TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 38

25 Ocak 2016 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 98 Milletvekilinin; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Gösterge ve Tazminatlarının Artırılmasına İlişkin) Kanun Teklifi (2/520) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 99 Milletvekilinin; Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/521) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 98 Milletvekilinin; 16.8.1961 Tarihli ve 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/522) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 98 Milletvekilinin; 13.6.2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 22.5.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/523) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 98 Milletvekilinin; 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/524) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

6.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 99 Milletvekilinin; 27.12.2006 Tarihli ve 5570 Sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/525) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 97 Milletvekilinin; 23/02/1961 Tarihli ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/526) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 96 Milletvekilinin; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/527) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

9.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 97 Milletvekilinin; 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/528) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

10.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 97 Milletvekilinin; 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/529) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

11.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 99 Milletvekilinin; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/530) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar olan dönemde Niğde'yi temsil eden milletvekilleri ile ilgili bilgilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

2.-      Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, milletvekillerine dağıtılan 2016 yılı ajandalarında yer alan çeşitli bilgilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

3.-      Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, belediyelere yönelik mali denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

4.-      Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, bazı kitaplarla ilgili toplatılma kararı alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

5.-      Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TRT'de yayınlanan bir programa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

6.-      İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

7.-      Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Suriye'de öldürülen bir vatandaşın cenazesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

8.-      Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çatışmalı ortama maruz kalan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

9.-      İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bir milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

10.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir ilinde kullanılan taşıt, konut, ihtiyaç ve üretime yönelik kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir vakıfla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

12.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili olarak okullarda yapılan bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, sözleşmeli kadın astsubayların çalışma şartlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na yakın bir alanda araçlar ve şoförler için dinlenme tesisi yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

15.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün başka bir yere taşınacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

16.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilen gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

18.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, ülkemizde çalışan yabancı uyruklu hekimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

19.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, şiddet gören veya istismara uğrayan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

20.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, can yeleklerinin standartlara uygun üretilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

21.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, 9 Ocak 2013 tarihinde Paris'te üç kadının öldürüldüğü olayın aydınlatılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki hava kirliliği ölçümlerine ve gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

23.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki sokağa çıkma yasağında hayatını kaybeden kişilerin otopsi raporlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

24.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, IŞID terör örgütü militanı olduğu tespit edilen bazı kişilere denetimli serbestlik uygulandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

25.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir cezaevindeki personele mobbing uygulandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

26.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Bölge İdare Mahkemesinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

27.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik'in yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

28.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ankara'da kömür yardımı yapılan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

29.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kamu kurumlarında engelli personel istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

30.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

31.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Yurtdışı Doktora ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

32.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'da Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi oluşturulması çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

33.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Adıyaman'da İŞKUR tarafından yürütülen TYP kapsamında yapılan istihdamlarda belediyeler arasında adaletsiz davranıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

34.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, yaş nedeniyle emekli olamayanlar için yapılması planlanan mevzuat çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

35.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'nun son beş yıldaki kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

36.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Bağ-Kur primlerinde indirim yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

38.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, evde hasta bakan vatandaşların sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

39.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

40.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir kalp hastalığının tedavisinde kullanılan cihazın SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

41.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Dakyanus Harabeleri'nin çevresinde karakol inşa edileceği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2016)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da üçüncü köprü inşaatı için ağaçların kesilmesinin ortaya çıkaracağı sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

43.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Türkiye'nin Katar'da askeri üs kuracağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

44.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, bazı ürünlere ve vergilere yapılan zamlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

45.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, zorunlu trafik sigortasına yapılan zamlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

46.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da elektrik dağıtım hizmetinde yaşanan aksaklıklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

47.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TPAO bünyesinde çalışan bazı işçilerin maaşlarını alamadıkları yönündeki iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

49.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'da büyükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

50.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

51.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, üniversitelerde farklı görüşten öğrenciler arasında meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

52.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Hacettepe Üniversitesi Hastanesinin otoparkının kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

53.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen bir olayla ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin ölümünün soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçelere terörle mücadele kapsamında geçici görevlendirilen polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

56.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

57.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Emniyet Teşkilatı bünyesinde çalışan sivil memurların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

58.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, çiftçi kayıt sistemi belgelerinin muhtarlar tarafından onaylanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

59.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezinde yaşanan bir intihar vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

60.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bursa'da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2015 yılları arasında Antalya, Konya ve Diyarbakır illerinde alınan teşvik belgesi sayılarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de geleneksel el sanatlarının yaşatılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

