TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 31

14 Ocak 2016 Perşembe

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/435) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/436) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/437) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/438) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

5.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/439) (         Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

6.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/440) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2015)

7.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/441) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

8.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/442) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 2 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/443) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

10.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın; Muhtarların Sosyal ve Güvenlik Hakları Hakkında Kanun Teklifi (2/444) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2015)

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/378) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 55) (Dağıtma tarihi: 14.01.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/379) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 56) (Dağıtma tarihi: 14.01.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belize Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/380) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 57) (Dağıtma tarihi: 14.01.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/381) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 14.01.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/382) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 14.01.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, görme engelli vatandaşların oy kullanma imkanlarının geliştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

2.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol'ün onaylanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ODTÜ'de meydana gelen olayların ardından bir milletvekilinin açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

4.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Buz Pateni Sarayı'nın bakım ve onarımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında yapılan ada satışlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'de gözaltına alınan bazı kişilere işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yapay zeka konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki esnafın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

11.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki doğal gaz abonelerine, trafikteki araç sayısına ve hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

12.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Mavi Marmara olayı sonrası Türkiye'nin İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

13.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2016 yılında yapılacak olan lisans düzeyindeki KPSS'nin tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, verilen maden ruhsatlarından elde edilen devlet hakkı gelirinin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen bir terör saldırısının faillerinin bulunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kabul Toplama Merkezleri ile Tali Kabul Toplama Merkezlerindeki koşullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Hopa-İstanbul uçuşlarında yolculardan bazı yurt dışı uçuş şartlarının istendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, PTT teşkilatında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

20.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu Nure Sofi ve eşinin mezarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

21.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, 2002 yılından itibaren şehit olan asker, polis ve korucu sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

22.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çalışan ebeveynlerin kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi uygulamasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

23.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Konya ve Diyarbakır'daki Kur'an kurslarında çıkan yangınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in olası terör eylemlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, isim değişikliğine gidilen stadyumlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2015 yılları arasında merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin kullanımına ait ambulans, askeri araçlar ve polis araçlarına yönelik harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

27.-  Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yabancı uyruklu bazı gazetecilerin öldürülmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

28.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Anadolu Ajansı'nın bir programına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

29.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 yılında TRT'ye bağlı kanallara davet edilen siyasetçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

30.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, avukatlara yeşil pasaport verilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

31.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, noterlere yeşil pasaport verilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

32.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Ankara'da ticaret ve iş mahkemelerinin faaliyet göstermesi için kiralanan binaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

33.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mavi Marmara davasında dört İsrailli sanık hakkında verilen kırmızı bültenle yakalama kararı üzerine yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kadına yönelik şiddetin çeşitli boyutlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

35.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet davalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

36.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

37.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

38.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörden etkilenen illerde kapanan işletmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

39.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Bakanlığın 2014 yılı Eylem Planı kapsamındaki çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

40.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde çalışan otobüs şoförlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

43.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

44.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, hava kirliliğine ve bu alanda yapılan denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

45.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, hava kirliliğine karşı alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

46.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Suriye'de ılımlı muhalefet olarak tanımlanan gruplara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

47.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki maden ve taş ocaklarına ve çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

49.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da hayvancılık alanında yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

51.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalara ve Rusya ile yaşanan kriz sonrası alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

52.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin 2014-2020 IPARD Hibe Programı'nda kapsam dışında kalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

53.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilere ve sicil affı çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

54.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, sulanabilir tarım alanlarına ve sulama projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

55.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörden etkilenen illerde kapanan işletmelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

56.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde görevli emniyet personeline verilen taltiflere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

57.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir mahallenin ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

58.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde kazalara ve tartışmalara neden olan bir yola ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

59.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir mahallede yapılan kazıların ardından kapatma işleminin eksik bırakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

60.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatındaki bazı rütbelerin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

61.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Belediyeler Birliğinin Ankara Misafirhanesi'nde bazı televizyon kanallarının yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

62.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, IŞİD üyelerinin Türkiye'de işlediği suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

