TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 39

26 Ocak 2016 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, son yıllarda hayvan sayısının düşmesi ve et fiyatlarının yükselmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 milletvekilinin, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılacak olan termik santralin çevreye olası zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 milletvekilinin, Ankara'daki şehir için ulaşım ve trafik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)