63.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de yıkılan tarihi bir köprüye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan kiliselerin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Alaaddin Camii ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Osmanlı dönemine ait cami ve kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

68.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

69.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, araçların vergi ve trafik sigortalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

70.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'daki bir okulun Zafer Bayramında Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

71.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2015)

72.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde bulunan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2015)

73.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, okula devam etmeyen kız çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

74.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

75.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki eğitim ve öğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

76.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle Bartın'da gerçekleştirilen açık öğretim lisesi sınavlarında yaşanan mağduriyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

77.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

78.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, 2016 yılında yapılacak KPSS'nin tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

79.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim hizmetlerinden yararlanmada karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

80.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, zorunlu askerlik hizmeti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

81.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TSK bünyesinde çalışan sivil memurların askerlikle ilgili çeşitli uygulamalara dahil edildikleri iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

82.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, geçici orman işçilerine zorla fazla mesai yaptırıldığı yönündeki iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

83.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da yapılması planlanan Kılavuzlar Göleti ve Sulama Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

84.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2015)

85.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde bulunan sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2015)

86.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, eczanelerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

87.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

88.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, hekim ihtiyacına ve tıp fakültelerindeki kontenjanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

89.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastanelerde görev yapan sağlık personeline ve yaralı asker ve polislere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

90.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, domuz gribi vakalarının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

91.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

92.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Cizre Devlet Hastanesinde yaralı asker ve polislere sunulan sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

93.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl ve ilçelerinde yaşayan diyaliz hastalarına verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

94.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları hakkında basında çıkan bazı haberlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

95.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmada karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

96.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, SRC belgelerinin müracaatı ve dağıtımı esnasında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

97.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ardahan Posof-Artvin Şavşat yolunu bağlayan güzergaha ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

98.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, minibüs ve taksicilerin basit usulde vergilendirilmeleri için ticari kazanç limitinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

99.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta-Konya, Isparta-Antalya ve Isparta-Burdur yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

100.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop'un Demirciköyü mevkiinde açılışı yapılan balıkçı barınağının eksikliklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

101.-   İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

102.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta-Burdur kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

103.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Demirci-Yarbasan-Selendi yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

104.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım kaynaklı sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

105.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TBMM'de domuz gribi hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

106.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki kuaför salonunda kadın personel çalıştırılması talebine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Dubai Emiri'nin gayrimenkul yatırımı için Türkiye'de bir şirket kurdurduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/630)

2.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Türkiye'nin PYD ve YPG'ye müdahalede bulunmama konusunda ABD'ye güvence verdiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/631)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da yaşanan terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/632)

4.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, kamu kurum ve kuruluşlarında naklen ve açıktan atamaların durdurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/633)

5.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki yatılı bir Kur'an kursunda çıkan yangın sonucu altı öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/634)

6.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Basın Kartı Yönetmeliği'ne ve basın kartı verilmeyen gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/635)

7.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Ege Denizi'ndeki Türk adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/636)

8.-      Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, görevden alınarak başka kurumlara atanan emniyet mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/637)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kocaeli Üniversitesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/638)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/639)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı KPSS Lisans sınavının mayıs ayında yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/640)

12.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ÖSYM'nin yapmaya yetkili olduğu sınavlardan sadece bazılarının yapılabilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/641)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, muhtarların çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/642)

14.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'da seçimlerden önce açıklanan çeşitli projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/643)

15.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'dan yasa dışı yollarla başka ülkelere geçmeye çalışan sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/644)

16.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Türkiye'de yaşayan Ezidilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/645)

17.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, bazı illerde IŞİD irtibat büroları bulunduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/646)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/647)

19.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/648)

20.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/649)

21.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik kapsamında gelen ihbarlara ve verilen ödüllere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/651)

22.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 7 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/652)

23.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, askeri operasyonları valiliklerin iznine bağlayan Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/653)

24.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/654)

25.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında TOKİ'nin projesiz olarak gerçekleştirdiği ihalelere ve maliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/655)

26.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kuzey Irak petrolünün Ceyhan Limanı'ndan ihraç edildiği ülkelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/656)

27.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/657)

28.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman vatandaşlar için yapılan toplu konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/658)

29.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bankaların mali denetimine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/660)

30.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, faizsiz esasa göre çalışan tüketici finansmanına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/661)

31.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Darıca Gazeteciler Cemiyeti H. Memduh Kızılağaç Huzurevi binasının çökme riski nedeniyle boşaltılacağı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/668)

32.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Roman vatandaşlar ile ilgili Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanması çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/669)

