TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 35

20 Ocak 2016 Çarşamba

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/542) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/543) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/544) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Madenler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/545) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/546) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 50 Milletvekilinin; Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/500) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme; İçişleri; Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; 2016 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/501) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

3.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; 6360 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/502) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Kamu Bankaları, Tarım Kredi Kooperatifi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Borçlarının Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi (2/503) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

5.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/504) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/505) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/506) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/507) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/508) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

10.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/509) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

11.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/510) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

12.-  Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/511) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

13.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 97 Milletvekilinin; İbadethaneler Kanunu Teklifi (2/512) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

14.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 97 Milletvekilinin; 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/513) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

15.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Levent Gök ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 99 Milletvekilinin; 14/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/514) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/326) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 20.01.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/370) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tarihi: 20.01.2016) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, taksicilerin ve minibüsçülerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, çocuklara karşı cinsel istismar ve saldırı vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)