TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 43

04 Şubat 2016 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/582) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/583) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/584) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

 

Teklifler

 

1.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/602) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/603) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2016)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 03.05.1984 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Estetik Komisyonu Üyelerine Huzur Hakkı Verilmesi) İlişkin Kanun Teklifi (2/604) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6100 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/605) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi (2/606) (Anayasa; Adalet; Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/607) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/608) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

8.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilleri Diyarbakır Milletvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel'in; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/609) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/610) (Adalet; Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/611) (İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

11.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/612) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

12.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 1 Milletvekilinin; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/613) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

13.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/614) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

14.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/615) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

15.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay ve 14 Milletvekilinin; 10.06.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 18.01.1984 Tarih ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/616) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

16.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/617) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

17.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/618) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

18.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/619) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

19.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/620) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

20.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/621) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

21.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/622) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

22.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/623) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

23.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/624) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

24.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/625) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

25.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/626) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

26.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/627) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

27.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/628) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

28.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/629) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

29.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/630) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

30.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/631) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/351) Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 04.02.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/352) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 04.02.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/362) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 04.02.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/364) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 04.02.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/366) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 04.02.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, mahkeme kararı olmadan isim düzeltilmesi uygulamasının gerekçesine ve yol açacağı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen patlamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanan vatandaşlara yapılacağı ifade edilen ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yenilenen stadyumların isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cizre ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

7.- Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Devlet sırrı kapsamındaki işlemlerin tanımlamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

8.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ezidiler için kurulan AFAD kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1711) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

9.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki esnafa yapıldığı açıklanan para yardımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, bir kişinin ticari faaliyetlerine ve hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1713) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

11.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, MİT Müsteşarlığına bağlanan Sinyal İstihbarat Başkanlığıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, sokak çocuklarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Ankara'nın Saraçoğlu Mahallesi'ndeki eski lojmanların bulunduğu arazinin yapılaşmaya açılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

15.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer aldığı iddia edilen açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye'deki canlı bombalara ve IŞİD'e katılan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

17.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriyeli sığınmacıların kaldıkları kamplara ve geri gönderme merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, devlet nişanlarında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Erzurum'da işten çıkarılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

20.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, zorunlu trafik sigortası fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki kamu binalarında ve konutlarda bulunan asansörlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

22.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerine hizmet vermesi için yapılması planlanan araç muayene istasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

23.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, TRT'nin bütçe ve giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Yedikule bostanlarının park projesi kapsamına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kamu dış borcuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

26.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

27.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Ankara'da kurulan Sinan ve Selimiye Vakfına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

28.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, esnafa verilmesi öngörülen faizsiz kredi desteğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

29.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, zorunlu trafik sigortasındaki fiyat artışına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

31.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, bir spor kulübüne yönelik yapılan saldırının aydınlatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

32.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, kadına karşı şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkum olan kişilerin denetimli serbestlikten yararlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

33.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'de ödeme taahhüdünü ihlal eden borçlulara uygulanan hapis cezalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1736) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

34.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Türkiye genelinde ödeme taahhüdünü ihlal eden borçlulara uygulanan hapis cezalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

35.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Bakanlık bünyesindeki kadrolara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1738) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

36.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ezidiler için kurulan AFAD kampına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

37.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'da yaşanan bir taciz olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

38.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

39.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta ilinde sanayi sektörünün geliştirilmesi amacıyla teşvik imkanlarının artırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1742) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

40.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, İŞKUR tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında istihdam edilen geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

41.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin bir kısmının kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

42.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, İŞKUR'da iş ve meslek danışmanlığı kadrosuna kurum içi atama yoluyla personel alımı yapılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1745) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

43.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanan işçi sayısı ile sendikalı işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

44.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, memurların derece ve kademe ilerlemeleriyle ilgili mevcut duruma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

45.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1748) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

46.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR bünyesinde işe alınan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

47.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1750) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ÇED uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

49.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, 2005-2015 yılları arasında yapılan ÇED başvurularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

50.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, bir projenin ÇED raporunun mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Bakanlık tarafından tekrar ÇED olumlu kararı verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1753) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

51.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'de 1997 yılında gerçekleşen depremde hasar gören binaların güçlendirilme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

52.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz'de yakacak kaynaklı hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

53.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cürufların dolgu malzemesi olarak yollarda kullanılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1756) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

54.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Rusya Federasyonu ile yaşanan krizin etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

