TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 28

11 Ocak 2016 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Makedonya Cumhuriyetinin Kazakistan Cumhuriyetindeki Temsilinin Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İmkânlarından Yararlanılarak Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/519) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/520) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/521) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/522) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/523) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/524) ( Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisine Dair Anlaşmaya Yönelik GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisinin Güçlendirilmesi Konulu Tamamlayıcı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/525) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet Olarak Katılım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/526) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/527) (Plan ve Bütçe            ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında Türkiye-KKTC İkili Sualtı Taarruz (SAT)/Özel Harekat Timleri Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/528) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonunun kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/101)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BOTAŞ'ın 2005-2014 yılları arasındaki faaliyet kar ve zararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/102)

3.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bodrum Pina Yarımadası'nda yapılan otel inşaatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/103)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2013-1 Eylül 2014 tarihleri arasında cinnet ve tartışma gibi nedenlerle ölen ya da yaralanan emniyet görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/104)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, fizik tedavide kullanılan bir bandın bedelinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/105)

6.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yerli uçakla ilgili basında çıkan iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/106)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafikte yaşanan şiddete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/107)

8.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da katıldığı bir açılış törenine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/109)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir siyasi partinin 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde görev alacak okul müdürleriyle toplantılar düzenlediği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/110)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Havalimanı proje sahasının kuşların göç yolları üzerinde olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/111)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir lisenin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devrini öngören protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/112)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/113)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bisiklet modülü dersi uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/114)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Sincan Yetiştirme Yurdunun şartlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/115)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Mayıs'ta yaşanan olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/116)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirildiği iddia edilen bir gözaltı işlemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/117)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, bir imamın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/118)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, örtülü ödeneğin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/119)

19.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, muhtarların özlük haklarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/121)

20.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ülkemizde yaşanan kredi kartı mağduriyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/122)

21.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, şiddete maruz kalan engelli kadınların kadın sığınma evlerine kabul edilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/123)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da huzurevi yapılması planlanan bir alana otel yapılabilmesinin önünü açan imar planı değişikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/125)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütü ile ilgili yapılan bir anketin sonucuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/126)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Merkeze bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/127)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/128)

26.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesindeki heyelan nedeniyle mağduriyet yaşayan TOKİ konutları sakinlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/129)

27.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kömür madenlerinde bulunması gereken patlayıcı önleme sertifikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/130)

28.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/131)

29.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/132)

30.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, kaçak ve sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/133)

31.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, zeytinliklerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/134)

32.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Rusya kriziyle ilgili olarak Antalya'da tarımsal üretim, ihracat ve turizm açısından alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/135)

33.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kadına yönelik şiddet vakalarına dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/136)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Amasya'da görev yapan bir öğretmenin derste kullandığı iddia edilen sözlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/137)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafikte yaşanan şiddet vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/138)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'ye yapılan sanatçı alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/139)

37.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, TBMM Üyeliği İle Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun'un uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/141)

38.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/142)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son dönemde hukuk dışı örgütlenmelerin yeniden faaliyete geçtiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/143)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, karakollar ile karakollarda bulunan güvenlik kameralarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/145)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk ölümlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/146)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/147)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye plakalı bazı araçlar ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/148)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üst kurullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/149)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maliye Bakanlığının satın aldığı iddia edilen bir programa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/150)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ağaç dikim çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/152)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/153)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'da gözaltına alınan bir çocuğun şiddet ve cinsel tacize maruz kaldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/154)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir araca ateş açılmasına ve bir vatandaşın ölümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/155)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklar ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/156)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülteci kamplarındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/157)

52.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığının vekalet yoluyla kurban kesimi ile hac ve umre işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/158)

53.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yapılan harcama ve bütçeye yapılan aktarımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/159)

54.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Haiti'de gerçekleşen deprem nedeniyle toplanan paraların Türkiye Diyanet Vakfına aktarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/160)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/161)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gizli tanık uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/162)

57.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Konyaaltı Sahili'nin turizme açılması için gerekli çalışmaların yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/163)

58.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. ve Manavgat Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/164)

59.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, yerel gazetelerin desteklenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/165)

60.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, tarafsızlığa aykırı davrandığı gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/166)

61.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, TÜRGEV'e tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/167)

62.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait metro ve otobüslerdeki manyetik kart okuyucu cihazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/168)

63.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bazı kişilerin Akdağmadeni ve Şarkışla ilçelerinde bulunan bazı köylerde Alevi vatandaşları tehdit ettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/169)

64.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da bir otelin Kıyı Kanunu'na aykırı faaliyet gösterdiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/170)

65.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 62. Hükümet döneminde Başbakanlığa gelen atama kararnamelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/171)

66.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/172)

67.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/173)

68.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan) yazılı soru önergesi (7/174)

69.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Lütfi Elvan) yazılı soru önergesi (7/175)

70.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/176)

71.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/177)

72.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, TRT'nin tarafsızlığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/178)

73.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, OECD 2015 Raporu verilerine göre Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/179)

74.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, çiftçilerin bankalara olan borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/180)

