TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 27

08 Ocak 2016 Cuma

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/501) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/502) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Kullanımı ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/503) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Girişimcilik Alanında İşbirliğini Güçlendirmeye Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/504) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/505) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/506) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/507) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/508) (Adalet; Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/509) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/510) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/511) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/512) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Askeri Alanda İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/513) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

14.-  Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/514) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/515) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

16.-  Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı (1/516) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2016)

17.-  Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/517) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2016)

18.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis ve Gümrük İşbirliği Ortak Temas Merkezi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Anlaşma ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/518) (Avrupa Birliği Uyum; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2015)

 

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 23 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/434) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

 

Raporlar

1.- İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Değişiklik Getiren 15 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/319) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

2.- Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/320) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/324) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/327) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/330) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 31) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/333) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 32) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/334) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 33) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/335) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 34) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/337) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 35) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Gençlik Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/338) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

11.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Kültür ve Sanat Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/340) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/341) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

13.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/342) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

14.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/343) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/346) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 41) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

16.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/347) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 42) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

17.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/348) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 43) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

18.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/349) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 44) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

19.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/355) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 45) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

20.-  Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/360) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 08.01.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, TBMM bünyesinde görev yapan personelin sendikal haklarına ve bu hakların kullanımı ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Şeref Holü'ndeki halıların değiştirilmesine ve TBMM'nin kurumsal renk seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki bir köyde imar planı nedeni ile mağduriyet yaşayan bir vatandaşa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle mağdur olan tır ve kamyon şoförlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

5.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, 7 Haziran 2015 tarihinden sonra yaşanan terör olayları nedeniyle eğitiminden geri kalan, yaralanan ve sakatlanan çocukların korunmasına ve hak kayıplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

6.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Osmanlı Halk Pazarı'nda çıkan yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan olaylar ile açılan hendek ve tünelleri yapan firmalara verilen ihalelere ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölge halkının vergi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

10.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölge halkının kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

11.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, el konulan bir sigorta şirketine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, engelli çocuklara ve ailelerine yönelik yürütülen bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

13.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasındaki kayıp çocuk vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 2016 yılı KPSS sonuç açıklama tarihinin değiştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

15.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Rusya'ya tekstil ürünleri ihraç eden firmaların sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

16.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesine doğal gaz getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

17.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'de son yıllarda azalan hayvancılık faaliyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

18.-  Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, şap hastalığı ile mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, ekilen ve dikilen tarım arazilerindeki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

21.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Boralan ve Alican Sınır Kapılarının açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2015)

22.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, küçük esnaf için yapılan çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

24.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, köy korucusu olabilmek için gereken şartlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan bir patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir parka ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

27.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Kazan ilçesinin altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

28.-  Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, emniyet mensuplarının ek göstergelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

29.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2002-2015 yılları arasındaki kayıp çocuk vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

30.-  Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa'da bazı kişilerin gözaltında taciz, kötü muamele ve hakarete maruz kaldıklarına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir antik kentin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

32.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

33.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, okulların temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

34.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, öğretmen açığı bulunan derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

35.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, okula devam etmeyen kız çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

36.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2007-2012 yılları arasında Ankara'da okula devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

37.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2015 yılları arasında okula devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

38.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ilk ve ortaöğretimin aynı binada verildiği okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

39.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2007-2012 yılları arasında okula devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

40.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2015 yılları arasında imam hatip ortaokuluna ve lisesine dönüştürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

41.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, imam hatip okuluna dönüştürüldükten sonra tekrar eski statülerine döndürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

42.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2015 yılları arasında taşımalı eğitime geçildiği için kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

43.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, karma eğitime ve Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir ilkokulda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

44.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

45.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, kök hücre tedavilerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

46.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta-Antalya arasındaki Dereboğazı yolunun duble yol yapılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde ulaşım ve haberleşme hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)