alana ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1216)

73.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde  DAİŞ'in Suriyeli çocukları eğittiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1217)

74.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1218)

75.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ankara Keçiören'deki Osmanlı Çarşısı'nda çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1219)

76.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bazı iş yerlerine yapılan baskınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1220)

77.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 2002-2015 yılları arasında toplanan çevresel vergilerin kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1221)

78.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, KDV alacakları diğer kurum ve bakanlık borçlarına mahsup edilmeyen belediyelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1222)

79.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1223)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde görev yapan öğretmenler için alınan seminer kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1224)

81.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, bir vakfın Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere bazı kamu kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bir projeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1225)

82.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Zeki Püskülcü İlköğretim Okulunda öğrencilerin konteynerde ders gördüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1226)

83.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasakları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1227)

84.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'nın kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1228)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerdeki eğitim-öğretim hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1229)

86.-  İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu'nun, Heybeliada'da bulunan Triandafilidis Köşkü'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1230)

87.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, atanamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1231)

88.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İncirlik Hava Üssü'nün kullanımına ve IŞİD terör örgütüne karşı yapılan hava operasyonlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1232)

89.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 1 Ağustos 2009 tarihinden sonra TSK'dan valiliklere gönderilen operasyon izin taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1233)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1234)

91.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Bakanlığın yapmış olduğu bir görevde yükselme sınavına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1235)

92.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'taki hava kirliliğinin bölge halkının sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1236)

93.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, uyuşturucu madde bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1237)

94.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesinde yapılması planlanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1238)

95.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu şehirlerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1239)

96.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, LGBTİ içerikli internet sitelerinin erişime engellenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1240)

97.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ-Edirne-İstanbul arasındaki tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1241)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan ilamlı alacakların ödemelerini yapmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1242)

99.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun-Batlama yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1243)

100.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Aydın-Muğla arasındaki kara yolunun iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1244)

101.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bir köyde imar planı nedeni ile mağduriyet yaşayan bir vatandaşa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1247)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle mağdur olan tır ve kamyon şoförlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1248)

103.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, 7 Haziran 2015 tarihinden sonra yaşanan terör olayları nedeniyle eğitiminden geri kalan, yaralanan ve sakatlanan çocukların korunmasına ve hak kayıplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1249)

104.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Osmanlı Halk Pazarı'nda çıkan yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1250)

105.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan olaylar ile açılan hendek ve tünelleri yapan firmalara verilen ihalelere ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1251)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1252)

107.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölge halkının vergi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1253)

108.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölge halkının kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1254)

109.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, el konulan bir sigorta şirketine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1255)

110.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, engelli çocuklara ve ailelerine yönelik yürütülen bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1256)

111.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasındaki kayıp çocuk vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1257)

112.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2016 yılı KPSS sonuç açıklama tarihinin değiştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1258)

113.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesine doğal gaz getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1260)

114.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Boralan ve Alican Sınır Kapılarının açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1265)

115.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, küçük esnaf için yapılan çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1266)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1267)

117.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, köy korucusu olabilmek için gereken şartlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1268)

118.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan bir patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1269)

119.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir parka ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1270)

120.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kazan ilçesinin altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1271)

121.-   Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, emniyet mensuplarının ek göstergelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1272)

122.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasındaki kayıp çocuk vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1273)

123.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa'da bazı kişilerin gözaltında taciz, kötü muamele ve hakarete maruz kaldıklarına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1274)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir antik kentin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1275)

125.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1276)

126.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, okulların temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1277)

127.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, öğretmen açığı bulunan derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1278)

128.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, okula devam etmeyen kız çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1279)

129.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2007-2012 yılları arasında Ankara'da okula devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1280)

130.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2015 yılları arasında okula devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1281)

131.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ilk ve ortaöğretimin aynı binada verildiği okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1282)

132.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2007-2012 yılları arasında okula devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1283)

133.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2015 yılları arasında imam hatip ortaokuluna ve lisesine dönüştürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1284)

134.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, imam hatip okuluna dönüştürüldükten sonra tekrar eski statülerine döndürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1285)

135.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2015 yılları arasında taşımalı eğitime geçildiği için kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1286)

136.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, karma eğitime ve Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir ilkokulda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1287)

137.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1288)

138.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, kök hücre tedavilerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1289)

139.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta-Antalya arasındaki Dereboğazı yolunun duble yol yapılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1290)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde ulaşım ve haberleşme hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1291)