TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 32

15 Ocak 2016 Cuma

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem’in; Karayolları Trafik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/445) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/446) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın; Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/447) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın; Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası Hakkında Kanun Teklifi (2/448) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

5.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 3 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/449) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/450) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/451) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

8.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/452) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

9.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/453) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

10.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/454) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

11.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/455) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2015)

12.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/456) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

13.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/457) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

14.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/458) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

15.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/459) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

16.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/460) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

17.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/461) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

18.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/462) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

19.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/463) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

20.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın; İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/464) (Adalet; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki AFAD mülteci kampı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/326)

2.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, güvenlik güçlerinin sivillerin yaşam haklarını ihlal ettiğine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/327)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığına tahsis edileceği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/328)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/329)

5.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, basın toplantısında yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/330)

6.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, isimsiz ihbar mektuplarıyla tutuklamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/332)

7.- Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/333)

8.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/334)

9.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin karıştığı kazalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/335)

10.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders taleplerinin karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/336)

11.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, öğretmen maaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/337)

12.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye'nin koyduğu çekincelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/338)

13.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da yapılması planlanan bir kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/339)

14.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, kamu kurumlarının TÜRGEV'e tahsis ettiği taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/340)

15.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Ankara'da meydana gelen bir terör eylemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/341)

16.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile Ankara Temsilcisi'nin tutuklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/342)

17.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'daki Yıldızlı TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/343)

18.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ile bağlantılı olarak yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/344)

19.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/345)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rusya'nın Türkiye'den beyaz et alımını durdurmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/347)

21.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, toplumsal olaylarda yaşamını yitiren çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/348)

22.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, gözaltı uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/349)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyde açılması planlanan mermer tesisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/350)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Borçka Hidroelektrik Santralinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/351)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Borçka Devlet Hastanesinin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/352)

26.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Muratlı Hidroelektrik Santralinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/353)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, e-devlet sisteminin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/354)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında yapılacak aktivitelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/355)

29.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye yönelik çeşitli iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/356)

30.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Rusya Başbakanı'nın Türkiye'ye yönelik çeşitli iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/357)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/358)

32.-  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından TÜRGEV'e yönelik yapılan denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/359)

33.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzonlu bazı önemli devlet adamlarının isimlerinin Trabzon'daki bazı binalara verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/360)

34.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurulması planlanan rüzgar elektrik santrallerinin çevreye etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/361)

35.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir mahalledeki çevre sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/362)

36.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/363)

37.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Kara Havacılık Eğitim Merkezi arasında tünel inşa edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/364)

38.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da uygulanan asfalt katılım bedeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/365)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi için AMATEM'e başvuran bir kişinin tedaviye kabul edilmediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/366)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin 2002-2015 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/367)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi ve kontrollerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/368)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında yapılan sahte içki operasyonlarına ve sahte içkiden olumsuz etkilenenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/369)

43.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/370)

44.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın deprem riskine ve olası bir depreme yönelik hazırlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/371)

45.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, stajyer öğrencilere staj hizmetleri süresince ücret ödenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/372)

46.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen bir etkinliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/373)

47.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, icra ve haciz uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/374)

48.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, kamu arazilerinin yoksul vatandaşlara tahsis edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/375)

49.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, asgari ücretlilere şehir içi ulaşım desteği verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/376)

50.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, evi olmayan muhtaç ailelere kira yardımı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/377)

51.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, işsizlik verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/378)

52.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ekonomi politikalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/379)

53.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, üreticilerin girdi maliyetleri ile sanayi yatırımlarına kaynak sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/380)

54.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, kayıt dışılık ve vergi kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/381)

55.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, dolaylı vergilerin vergi içindeki payının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/382)

56.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/383)

57.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, vatandaşların Hazine ile olan arazi uyuşmazlıklarının giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/384)

58.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 65 yaş aylığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/385)

59.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, emeklilerin refahının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/386)

60.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, tüketici kredileri ve kredi kartı borçları nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/387)

61.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, israfın önlenmesi ile yatırım ortamının teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/388)

62.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, iç ve dış borç stoğuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/389)

63.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş) yazılı soru önergesi (7/390)

64.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/402)

65.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın Valiliği bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/403)

66.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, intihar vakaları ile boşanmalardaki artışın nedenlerine ve aile kurumunun korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/404)

67.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştıracak hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/405)

68.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, mültecilerin geri kabulü ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği ile varılan anlaşmaya ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/406)

69.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, TÜBİTAK'ın bazı yayınlarını piyasadan toplattığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/407)

70.-  Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, TÜBİTAK'ın bazı yayınlarını piyasadan toplattığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/408)

71.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Suriyeli sığınmacıların çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/410)

72.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/412)

73.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/413)

74.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da bulunan maden ocaklarına ve yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/414)

75.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen ve dört çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/419)

76.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde taş ocağı açılmasına ve tarım alanlarına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/420)

77.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'daki çevre sorunlarına ve yeşil alanların tahribatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/426)