33.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, zorla evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/670)

34.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'deki kamu kurumlarında istihdam edilen engelli sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/672)

35.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli maaşları ve tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi için anlaştığı bankanın seçimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/673)

36.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da SGK'ya kayıtlı firmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/674)

37.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015 yılı bütçe açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/675)

38.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da işsizlik sigortası için başvuruda bulunan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/676)

39.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/677)

40.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da SGK borçları nedeniyle haklarında haciz işlemi yapılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/678)

41.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan rüzgar elektrik santraline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/679)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki Şişli Likör Fabrikası arazisinin imara açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/680)

43.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, çevre politikasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/682)

44.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Bakanlığın Arşiv Otomasyon Projesi'ne ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/684)

45.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan rüzgar elektrik santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/685)

46.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Atatepe'deki Atatürk heykelinin aydınlatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/686)

47.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/687)

48.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'ye doğal gaz ulaştırılması için yapılması gereken yapım ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/688)

49.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/689)

50.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Rusya ile yaşanan krize ve doğal gaz arz güvenliği için alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/690)

51.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD üyelerinin Gaziantep'te insan ticareti yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/709)

52.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yaptırılan bir ankete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/710)

53.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bir çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/711)

54.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana ve Mersin'de bir siyasi partinin binalarına yapılan bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/712)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütünün kadın ve çocukları Gaziantep'teki büro aracılığıyla internet üzerinden köle olarak sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/713)

56.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/714)

57.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Mardin'in Derik ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/715)

58.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Türkiye'den IŞİD terör örgütüne olan katılımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/716)

59.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, 2014 ve 2015 yıllarında Ankara'da meydana gelen yangınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/717)

60.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara'nın toplu ulaşım araçlarının ve yollarının engellilerin kullanımına uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/718)

61.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'nin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/719)

62.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde yaptığı yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/720)

63.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın otopark ve trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/721)

64.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kredi borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/722)

65.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde yapılan ev aramalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/723)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Yeşilgölcük'ün ilçe yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/724)

67.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki zabıta ekiplerinin bir vatandaşa şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/725)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Üniversitesinde çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/726)

69.-       Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesinde gözaltına alınan bir öğrencinin gözaltı esnasında şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/727)

70.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Emniyet Teşkilatı mensuplarına yapılan taltif ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/728)

71.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/729)

72.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/730)

73.-       İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki polisin şehit edilmesiyle sonuçlanan operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/731)

74.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ tarafından yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/732)

75.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ tarafından hesaplanan bir ihale bedeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/733)

76.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ tarafından yapılan otobüs alımı ihalesi için alınan maliyet tekliflerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/734)

77.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, son beş yıl içinde kalkınma ajansları tarafından destek verilen projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/735)

78.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/736)

79.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Yeşilburç Beldesinin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/737)

80.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/738)

81.-       İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/739)

82.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'de tarımsal sulama amaçlı elektrik kullananların borçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/740)

83.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlık personeli arasındaki maaş farkına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/741)

84.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarındaki personelin maaşları arasındaki farka ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/742)

85.-       Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, trafik cezalarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/743)

86.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/744)

87.-       Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı bir mahallenin okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/745)

88.-       Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, FATİH Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/746)

89.-       İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında imzalanan bir protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/747)

90.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ek ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/748)

91.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/749)

92.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmenlerin güvenlik sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/750)

93.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/751)

94.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/752)

95.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/753)

96.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da öğretmen açığı ve derslik eksiğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/754)

97.-       Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'daki iki okulun bahçesindeki ağaçların kesilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/755)

98.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/756)

99.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, eğitim hakkından yararlanamayan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/757)

100.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ÖSYM'nin sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerince sınav hizmetlerine yönelik olarak adaylardan tahsil edilen hizmet bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/758)

101.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/759)

102.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da elektrik ve su borcu olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/760)

103.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okulların depreme karşı dayanıklılık durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/761)

104.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlığın Manisa'daki yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/762)

105.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/763)

106.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da ilk ve ortaöğretimde okullarını bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/764)

107.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki okullarda güvenlik görevlisi istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/765)

108.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/766)

109.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/767)

110.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, doçent olmasına rağmen doçentlik dışındaki kadrolarda istihdam edilen akademik personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/768)

111.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/769)

112.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, branş öğretmeni açığına ve ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/770)

113.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul Üniversitesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/771)

114.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Suruç katliamında hayatını kaybeden iki öğrencinin adlarının Kocaeli Üniversitesinde bir amfi ve kütüphaneye verilmesine yönelik taleplere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/772)

