TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 25

06 Ocak 2016 Çarşamba

 

Tasarılar

1.- 11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/481) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/482) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/483) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/484) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/485) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/486) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/487) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/488) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/489) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/490) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/397) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2015)

2.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit’in; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/398) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/399) (İçişleri ile Plan ve Bütçe    Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/400) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

5.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/401) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

6.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/402) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)    (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 2023 Sayılı 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/403) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/404) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 14/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/405) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/406) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

11.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 79'uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/407) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/408) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/409) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

14.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/410) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

15.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/411) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Siverek Adıyla Bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/412) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/413) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/414) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2015)

19.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in; 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/415) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

20.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/416) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve 20 milletvekilinin, IŞİD'e silah sevkiyatı yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

3.- İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 22 milletvekilinin, Roman vatandaşların barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)