TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 26

07 Ocak 2016 Perşembe

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/491) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar ve Ekleri ile Yük Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kuralların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/492) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/493) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/494) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/495) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/496) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/497) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Mart 2008 Tarihinde İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/498) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/499) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/500) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/417) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/418) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/419) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

4.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 13 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununa "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar" Maddesi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/420) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/421) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 15. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/422) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 18. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/423) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

8.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/424) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

9.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/425) (İçişleri ile Plan ve Bütçe) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

10.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/426) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

11.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/427) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

12.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/428) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/429) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

14.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/430) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

15.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/431) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

16.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/432) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

17.-  Siirt Milletvekili Besime Konca ve Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile 12 Milletvekilinin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/433) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

 

Raporlar

1.- Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/323) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 51) (Dağıtma tarihi: 07.01.2016) (GÜNDEME)

2.- Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/432) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 07.01.2016) (GÜNDEME)

3.- Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/433) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 07.01.2016) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Kumluca ilçesinin Adrasan beldesinde bulunan ve doğal sit alanı olan bir köye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

2.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Kumluca ilçesinin Adrasan beldesinde bulunan ve doğal sit alanı olan bir köye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

3.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'nın Kumluca ilçesinin Adrasan beldesinde bulunan ve doğal sit alanı olan bir köye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, 2011-2015 yılları arasında yapılan otoyollar ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, bebek ölüm oranlarına ve bebek ölümlerinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, KKTC Su Temin Projesi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine ulaşılabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  sözlü soru önergesi (6/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine ulaşılabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, Hükümetin kişi başına düşen milli gelir hedefine ulaşılabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, 2015 yılında meydana gelen iş kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir köyün sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ve tarihi yapılar ile ilgili incelemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki kaza riski bulunan bir yol ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2015)

15.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, terörle mücadeleyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

16.-  Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın, Isparta'ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, düşürülen Rus savaş uçağı ile ilgili bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

2.- Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Suriyeli sığınmacılara ve Geri Kabul Anlaşması'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

3.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Maraş olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

4.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Suriye'den gelen ve Suriye'ye geri dönen sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

5.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, göçmenlerle ilgili olarak AB ile varılan anlaşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

6.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Türkiye'nin Bayır-Bucak Türkmenlerine yönelik yardım politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, 19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa Cezaevinde düzenlenen operasyona ve operasyonda hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulan bir imar planına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Diyarbakır'da bir Kur'an kursunda çıkan yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

11.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Irak'ta asker bulundurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de telefon ve internet hizmetlerinin verilememesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, yatılı Kur'an kurslarının denetimlerine ve Suriyeli öğretmenlerin istihdam edildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akarlar Mahallesinin köy konağı talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

15.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Mahallesinin köy konağı talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir eve yapılan polis operasyonunda bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, din görevlisi ve imam olarak işe başlayıp başka kurumlara geçen personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

18.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, kırsal kalkınma çerçevesinde hayata geçirilecek hibe programına Trakya'da bulunan illerin dahil edilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

19.-  Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Körfezi Pina Yarımadasında yaşanan yangın sonrasında başlatılan otel inşaatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bazı illerde yaşanan şiddet ve çatışma olayları nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

21.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bazı kişilerin Türk vatandaşı olduğu halde yeniden Türk vatandaşlığına müracaat ettikleri yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

22.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınların erken emeklilikten yararlanabilmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

23.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yurt dışından gelen ve uluslararası korumaya müracaat eden kişilerin SGK kaydına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

24.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, şans oyunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

25.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Üsküdar-Ümraniye arasındaki metro hattına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

26.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

27.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm süreci sırasında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, gözaltında bulunan veya tutuklanan öğrencilerin eğitimlerinin ve tedavilerinin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

29.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, bazı tutukluların ziyaret edilmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

30.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevlerinde izlenebilen televizyon kanallarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

31.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, engelli kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

33.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da cinsel istismara ve tecavüze uğrayan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

34.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde bir bakım görevlisinin çocuklara kötü muamelede bulunmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

35.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, ek ders ücreti karşılığında görev yapan meslek elemanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

36.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde engelli çocuklara şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

37.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da şehir içi ulaşımda trambüs kullanımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk-Çin Endüstriyel Parkı Projesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

39.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Nilüfer ve Karacabey ilçe sınırları içinde yapılması planlanan yeni organize sanayi bölgesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