115.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Rus savaş uçağının düşürülmesine ve bölgeye olan etkisine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/773)

116.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli'deki Gebze ve Darıca Askeri Kışlalarına ait arazilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredileceği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/774)

117.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/775)

118.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, uzman erbaş ve uzman jandarmaların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/776)

119.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriye sınırındaki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/777)

120.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığında görev yapan memurların maaşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/778)

121.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 arasında çeşitli savunma sistemleri alımına yönelik yapılan anlaşmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/779)

122.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ABD'li Skorsky firmasıyla yapılan helikopter alımına yönelik anlaşmaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/780)

123.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığında yüklenici firma aracılığıyla istihdam edilen personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/781)

124.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/782)

125.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, savunma harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/783)

126.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının bir şirket aracılığıyla personel istihdam etmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/784)

127.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ulusal hava savunma sistemi projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/785)

128.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Kaz Dağları civarında yapılması planlanan barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/786)

129.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu doktor ve sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/789)

130.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, kanser tedavisinde kullanılmak üzere satın alınan cihazlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/790)

131.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Kocaeli Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinde görevli bir doktorun bir partinin ilçe başkanının sözlü tehdidine maruz kaldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/791)

132.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da devlet hastanesinde ve özel hastanelerde tedavi gören kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/792)

133.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, kamu özel ortaklığı yöntemi ile yapılan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/793)

134.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, sağlık hizmetlerinde katılım payı ve ilave ücret uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/794)

135.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağlık ocağı bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/795)

136.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, İstanbul'daki havalimanlarında yaşanan rötarlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/796)

137.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ve Gebze-Pendik banliyö hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/797)

138.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, araç muayenelerinde bazı araç sahiplerinin yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/798)

139.-   Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Eskişehir'de sıkça trafik kazası yaşanan bir çevre yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/799)

140.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da bulunan balıkçı barınağı, barınma yeri ve çekek yerlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/800)

141.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bakanlıkların tanıtım giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/801)

142.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/802)

143.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, bir gazetenin arşivlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/803)

144.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, doğal gaz tedarikine ve tüketimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/804)

145.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Suriyeli sığınmacılara ve AB ile ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/805)

146.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Kocaeli'deki bir okulda öğrencilere dağıtıldığı iddia edilen bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/806)

147.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, personel işlemleri ile ilgili 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/808)

148.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, TDK sözlüğünde Romanlarla ilgili yer alan çeşitli ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/809)

149.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Ezidilerin kaldığı AFAD kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/810)

150.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Rus savaş uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/811)

151.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/812)

152.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında PKK ile mücadelede yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/813)

153.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/814)

154.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, ülkemizde bulunan sığınmacılara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/815)

155.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı'nın uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/816)

156.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, IŞİD'e patlayıcı madde temin ettiği iddia edilen yabancı bir şirketle ticari ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/818)

157.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, azınlık vakıflarının seçim yapabilmesine yönelik yönetmelik hazırlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/819)

158.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Manisa'daki yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/820)

159.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiraladığı taşınmazların kira miktarının güncellenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/821)

160.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan hayrat taşınmazlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/822)

161.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünce muhtaç aylığı bağlanan engelli ve yetimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/823)

162.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'daki vatandaşların kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/824)

163.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da kredi kartı borcu bulunan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/825)

164.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/826)

165.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Merkez Bankasının döviz rezervlerine ve Türkiye'nin kısa vadeli dış borç rakamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/827)

166.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hanehalkı borçluluk verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/828)

167.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son beş yılda vatandaşların bankalara yönelik yaptığı şikayetlere ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/829)

168.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/830)

169.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da kamu ve özel bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/831)

170.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/832)

171.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, silah taşıdığı iddia edilen MİT tırlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/833)

172.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çocuk yoksulluğuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/841)

173.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/842)

174.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da sosyal yardım ve destek hizmetlerinden yararlanan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/843)

175.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki yatırım ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/844)

176.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, şiddet önleme ve izleme merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/845)

177.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, evlilik ve boşanma istatistiklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/846)

178.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, engellilerin erişilebilirliğini sağlamak üzere denetlenmesi gereken yapılara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/847)

179.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, engellilere yönelik hizmet veren bakımevlerinde yaşanan olayların konu edildiği soruşturmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/848)

180.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/849)

181.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/850)

182.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki işletmelere KOSGEB tarafından sağlanan desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/851)

183.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, inovasyon harcamalarının ve üretiminin değerlendirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/852)