63.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Hatay Valiliğine gönderildiği iddia edilen bir genelgeye ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

65.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

66.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Bağlum semtinin trafik ve ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

67.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Gaziantep'te yakalanan IŞİD üyelerinin mahkemeye çıkarılmadan sınır dışı edilmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

68.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Ordu'da uygulanan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Projesi'ne ve kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki bazı arkeolojik sit alanlarına ve turizme kazandırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Pınarbaşı Höyüğü'nde bilimsel kazı çalışması yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Aladağlar bölgesindeki tarihi yapılara yönelik çalışmalara ve bölgenin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Divarlı ve Ovalıbağ höyüklerinde bilimsel kazı çalışması yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesi yakınındaki tarihi bir türbeye ve ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köyde bir evin duvarında bulunan tarihi kabartmaya ve bölgede bilimsel araştırma yapılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

78.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'da turizmin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

79.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, terörden etkilenen illerde kapanan işletmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

80.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, servis taşımacılarına uygulanan KDV tevkifatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

81.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, gelir vergisi tarifesindeki artışa ve kamu çalışanlarının maaşlarına etkisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, görme engelli vatandaşların eğitim hakkından faydalanabilmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

83.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara'nın Sincan ilçesinde binası yıkılan bir meslek lisesi öğrencilerinin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

84.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, FATİH Projesi ile ilgili usulsüzlük iddialarına ve açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

85.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, üniversitelerde bazı öğrenci gruplarının yaşadıkları sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

86.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, şube müdürü atamaları konusunda verilen yargı kararlarının uygulanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

87.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na ilişiği kesilenlerle ilgili eklenen geçici maddeye dayanarak Bakanlığa yapılan başvurulara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TSK'da çalışan sivil memurların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki Darboğaz Göleti'nin işletilmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Niğde'de yapılan sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köyün tarımsal sulama hizmeti ile ilgili sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

92.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, KKTC Su Temin Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt dışından doktor getirileceğine dair bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ'daki bir özel hastanenin usulsüzlük yaptığı iddiasına ve özel hastanelerin denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

95.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, son on yılda ülkemizde görülen meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

96.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2016 yılında yapılacak fizyoterapist ve diyetisyen atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

97.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, antidepresan kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

98.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Hekimevi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

99.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, baz istasyonlarına ve yüksek gerilim hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, siber saldırılara karşı ODTÜ'nün aldığı önlemlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zorunlu trafik sigortası poliçelerindeki fiyat artışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

102.-   İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2015)

103.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü ve Otoyolundan alınması planlanan geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

104.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Ankara-Sivas hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

105.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı VIP girişine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

106.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum Çat-Bingöl Karlıova Karayolundaki genişletme ve ıslah çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

107.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

108.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, tehlikeli madde taşımacılığında ADR uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

109.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Karadeniz Duble Yolu Ordu merkez geçişinin belli saatlerde tır ve kamyonlara kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

110.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

111.-   Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki bir yolun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

112.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başdanışman olarak görevlendirildiği iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

113.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, 23 ve 24. Yasama Dönemlerinde verilen parlamenter denetim önergeleri ile kanun teklifleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

114.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmek istenen anma törenine izin verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

115.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Mardin'de ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

116.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, üniversite hastanelerinin mali sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

117.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, PKK terör örgütünün elinde rehin tutulduğu iddia edilen asker ve polislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir siyasi partinin milletvekili adayının elini sıkmayan bir esnafın partililerce darp edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

119.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bir baz istasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2016)

120.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir caddede trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2016)

121.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, esnaf ve sanatkarlara verilecek faizsiz kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevinde bulunan gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

124.-   İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklamasına ve cemevlerine hukuki statü verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

125.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan olaylardaki ölümlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üniversitelerdeki bazı öğrencilerin fişlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

127.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir belediyenin düzenlediği ankete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

128.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Paris'te üç kadının öldürülmesi olayı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

129.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Paris'te üç kadının öldürülmesi olayı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