40.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İŞKUR'un yapısına ve faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

42.-  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, iş sağlığı ve güvenliği teftişleri ile işin yürütümü teftişlerinin ortak yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

43.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriye'ye sınırı olan illerde yaşanan istihdam sorununa ve Suriyeli sığınmacıların kaçak işçi olarak çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

44.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, 11 Temmuz 2015 tarihinde yapılan İş Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

45.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, renk körü olan kişilerin istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

46.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, film setlerinde yer alan bebek ve çocukların hak ihlallerine uğradığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker fabrikalarında geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

48.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, emekli maaşlarından yapılan bazı kesintilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

50.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, bir şirketin toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işçilerini işten çıkardığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

51.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

52.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'daki binaların olası bir depreme karşı dayanıklılığının tespitine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

54.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'ta yaşanan hava kirliliğine ve yapılan denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

55.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 2002-2015 yılları arasında termik santraller için düzenlenen ÇED raporlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

56.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki deri üreticilerinin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

58.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

59.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Türkiye'nin ülkeler bazında doğal gaz ithalatına ve olası bir kesintinin ülke ekonomisine etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

60.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak ve çevresinde kurulu bulunan termik santrallerin çevresel etkilerine ve denetimlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

61.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

62.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da elektrik dağıtım hizmeti veren firmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

63.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

64.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

65.-  Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, A-Nepal virüslü şap hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

66.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2010-2015 yılları arasında Edirne'de kredi borçlarından dolayı mağdur olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

67.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, şap hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

68.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, ülkemizde görülen şap hastalığına ve hayvancılık sektörüne olası etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

69.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, kanatlı eti üretimine yönelik işletmelerin sağlanan cazip kredilerle kontrolsüz şekilde arttığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

70.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'da tarıma yapılan desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

71.-  Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl ilinde artan intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

72.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, çözüm sürecinde valiliklere gelen askeri operasyon izin taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2015)

73.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir'de bir polis karakolunda gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

74.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

75.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da polisten kaçan bir kişinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

76.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, İstanbul'da polis tarafından düzenlenen bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2015)

77.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir mahallenin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

78.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Osmanlı Halk Pazarı'nda meydana gelen yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

79.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da su sayaçlarının vatandaşın talebi dışında elektronik sayaçlarla değiştirilmesi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

80.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan bir iktisadi kuruluşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

81.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir caddenin asfalt sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

82.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Mahallesinin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

83.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Keçiören'deki Osmanlı Halk Pazarı'nın bulunduğu alana ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde  DAİŞ'in Suriyeli çocukları eğittiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

85.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

86.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ankara Keçiören'deki Osmanlı Çarşısı'nda çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

87.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bazı iş yerlerine yapılan baskınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

88.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, 2002-2015 yılları arasında toplanan çevresel vergilerin kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

89.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, KDV alacakları diğer kurum ve bakanlık borçlarına mahsup edilmeyen belediyelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

90.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

91.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde görev yapan öğretmenler için alınan seminer kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

92.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, bir vakfın Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere bazı kamu kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bir projeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

93.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Zeki Püskülcü İlköğretim Okulunda öğrencilerin konteynerde ders gördüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

94.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasakları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

95.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'nın kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerdeki eğitim-öğretim hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

97.-  İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu'nun, Heybeliada'da bulunan Triandafilidis Köşkü'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

98.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, atanamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

99.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İncirlik Hava Üssü'nün kullanımına ve IŞİD terör örgütüne karşı yapılan hava operasyonlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

100.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 1 Ağustos 2009 tarihinden sonra TSK'dan valiliklere gönderilen operasyon izin taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2015)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

102.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Bakanlığın yapmış olduğu bir görevde yükselme sınavına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

103.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'taki hava kirliliğinin bölge halkının sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

104.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, uyuşturucu madde bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

105.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Muğla'nın Milas ilçesinde yapılması planlanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

106.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriyeli sığınmacıların bulunduğu şehirlerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

107.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, LGBTİ içerikli internet sitelerinin erişime engellenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

108.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ-Edirne-İstanbul arasındaki tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

109.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan ilamlı alacakların ödemelerini yapmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2015)

110.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun-Batlama yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

111.-   Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Aydın-Muğla arasındaki kara yolunun iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve 23 milletvekilinin, kadın sığınma evlerindeki koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadına şiddetin önlenmesi adına yürütülen çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadın cinayetlerinin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)