75.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/181)

76.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/182)

77.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/183)

78.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ödemeler dengesi verilerindeki net hata noksan kalemine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/184)

79.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, kadın cinayetlerine ve kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/192)

80.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/193)

81.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/194)

82.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/195)

83.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/196)

84.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/197)

85.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/198)

86.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/199)

87.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/200)

88.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/201)

89.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin sanayi stratejisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/202)

90.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kömür madenlerinde bulunması gereken patlayıcı önleme sertifikasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/203)

91.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/204)

92.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/205)

93.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/206)

94.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kadınların doğum sürelerini borçlanabilmelerine ve kadın istihdamında yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/207)

95.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kömür madenlerinde bulunması gereken patlayıcı önleme sertifikasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/208)

96.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen ve dört çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/209)

97.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engellilerin kamuda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/210)

98.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, hizmet alımı yoluyla çalıştırılan engellilerin ihale veya sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması nedeniyle yaşanan mağduriyetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/211)

99.-       İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/212)

100.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/213)

101.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/214)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, asgari ücret, emekli maaşları ve taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/215)

103.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/216)

104.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/217)

105.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Bartın Irmağı'nda yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/218)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere ve Kısırkaya köylerinde imara açılan ve özelleştirme kapsamına alınan arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/219)

107.-   Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan TOKİ konutları ile ilgili şikayetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/220)

108.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/221)

109.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/222)

110.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/223)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize'nin İkizdere ilçesindeki bir HES inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/225)

112.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/226)

113.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/228)

114.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kömür madenlerinde bulunması gereken patlayıcı önleme sertifikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/230)

115.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Tire ilçesindeki bir maden ocağının çevreye verdiği zarara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/231)

116.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açılan taş ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/232)

117.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/233)

118.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/234)

119.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/235)

120.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp-kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/236)

121.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale'de yapılması planlanan termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/237)

122.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/238)

123.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan düşüşe ve alınacak önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/251)

124.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/254)

125.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/255)

126.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesindeki heyelan nedeniyle mağduriyet yaşayan TOKİ konutları sakinlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/256)

127.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, 2011 yılından itibaren İzmir'de KÖYDES kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/257)

128.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/258)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gaz bombası kullanımı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/259)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kaybolan çocuklar ile çocuk istismarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/260)

131.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da metronun son sefer saatinin öne alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/261)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, azınlık mallarının iadesi konusunda yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/262)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, biber gazı nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/263)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplumsal olaylara müdahale araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/264)

135.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin TÜRGEV'e tahsis etmiş olduğu taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/265)

136.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'nın bazı yerleşim birimlerine hizmet götürülmesinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/266)

137.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, OECD 2015 Raporu verilerine göre Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/267)

138.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/268)

139.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/269)

140.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'ya yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/270)

141.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Hazine desteğinden faydalanan turizm acentalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/271)

142.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/272)

143.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/273)

144.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/274)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi bir caminin kurtarılması için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/275)

146.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/276)

147.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, kayak öğretmenlerinin vergiden muaf esnaf kapsamına dahil edilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/277)

148.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarının hatalı idari işlemleri sebebiyle Hazinenin uğradığı zarara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/280)

149.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 2003-2014 yılları arasındaki öğretmen atama sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/281)

150.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, öğretmenlerin mesleki ve özlük haklarındaki yetersizliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/282)

151.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, bazı ilçelerde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının öğrenciler üzerindeki etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/283)

152.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/284)

153.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, çatışma bölgelerindeki öğrencilerin sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/285)

154.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da bazı ilkokul ve ortaokulların imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/286)

155.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, öğretmenlerin atanma sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/287)

156.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, ataması yapılamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/288)

157.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'de bulunan ve depremde yıkılma riski bulunan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/289)

158.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/290)

159.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çiğli ilçesindeki TOKİ Konutlarında heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/291)

160.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara yönelik eğitim hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/292)

161.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/293)

162.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/294)

163.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/295)

164.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/296)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden hizmet gerekleri gerekçe gösterilerek başka illere tayin edilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/297)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fatih Projesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/298)

167.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararların uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/299)

168.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/300)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sapanca Gölü'nün suyunun içilebilirlik özelliğini yitirmesine ve kuruma ihtimaline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/301)

170.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, KKTC'ye su temini için yapılan boru hattına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/303)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ebola virüsünün Türkiye'ye sıçramaması için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/307)

172.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'deki bazı hastane projelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/308)

173.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/309)

174.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, personel eksikliği nedeniyle sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/310)

175.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/311)

176.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/312)

177.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli vatandaşlara ve çalışanlara yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/313)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu hastaneleri ile özel hastaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerine karşılık istenen ücretlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/314)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sağlık politikasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/315)

180.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa-Bilecik-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/317)

181.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'de devam eden bazı projelerin bitirilememesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/318)

182.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir çevre yolu inşasında meydana gelen ve dört çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/319)

183.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açılan taş ocağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/322)

184.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık hizmet binalarına ve yapılan kiralamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/323)

185.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/324)

186.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/325)