TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 33

18 Ocak 2016 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

2.- Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/530) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/531) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/532) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/533) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/534) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki İçin İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/535) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Demiryolu Yük Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 9 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/536) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/537) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/538) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/539) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

12.-  Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

 

Teklifler

1.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/465) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

2.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/466) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

3.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi   (2/467) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

4.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/468) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

5.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/469) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

6.- Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/470) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

7.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/471) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/472) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

9.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Ayasofya'nın Cami Olarak Yeniden İbadete Açılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/473) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

10.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/474) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

11.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/475) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

12.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/476) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/477) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/478) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; Bingöl İli Kiğı İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afeti Hakkında Kanun Teklifi (2/479) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, müzeler ve ören yerlerine giriş ücretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yaban keçilerinin avlanmasına izin verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda güvenilirliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda hijyeni ve güvenilirliği konusunda tüketici duyarlılığının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bir bölgenin sit alanı ilan edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin yöresel mutfak kültürünün tanıtılması ve yaşatılması adına açılan aşçılık kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde kent merkezindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan bazı tarihi yapılarla ilgili hazırlanan bir projeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Müzesi'ni ziyaret eden yabancı turist sayısının düşüklüğüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

12.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, tarımsal desteklemelerle ilgili etki analizi yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

13.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2010 yılında genel tarım sayımı yapılmamış olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

14.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2016)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/278)

2.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, banka kredisi ile konut alan kişilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/279)

3.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan ormanlık alanlarla ilgili yetki karmaşası iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/528)

4.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketleri tarafından gerçekleştirilen özel güvenlik hizmeti alım ihalelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/530)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, İstanbul'da bulunan deprem sonrası toplanma alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/531)

6.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan vergi denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/532)

7.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Türkiye ile Rusya arasında son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle zarar gören firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/533)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kavak HES Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/534)

9.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayı alınarak gıda maddesi adı altında marketlerde satılan ilaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/535)

10.-  İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, Rusya Devlet Başkanı'nın bir iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/536)

11.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Irak ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı petrol girişi olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/537)

12.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Rusya'nın ambargosu neticesinde zarar gören üreticilerin desteklenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/538)

13.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde  çıkan yangında altı çocuğun hayatını kaybettiği Kur'an kursuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/539)

14.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, IŞİD terör örgütünden petrol alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/540)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/541)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli ve evde bakım maaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/542)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlere ve çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/544)

18.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, Rusya ile ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/545)

19.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/546)

20.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Suriyeli kadınların kamplarda yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/547)

21.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/548)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Murgul ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan)  yazılı soru önergesi (7/549)

23.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında tüketici kredisi kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/550)

24.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında hazırlanması gereken raporlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/559)

25.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, engellilerin erişebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/560)

26.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve açık alanların engelliler için erişilebilir hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/561)

27.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, sosyal yardımların dağıtımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/562)

28.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, engelliler için erişilebilirlik alanında yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/563)

29.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/564)

30.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hrant Dink davası ile ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/565)

31.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yerli otomobil üretimi ile ilgili çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/566)

32.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, TÜBİTAK'ın bazı yayınlarını toplatarak imha ettiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/567)

33.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, engelli vatandaşların kamuda ve özel sektörde istihdamı konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/568)

34.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 2014 yılı için kamu görevlilerinin maaşlarında yapılan zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/569)

35.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kamuda ve özel sektörde engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/570)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliğine ve bu konuda yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/571)

37.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/572)

38.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, teknik iş müfettişlerinin sorumlu olduğu alanda sosyal iş müfettişlerinin de görevlendirilebilmesini sağlayan düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/573)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarında ve özel işletmelerde engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/574)

40.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Sosyal Güvenlik Kurumunun kanser ilaçlarıyla ilgili bir uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/575)

41.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/576)

42.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, İstanbul'da bulunan deprem sonrası toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/578)

43.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İncirlik Üssü'nün IŞİD'e karşı ABD'nin kullanımına açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/585)

44.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/586)

45.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde rezerv olarak bulunan uranyum cevheri nedeniyle oluşan radyasyon yüksekliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/587)

46.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, güvenli ve sürdürülebilir madencilik faaliyetleri için alınması gereken tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/588)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/589)

48.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/597)

49.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Alevi sivil toplum kuruluşlarına saldırı istihbaratına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/598)

50.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a suikast girişiminde bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/599)

51.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, silah taşıdığı iddia edilen MİT tırlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/600)

52.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul'da bir evde yapılan aramaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/601)

53.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'daki camilerin engellilerin erişimine uygunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/602)

54.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/603)

55.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/604)

56.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, mülki idare amirleri ile emniyet teşkilatı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/605)

57.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, terör örgütü PKK ile yürütülen mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/606)

58.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredilen bazı Hazine taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/607)

59.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un bazı ilçelerinde hazine arazilerini kullanan vatandaşların ecrimisil ödemelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/608)

60.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, İstanbul'un bazı ilçelerinde hazine arazilerini kullanan vatandaşlara bu arazilerin satılmamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/609)

61.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, vergi dairesi müdürlüklerinde çalışan memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/610)

62.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Halk Eğitim Merkezlerine teknik öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/611)

63.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Bakanlığın yapmış olduğu görevde yükselme sınavlarına yönelik çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/612)

64.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, eğitim sisteminin çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/613)

65.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, engelli vatandaşların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/614)

66.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, engelli öğrencilere yönelik kaynaştırma eğitimi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/615)

67.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, özel eğitim ve öğretim kurumlarına ayrılan eğitim desteği kontenjanında adaletsizlik olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/616)

68.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Okul Üzümü, Akıl Üzümü Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/617)

69.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ilçe gruplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/618)

70.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Demirköprü Barajı'ndaki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/619)

71.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de yürütülen sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/620)

72.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/621)

73.-  Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde artan düşük vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/622)

74.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, engellilere anadilde hizmet verilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/623)

75.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Metsamor Nükleer Santralinin Iğdır ilindeki kanser vakalarına etkisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/624)

76.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars ilinde sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/625)

77.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi kararına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/626)

78.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Keşan-Enez Karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/627)