TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 40

27 Ocak 2016 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Basın Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/531) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 97 Milletvekilinin; 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlere Öğretmenler Gününde İkramiye Verilmesi) Dair Kanun Teklifi (2/532) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

3.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; “17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası”na Dair Kanun Teklifi (2/533) (Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/534) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/535) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/536) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/537) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

8.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/538) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

9.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/539) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

10.-  Sivas Milletvekili Ali Akyıldız'ın; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/540) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; Belediye Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/541) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/542) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

13.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/543) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/544) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

15.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın; Vergi Usul Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/545) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

16.-  Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/546) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

17.-  Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/547) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

18.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Tekke ve Zaviyelerin Serbestliği ve İbadet Yeri İbaresinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/548) (Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

19.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Türkiye’de İmar Değişikliği ve İnşaat Emsal Alanları Üzerinden Elde Edilen Rantın “Rant Vergisi” Olarak Tahsili Hakkında Kanun Teklifi (2/549) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

20.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/550) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/551) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

22.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 1 Milletvekilinin; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/552) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

23.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 1 Milletvekilinin; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/553) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 21 milletvekilinin, zeytincilikte yaşanan sorunların ve dış ticaret olanaklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 milletvekilinin, ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 milletvekilinin, jeotermal santrallerin kurulması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)