78.-       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan olaylarla ilgili olarak alınan hukuki ve siyasi tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/427)

79.-       İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Türkiye'nin IŞİD'e petrol kaçakçılığı üzerinden para aktardığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/428)

80.-       Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/429)

81.-       Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyden geçirilmesi planlanan yüksek gerilim hattından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/430)

82.-       Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt içinde ve TPAO tarafından yurt dışında çıkarılan ham petrol ve doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/431)

83.-       Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde madencilik faaliyetleri için verilen ruhsatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/432)

84.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bir elektrik dağıtım şirketinin faaliyetlerine ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/433)

85.-       Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral için hazırlanan yerli üretici listesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/434)

86.-       Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, taş ocağı ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/435)

87.-       Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de faaliyet gösteren taş ve maden ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/436)

88.-       Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rusya'dan alınan doğal gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/437)

89.-       Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da kolluk güçlerinin seçmenlerin iradesi üzerinde etkide bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/456)

90.-       Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın Cizre ilçesinde öldürülen bir çocuğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/457)

91.-       Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/458)

92.-       Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ta bazı yerleşim yerlerinin geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/459)

93.-       Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'ta ilan edilen askeri güvenlikli bölgelerin tarım alanlarına etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/460)

94.-       Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Uludere'de yaşanan asayiş olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/461)

95.-       İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, kadın sığınma evi verilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/462)

96.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rusya Devlet Başkanı'nın ülkemizle ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/463)

97.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rusya Başbakanı'nın ülkemizle ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/464)

98.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki asbest içme suyu borularının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/465)

99.-       Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Trabzon'daki bazı mahalleler ile kent merkezi arasındaki ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/466)

100.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, terör örgütü tarafından alıkonulan güvenlik personeli ile sivil vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/467)

101.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, terör suçlarının faillerinin yakalanması için getirilen ihbar teşvik uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/468)

102.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da yaşanan belediye otobüsü kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/469)

103.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da toplu taşımda Ankarakart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/470)

104.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde Trafik Tescil Şubesi bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/471)

105.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı bir köyün sulama hattı ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/472)

106.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, geçici ve gönüllü köy korucularının karıştıkları adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/473)

107.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesinde gözaltına alınan bir öğrencinin çeşitli iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/474)

108.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/475)

109.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli tarihlerde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/476)

110.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, IŞİD'in Türkiye'de insan ticareti yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/477)

111.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı çerçevesinde planlanan yol ağlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/478)

112.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı il valilikleri tarafından verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/479)

113.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, IŞİD üyelerinin Gaziantep'te insan ticareti yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/480)

114.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/481)

115.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının hukuki dayanağına ve bölgede meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/482)

116.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Sümela Ören Yeri ile ilgili restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/484)

117.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde zarar gören tarihi eser ve yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/485)

118.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da hasar gören Dört Ayaklı Minare'ye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/486)

119.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş sürecine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/487)

120.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/488)

121.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, devlet desteklerinin denetimine ve çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/489)

122.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli istihdamına ve artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/490)

123.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ve azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/493)

124.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, öğretmenlerin özlük haklarına ve öğretmen atamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/494)

125.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, dernek ve vakıflara yapılan kiralama ve satışlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/495)

126.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerine ve İşletmeye ait gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/496)

127.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, turistik bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerden farklı ecrimisil alındığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/497)

128.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde görevli bir öğretmen hakkında başlatılan soruşturmaya ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/498)

129.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, taşımalı eğitime tabi öğrencilere ve kapatılan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/499)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığının taşraya şube müdürü atamak için yaptığı bir sınavdaki hatalı soru iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/500)

131.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Suriyeli sığınmacılara verilen eğitim hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/501)

132.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen bir etkinliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/502)

133.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, IŞİD'in kaçırdığı bir askerin kurtarılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/503)

134.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Kastamonu'nun Tosya İlçesindeki Devrez Çayı'nın taşkınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/504)

135.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Karadeniz Bölgesi'ndeki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/509)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Akkaya Barajı'ndaki kirlilik sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/510)

137.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Çakmak Barajı Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/511)

138.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Ergene Nehri'nin temizlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/512)

139.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, sokağa çıkma yasaklarının neden olduğu iddia edilen sağlık hizmetine erişim hakkı ihlallerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/513)

140.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Suruç Devlet Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/514)

141.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Suriyeli sığınmacılara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/515)

142.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, HIV ve AIDS'e karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/516)

143.-   Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, Osmaniye Devlet Hastanesinin fiziki yetersizliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/517)

144.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da hayvancılıkla uğraşan üç kişinin ölümüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/518)

145.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Çerkezköy-İstanbul tren seferlerinin tekrar başlatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/519)

146.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, PTT Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak amacıyla gerçekleştirilen araç kiralamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/520)

147.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/521)

148.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki bazı kavşaklarda yaşanan trafik kazalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/522)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin havaalanı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/523)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin hızlı tren projesi dışında bırakıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/525)

151.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Çevreyolu'nda meydana gelen bir çökmeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/526)

152.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da meydana gelen trafik kazalarına ve yürütülen yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/527)