TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 41

28 Ocak 2016 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/567) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/568) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi Arasında Yapılan İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/569) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalan 14 Şubat 2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/570) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri       Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 22 Mart 2010 Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/571) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri       Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/572) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Sultanlığı Hükümeti Arasında Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/573) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/574) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/575) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/576) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/577) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cibutide TİKA Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına ve Teknik İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/578) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/579) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

14.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/580) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/581) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Teklifler

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/554) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

2.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Güvenlik Güçlerinin Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması Çerçevesinde Sokağa Çıkma Yasağı Eşliğinde Koordineli Terör Mücadelesi Yürüttükleri Yerleşim Merkezlerinden Göç Eden Vatandaşlarımızın Hayatlarını Sürdürmeleri İçin Vatandaşlık ve Dayanışma Yardımı Almaları Hakkında Kanun Teklifi (2/555) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

3.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın; Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/556) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

4.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın; 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/557) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

5.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın; Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/558) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/559) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/560) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/561) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/562) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/563) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/564) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

12.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/565) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/566) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ağva Beldesi’nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/567) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/568) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

16.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/569) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

17.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/570) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/571) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

19.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 8 Milletvekilinin; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/572) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

20.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/573) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

21.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/574) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

22.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/575) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

23.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/576) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

24.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/577) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

 

Tezkereler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/445) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/446) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/447) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/448) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

5.- Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/449) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

6.- İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/450) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

7.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/451) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

8.- Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/452) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

9.- Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/453) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

10.-  Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak ve Nihat Akdoğan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/454) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/455) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

12.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/456) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

13.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/457) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

14.-  Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/458) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

15.-  Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/459) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

16.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/460) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/461) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, aile yapısı ve sosyal dokusunu bozan unsurların saptanması ve kadına şiddetin önlenmesi adına yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Konya-Ereğli ve Niğde-Bor havzalarında petrollü şeyl bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

3.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 20 milletvekilinin, genç işsizliği ile mücadelede uygulanması gereken politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen boğulma vakalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/577)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, zorunlu trafik sigortalarına yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/956)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/957)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yeni konutlar için uygulanan KDV oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/958)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/959)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Suriyeli sığınmacılar için çadır kent kurulacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/960)

7.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, hayvanlara yönelik şiddete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/961)

8.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Avrasya Tüneli Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/962)

9.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Piyalepaşa Camii yanındaki tarihi bostana yapılan otoparka ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/963)

10.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Tekfur Sarayı'nın restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/964)

11.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, çiftçilerin desteklenmesine ve sulama projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/965)

12.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü'nün durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/966)

13.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Şile Kalesi'nin restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/967)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, sürücü sertifikalarının sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için ek süre verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/968)

15.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, maganda kurşunu ile yaralanan veya yaşamını yitiren vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/969)

16.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik'in yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/970)

17.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cemevlerinin statüsüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/971)

18.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir vakıf üniversitesinde düzenlenen panelde terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/972)

19.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/973)

20.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapıldığı iddia edilen bir toplantıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/974)

21.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, çocuk işçiliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/975)

22.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Ilgın Şeker Fabrikasının bir hizmet alım ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/976)

23.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bir firmanın kamu ihalelerine katılmaktan bir yıl süreyle yasaklanması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/977)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye İnsan Hakları Kurumunun faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan)  yazılı soru önergesi (7/978)

25.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'de 65 yaş aylığı ve evde bakım aylıkları kesilen kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/984)

26.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/985)

27.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, 2015 yılı içinde Adıyaman'da dağıtılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/986)

28.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen araç kiralamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/987)

29.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bilişim Vadisi Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/988)

30.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da bir maden şirketinin İş Kanunu'na aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/989)

31.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma Holding bünyesindeki bazı işçilerin iş yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/990)

32.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, taşeron işçilerle ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/991)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın resen verdiği ruhsat ve yapı kullanma izinlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/992)

34.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir taş ocağının çevreye ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/993)

35.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki siyanürle altın ve gümüş arama çalışmalarının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/995)

36.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'da meydana gelen hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/996)

37.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, hava kalitesi izleme istasyonlarına ve gerçekleştirilen ölçümlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/997)

38.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi ürünlerini ticaret borsalarında satan üreticilerin tarımsal destekten faydalandırılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/999)

39.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerden alınan dosya ücretine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1000)

40.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarında ortaya çıkan halkalı leke hastalığıyla mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1001)

41.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Rusya ile yaşanan kriz sonrasında narenciye üreticilerine yapılacak desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1002)

42.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'de ekmek fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1003)

43.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, iç pazara sunulan yaş meyve ve sebzelerdeki pestisit oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1004)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1005)

45.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Fatih'te bulunan tarihi bir alana ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1006)

46.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yaşlı bakım evlerinde verilen yemeklerin yaşlıların beslenmelerine uygun olmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1007)

47.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Suriyeli sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1008)

48.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Ankara'nın trafik sorununun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1009)

49.-  Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın, Suriyeli sığınmacıların aralarına IŞİD militanlarının sızarak ülkemize girdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1010)

50.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İzmir'de gözaltına alınan bazı kişilere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1011)

51.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, güvenlik güçlerinin kişisel silahlarıyla göreve çıkabilmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1012)

52.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, son beş yıl içinde meslekten ihraç edilen polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1013)

53.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, cemevlerinin bakım, onarım, elektrik ve su giderlerinin belediyelerce karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1014)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Fertek yerleşmesiyle ilgili yapılabilecek çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1015)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Bozköy Peribacalarının ve Kula Mağaralarının turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1016)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki bir arkeolojik sit alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1017)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü'nün tarihi yapısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1018)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Kasabası'ndaki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1019)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1020)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Avören Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1021)

61.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki Sülün ve Kemik Kuyusu Mağaralarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1022)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de taşımalı eğitime geçilen yerlerde kapatılan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1023)

63.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, zorunlu din dersi ile ilgili AİHM tarafından verilen bir kararın uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1024)

64.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1025)

65.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1026)

66.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari Üniversitesinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1027)

67.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'da bir okul idaresinin keyfi uygulamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1028)

68.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 2016 yılında gerçekleştirilecek lisans düzeyindeki KPSS'nin tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1029)

69.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1030)

70.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, okullarda verilen yemek hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1031)

71.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesinde hematoloji ve onkoloji dallarında yaşanan doktor yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1033)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, asistan hekimlerin eğitim ve özlük hakları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1034)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kapanan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1035)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Uyuz Göleti'ne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1036)

75.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1037)

76.-  Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın, Sivas Numune Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1038)

77.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'da Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki yollarda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1039)

78.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ-Muratlı Karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1040)

79.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, havalimanlarında bazı gazetelerin bulundurulmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1041)

80.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa-Keles-Orhaneli arasında devam eden yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1042)

81.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun yapımına ve Nilüfer - Karacabey civarındaki kamulaştırmalarda bedellerin köylülere ödenmediği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1043)

82.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana'nın Ceyhan ilçesi arasındaki yolun genişletilmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1044)