184.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, TÜBİTAK'ın bazı yayınlarını toplatarak imha ettiği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/853)

185.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Türkiye'de yürütülen uzay çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/854)

186.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, TÜBİTAK bünyesinde çıkan bazı kitapların çeşitli kriterler çerçevesinde imha edilmesi kararına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/855)

187.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/856)

188.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/857)

189.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da prim borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/858)

190.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, sosyal güvenlik destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/859)

191.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/860)

192.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'te Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/861)

193.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, KESK üyelerinin hak ihlallerine uğradığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/862)

194.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında yabancı uyruklu kişiler tarafından satın alınan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/863)

195.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/864)

196.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/865)

197.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kömür kullanımının hava kirliliğine etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/866)

198.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/867)

199.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ÇED sürecinden muaf tutulan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/868)

200.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satışları ile ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/870)

201.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Türkiye'nin Ege hava sahasında gerçekleştirilen sınır ihlallerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/871)

202.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Yunanistan'da kapatılan Türk okullarına ve el konulan Türk vakıf arazilerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/872)

203.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriyeli muhaliflere yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/873)

204.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/874)

205.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, elektrik faturalarına yansıtılan ek bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/875)

206.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasındaki petrol, doğal gaz ve elektrik ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/876)

207.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/877)

208.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da verilen madencilik ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/878)

209.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/879)

210.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, doğal gaz arz güvenliğine ve Rusya ile yaşanan krizin doğal gaz ithalatına etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/880)

211.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/894)

212.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yabancı sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/895)

213.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, PKK terör örgütünün şehirlerdeki eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/896)

214.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Mardin'de kaybolan bir çocuğu arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/897)

215.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüsün karıştığı kazaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/898)

216.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, emniyet personeline yapılan taltif ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/899)

217.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki intihar ve cinayet vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/900)

218.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/901)

219.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında yabancı uyruklu personel istihdam edilmesinin yolunu açan düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/902)

220.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, desteklenen derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/903)

221.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Erzurum'da bir öğrencinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/904)

222.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesinde meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/905)

223.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/906)

224.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde öldürülen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/907)

225.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/908)

226.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin malvarlıklarının devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/909)

227.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, son on yılda ülkemize yapılan kalkınma yardımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/910)

228.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/911)

229.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, restore edilen kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/913)

230.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/914)

231.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki sit alanları ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/915)

232.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/916)

233.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, arkeolog kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/917)

234.-   İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde arkeolojik kazılar yapılan alana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/918)

235.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, defterdar yardımcılarının özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/919)

236.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 4/C'li personele yapılan aile ve çocuk yardımından gelir vergisi kesilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/920)

237.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlığın merkez teşkilatındaki müdürlerle taşra teşkilatındaki müdürlerin özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/921)

238.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan vergi kimlik numarası alanların sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/922)

239.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kurum içerisinden gelir uzmanı alınması için sınav açılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/923)

240.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, vadesi geçmiş vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/924)

241.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, yeni nesil yazar kasa ve elektronik tebligat uygulamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/925)

242.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, Gaziantep'te kamu kurumlarının kiraladıkları binalara ve kira bedellerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/926)

243.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, görevlendirme usulü ile çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/927)

244.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, okulların ısınma sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/928)

245.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu tutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/929)

246.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'daki okulların fiziksel koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/930)

247.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/931)

248.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, engellilere yönelik eğitim veren kurumlarda yaşanan taciz, istismar, şiddet, kötü muamele gibi olayları konu edinen soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/932)

249.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, TEOG sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/933)

250.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde reddedilen ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/934)

251.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/935)

252.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, SABİM'e yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/938)

253.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu doktor sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/939)

254.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki çocuk doktoru sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/940)

255.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/941)

256.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yanlış tedavi ve tetkikler ile bunlara yönelik denetimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/942)

257.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, hastanelerdeki hasta hakları birimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/943)

258.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, doktor açığına ve yabancı doktor istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/944)

259.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, acil servis hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/945)

260.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında uyuşturucu madde kullanımından dolayı tedavi gören veya hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/946)

261.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da görülen kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/947)

262.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ilaç üretim ve tüketimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/948)

263.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da görülen meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/949)

264.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'deki hastane inşaatını zamanında bitirmeyen yüklenici firma ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/950)

265.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, araç alım ve kiralama giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/951)

266.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında yeni yol yapımı için gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/952)

267.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/953)

268.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, ulaşım ana planına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/954)

269.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/955)