55.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak ilindeki kömür üretimi ile TTK'nın personel açığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

56.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine ve ilgili elektrik dağıtım şirketinin faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1759) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

57.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, madencilik alanında faaliyet gösteren şirketlerin artan maliyetlerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

58.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, elektrik dağıtım şirketlerinin tahsil ettiği kayıp-kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1761) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akkuyu Nükleer Enerji Santraline ve çeşitli iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

60.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve Çanakkale'de faaliyet gösteren bazı termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1763) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

61.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

62.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ulusal Kayısı Konseyi Yönetmeliği Taslağı'na ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1765) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

63.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, fındık fiyatlarındaki düşüşün önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1766) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

64.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Rusya Federasyonu ile yaşanan krizin etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1767) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

65.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Güneydoğu'da hendeklerin kazılma aşamasında vatandaşların ihbarlarda bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1768) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

66.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir sığınmacının ölümüne ve geri gönderme merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1769) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

67.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

68.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 2011-2015 yılları arasında yaşanan göçmen kaçakçılığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1771) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

69.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da görevlendirilen köy korucularının seçmelerinde şaibe olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1772) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

70.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus semtinde bulunan bazı dükkanlar hakkında kamulaştırma kararı almasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1773) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

71.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince Ulus meydanına yerleştirilen yeni nesil büfelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1774) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

72.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da yüzleri maskeli olarak görev yapan kolluk kuvvetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1775) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aydınlatma ve toplu ulaşım konularında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1776) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

74.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, belediyelerin borçlanmasında izlenen usule ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1777) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

75.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit-Kandıra karayolundaki MOBESE kamerası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1778) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

76.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, bir gazeteciye yapılan saldırıyı tanınmış bir işadamının azmettirdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1779) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

77.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre çıkarılması gereken yönetmeliklere ve geri gönderme merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1780) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

78.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da meydana gelen heyelanların ortaya çıkardığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1781) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

79.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1782) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

80.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, il belediyelerinin birim başına sudan tahsil ettikleri ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

81.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, SODES Projesi kapsamında bir köye çocuk oyun parkı yapılmamasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1784) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

82.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir'in Alpu ilçesinde Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi kurulmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1785) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

83.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Rusya Federasyonu ile yaşanan krizin etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1786) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

84.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki bir kilisenin ulaşım yoluna ve çevre düzenine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

85.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Hasankeyf ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

86.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Galatasaray Üniversitesine ait tarihi bir binada çıkan yangın sonrası binanın yeniden restore edilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1789) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

87.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Mardin Artuklu, Şırnak ve Hakkari Üniversitelerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

88.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, öğretmenlere nöbetçilik yaptırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1791) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

89.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bakanlık binasındaki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1792) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

90.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Batman Üniversitesindeki bazı kadrolara yapılan atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

91.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1794) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

92.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, ölen bir gazeteci için Genelkurmay Başkanlığı tarafından iletildiği iddia edilen taziye mesajına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1795) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

93.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, son beş yıl içinde açılışı yapılan tesislere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1796) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

94.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ Şehir Hastanesi Projesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1797) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

95.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1798) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

96.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, SGK kapsamından çıkarılan özel hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1799) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

97.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Cebeci ve Altınkemer Sahillerinde yaşanan deniz kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1800) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

98.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'da bulunan kamu hastanelerinin doluluk oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1801) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

99.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, HGS'ye geçiş sürecine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1802) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

100.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da iptal edilen bazı kavşak ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1803) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)

101.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'daki bir yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1804) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

102.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Hopa Cankurtaran Tüneli ihalesine ve inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1805) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da bazı vatandaşlar hakkında yaptıkları bir basın açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49)

3.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1045)

4.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Suriyeli sığınmacılar için çadır kent kurulacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1046)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1047)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda bulunan çekincelerin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1048)

7.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1049)

8.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1050)

9.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da suya yapılacak zamma ve nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1051)

10.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, eğitim kurumlarında meydana gelen yangınlara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1052)

11.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında acele kamulaştırma yöntemiyle kamulaştırma yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1053)

12.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Rusya ile yaşanan siyasi krizin narenciye üreticilerine etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1054)

13.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, son günlerde ülkemize yönelik siber saldırıların arttığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1055)

14.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, üniversitelerdeki yaz okulu uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1056)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taşıt alım ve kiralama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1057)

16.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'da bal ormanı bulunan bir bölgede taş ocağı açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1058)

