TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 44

 

05 Şubat 2016 Cuma

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/585) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/586) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

3.- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/587) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyetine Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/588) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/589) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/590) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/591) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

8.- Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/592) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

9.- Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593) (Avrupa Birliği Uyum; Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

10.-  Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/594) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

11.-  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/595) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

12.-  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı (1/596) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

 

Teklifler

 

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/632) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

2.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın; Eskişehir’in İnönü İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/633) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/634) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/635) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/636) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

6.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/637) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

7.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 8 Milletvekilinin; 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/638) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/639) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/640) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/641) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/642) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/643) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/644) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/645) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

15.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın; 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/646) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

16.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/647) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

17.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi (2/648) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

18.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın; 02/07/1941 Tarih ve 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/649) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

19.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/650) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

20.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin; 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/651) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

 

Tezkere

 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Bölgede Seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye Bağlantılı Ticari Gemilerin Emniyetinin Etkin Şekilde Muhafazası ve Uluslararası Toplumca Yürütülen Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Müşterek Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012, 05.02.2013, 16.01.2014 ve 03.02.2015 Tarihli 956, 984, 1008, 1031,1054 ve 1082 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10.02.2016 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/463) (Başkanlığa geliş: 04.02.2016) (GÜNDEME)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/374) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/298) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 75) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/371) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

4.- Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/372) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar ve Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/383) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/384) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Uluslararası Ticaretiyle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/385) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Kooperatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/389) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/394) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulaştırma Altyapısı ve Denizcilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/407) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 83) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/410) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/411) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/418) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

14.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/419) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

15.-  Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/456) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

16.-  Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/457) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

17.-  Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/458) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 91) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

18.-  Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/463) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

19.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Vincent ve Grenadinler Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/375) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

20.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/377) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

21.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/427) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)

22.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/464) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 96) (Dağıtma tarihi: 05.02.2016) (GÜNDEME)