130.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Paris'te üç kadının öldürülmesi olayı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2016 yılında yapılacak KPSS'nin tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

132.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, sokak hayvanlarının korunmasına ve bakımına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

133.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Elbistan Şeker Fabrikasının personel durumuna ve üretim kapasitesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

134.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 1994 yılında bir askerin öldürüldüğü olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

135.-   Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, siyasi parti faaliyetlerine katılan bakan yardımcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yapılan değişikliğe ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

137.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

138.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerindeki çeşitli uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

139.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, 8 Aralık 2015 tarihinde bir cezaevinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

140.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan adliyenin taşınacağı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

141.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, cezaevlerinde çocuklara özgü sistemler getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

142.-   Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevinde bazı mahkumlar ile ilgili olarak yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

143.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2010-2015 yılları arasında denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

144.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, işçi sağlığı ve güvenliği için yapılacak düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

145.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, gelir testi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

146.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, kadınların doğum borçlanması konusundaki düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

147.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki istihdam verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

148.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'ın Sason ilçesinde İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işe alımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

149.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, denizlerdeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

150.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de bulunan Kocabaş Çayı'nda yaşanan kirliliğe ve bu konudaki çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

151.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize kent merkezinin dolgu alanında kurulu olması nedeniyle taşıdığı risklere ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

152.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Habur Sınır Kapısı'nda bekletilen tır şoförlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

153.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'na üyeliğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

154.-   Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Ağrı'da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2016)

155.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'nin nükleer enerji politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

157.-   Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, otizmli çocuklara yönelik spor eğitimlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

158.-   Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, Osmaniye'de TKDK İl Koordinatörlüğü bulunmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

159.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yurt dışına çıkış harcının kaldırılması çalışmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

160.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis araçlarından Mehter Marşı çalındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

161.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak Devlet Hastanesi önünde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

162.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İstanbul'da bir eve düzenlenen polis operasyonunda hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

163.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütü ile bazı askerler arasında görüşmeler olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

164.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sokağa çıkma yasağı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

165.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilen bir bölgede vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

166.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'daki su sorununun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

167.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İGDAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

168.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir iştiraki olan İSPARK'a ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

169.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, zorunlu trafik sigortasındaki fiyat artışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

170.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

171.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün tekrar verilmesinin sağlanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

172.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesinin turizm potansiyelinin artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

173.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan TEDAŞ'ın başka bir ilçeye taşınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

174.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir YHT Hattı Kapalı Kesit Üzeri Peyzaj Yapım İşi Projesi'ne ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

175.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 2002 yılından itibaren yapılan özelleştirmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

176.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa Mehmet Çelebi Lisesinde düzenlenen Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma programının iptaline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

177.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Kürtçe öğretmeni atamalarına ve seçmeli Kürtçe derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2016)

178.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, bir insani yardım kuruluşu ile yürütülen ortak proje kapsamında okullarda öğrencilerden toplanan yardımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

179.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki bir ilkokulun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

180.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

181.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, norm kadro uygulamasına ve görev yerleri değiştirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

182.-   Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, atanamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

183.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kabul Toplama Merkezlerinin fiziki şartlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

184.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'daki devlet hastanelerinde alerji ve immünoloji bölümlerinin bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

185.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da görülen domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

186.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da görülen domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

187.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'daki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

188.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye'de çalışmak için başvuran yabancı doktorlarda aranan Türkçe bilme şartında yapılan değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

189.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Adana, Van ve Niğde'de domuz gribi şüphesiyle meydana gelen ölümlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

190.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da Kapaklı-Saray arasındaki duble yolun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

191.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan TELEKOM biriminin başka bir ilçeye taşınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

192.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir YHT Hattı Kapalı Kesit Üzeri Peyzaj Yapım İşi Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

193.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan işçilerin ücretlerini alamadıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, IŞİD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

2.- Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 20 milletvekilinin, Diyarbakır'da gayriresmi bir tim bulunduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

3.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve 20 milletvekilinin, Ergene Nehrini kirleten kaynakların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)