17.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, kamuda çalışan taşeron işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1059)

18.-  Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Erzurum ilinin yüksek oranlı göç vermesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1060)

19.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, trafik sigortası ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1061)

20.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1062)

21.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Diyarbakır'da bir Kur'an kursunda meydana gelen yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1063)

22.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2016 Yılı Eylem Planı'nda memurların ek göstergelerine yönelik vaatlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1064)

23.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1065)

24.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarının ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1066)

25.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, özel Kur'an kurslarının ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1067)

26.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, özel Kur'an kurslarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1068)

27.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, kız çocuklarının evlendirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1077)

28.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, bazı vatandaşlar için geçerli olan ücretsiz seyahat uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1078)

29.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, çocuk yaşta gerçekleştirilen evliliklerin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1079)

30.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde engelli çocuklara işkence yapıldığı iddiasına ve bu merkezlerin denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1080)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gençlik eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1081)

32.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Panplast işçilerinin sendikalaşmada yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1082)

33.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda çalışma izni verilen yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1083)

34.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kayıt dışı çalışan Suriyelilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1084)

35.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Ergene Havzası'nda Çevre Kanunu'na muhalefet nedeni ile kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1085)

36.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Karadeniz Üzerinden Geçen Açık Deniz Boru Hattı Projesi'nin ÇED sürecine ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1086)

37.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Yeşilova ilçesinde uygunluk bildirimi verilmeyen bir projeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1087)

38.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2010-2015 yılları arasında kaçak yollardan başka ülkelere geçmeye çalışırken ve insan kaçakçılığı yaparken yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1088)

39.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Kırşehir'deki bir kitabevine yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1089)

40.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'nin su fiyatlandırmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1090)

41.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, yerel yönetim organlarında bulunan kadın sayılarına ve oranlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1091)

42.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2013-2015 yılları arasında paralel yapı üyeliği kapsamında hakkında hukuki işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1092)

43.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, IŞİD terör örgütüne katıldığı tespit edilen kamu personeli bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1093)

44.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Diyarbakır'da bir Kur'an kursunda altı çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1094)

45.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, bazı firmaların IŞİD'e mühimmat sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1095)

46.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2005-2015 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki nezarethanelerde yaşanan ölüm ve intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1096)

47.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, darp edilen veya öldürülen polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1097)

48.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Haymana'daki yol yapım çalışmasına ve bazı camilerin yakıt ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1098)

49.-  Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Erzurum'un sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1099)

50.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1100)

51.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, esnafın yeni nesil yazar kasa alabilmesi için birtakım tedbirler alınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1101)

52.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi sürecine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1102)

53.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, bazı ilçelerde öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1103)

54.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Kastamonu'da öğrenci velilerine yönelik yapılan bir anket uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1104)

55.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1105)

56.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da başlatılan öğrenci koçluğu uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1106)

57.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1107)

58.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Kazlıçeşme Abay Ortaokulunun imam hatip okuluna dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1108)

59.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bir akademisyenin adının kamu kurum ve kuruluşlarında yaşatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1109)

60.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, aday öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1110)

61.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, değişen okul müfredatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1111)

62.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, kurucu müdür görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1112)

63.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, temel liselere kayıt ve nakil yaptıran öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1113)

64.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmenlere yönelik yan alan uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1114)

65.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2015 yılları arasında açılan Bakanlığa bağlı liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1115)

66.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, TEOG sınavındaki bazı soruların iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1116)

67.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, TEOG sınavına katılamayanlar için yapılan mazeret sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1117)

68.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, rehber öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1118)

69.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okul aile birliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1119)

70.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bir müdür atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1120)

71.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, darp edilen veya öldürülen öğretmen ve okul yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1121)

72.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, güvenlik nedeni ile öğretime açılamayan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1122)

73.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, açık liseye devam eden öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1123)

74.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1124)

75.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın üst yöneticilerinin okul ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1125)

76.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2015 yılları arasında açılan özel eğitim kurumlarına ait liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1126)

77.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1127)

78.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir alana yerleştirilen konteynerlerde patlayıcı madde tutulduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1128)

79.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1129)

80.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Ambar Biriminde bulunan kumanyaların bozulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1130)

81.-  Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Erzurum'daki yüksek bebek ölüm oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1131)

82.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, darp edilen veya öldürülen doktor, hemşire ve hasta bakıcılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1132)

83.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Gebze-Orhangazi-İzmit Otoyolu Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1133)