TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 24

05 Ocak 2016 Salı

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/466) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/467) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/468) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ile Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

4.- Havaaraçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesini Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/469) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

5.- 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/470) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

6.- Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/471) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

7.- Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadenizdeki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/472) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/473) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

9.- 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/474) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

10.-  Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/475) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

11.-  Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/476) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

12.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/477) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

13.-  1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/478) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

14.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/479) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

15.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/480) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/305) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 05.01.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/309) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 05.01.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/311) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 05.01.2016) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/314) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 23) (Dağıtma tarihi: 05.01.2016) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/325) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 05.01.2016) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/329) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 25) (Dağıtma tarihi: 05.01.2016) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/332) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 05.01.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.-      İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

2.-      Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Suriyeli sığınmacılar için çadır kent kurulacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

3.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda bulunan çekincelerin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

5.-      İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

6.-      Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

7.-      Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da suya yapılacak zamma ve nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

8.-      Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, eğitim kurumlarında meydana gelen yangınlara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

9.-      Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında acele kamulaştırma yöntemiyle kamulaştırma yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

10.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Rusya ile yaşanan siyasi krizin narenciye üreticilerine etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, son günlerde ülkemize yönelik siber saldırıların arttığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

12.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, üniversitelerdeki yaz okulu uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taşıt alım ve kiralama giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

14.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'da bal ormanı bulunan bir bölgede taş ocağı açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

15.-  Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, kamuda çalışan taşeron işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

16.-  Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Erzurum ilinin yüksek oranlı göç vermesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

17.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, trafik sigortası ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

19.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Diyarbakır'da bir Kur'an kursunda meydana gelen yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

20.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2016 Yılı Eylem Planı'nda memurların ek göstergelerine yönelik vaatlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

21.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

22.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarının ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

23.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, özel Kur'an kurslarının ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

24.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, özel Kur'an kurslarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

25.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, tutuklu ve hükümlülerin izleyeceği televizyon kanallarının belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

27.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine ilişkin Eylem Planı kapsamında adil yargılanma hakkı ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

28.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine ilişkin Eylem Planı kapsamında tutuklama tedbiri ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

29.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, cezaevinde tutuklu bulunan bir kişiye beslenme tarzına uygun yemek verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

30.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, idam cezasının geri getirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

31.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, darp edilen veya öldürülen avukat, savcı ve hakimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

32.-  Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü öğrencilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, kız çocuklarının evlendirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

34.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, bazı vatandaşlar için geçerli olan ücretsiz seyahat uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

35.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, çocuk yaşta gerçekleştirilen evliliklerin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

36.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde engelli çocuklara işkence yapıldığı iddiasına ve bu merkezlerin denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gençlik eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

38.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Panplast işçilerinin sendikalaşmada yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

39.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda çalışma izni verilen yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

40.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kayıt dışı çalışan Suriyelilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

41.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Ergene Havzası'nda Çevre Kanunu'na muhalefet nedeni ile kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

42.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Karadeniz Üzerinden Geçen Açık Deniz Boru Hattı Projesi'nin ÇED sürecine ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

43.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Yeşilova ilçesinde uygunluk bildirimi verilmeyen bir projeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

44.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2010-2015 yılları arasında kaçak yollardan başka ülkelere geçmeye çalışırken ve insan kaçakçılığı yaparken yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

45.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Kırşehir'deki bir kitabevine yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

46.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ'nin su fiyatlandırmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, yerel yönetim organlarında bulunan kadın sayılarına ve oranlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

48.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2013-2015 yılları arasında paralel yapı üyeliği kapsamında hakkında hukuki işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

49.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, IŞİD terör örgütüne katıldığı tespit edilen kamu personeli bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

50.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Diyarbakır'da bir Kur'an kursunda altı çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

51.-  Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, bazı firmaların IŞİD'e mühimmat sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

52.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2005-2015 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki nezarethanelerde yaşanan ölüm ve intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

53.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, darp edilen veya öldürülen polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

54.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Haymana'daki yol yapım çalışmasına ve bazı camilerin yakıt ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

55.-  Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Erzurum'un sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

56.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

57.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, esnafın yeni nesil yazar kasa alabilmesi için birtakım tedbirler alınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

58.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi sürecine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

59.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, bazı ilçelerde öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

60.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Kastamonu'da öğrenci velilerine yönelik yapılan bir anket uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

61.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2015)

62.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da başlatılan öğrenci koçluğu uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

63.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2015)

64.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Kazlıçeşme Abay Ortaokulunun imam hatip okuluna dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

65.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bir akademisyenin adının kamu kurum ve kuruluşlarında yaşatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

66.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, aday öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

67.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, değişen okul müfredatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

68.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, kurucu müdür görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

69.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, temel liselere kayıt ve nakil yaptıran öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

70.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, öğretmenlere yönelik yan alan uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

71.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2015 yılları arasında açılan Bakanlığa bağlı liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

72.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, TEOG sınavındaki bazı soruların iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

73.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, TEOG sınavına katılamayanlar için yapılan mazeret sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

74.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, rehber öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

75.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okul aile birliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

76.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, bir müdür atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

77.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, darp edilen veya öldürülen öğretmen ve okul yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

78.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, güvenlik nedeni ile öğretime açılamayan köy okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

79.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, açık liseye devam eden öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

80.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

81.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlığın üst yöneticilerinin okul ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

82.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2015 yılları arasında açılan özel eğitim kurumlarına ait liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

83.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

84.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir alana yerleştirilen konteynerlerde patlayıcı madde tutulduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

85.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2015)

86.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Ambar Biriminde bulunan kumanyaların bozulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

87.-  Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Erzurum'daki yüksek bebek ölüm oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

88.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, darp edilen veya öldürülen doktor, hemşire ve hasta bakıcılara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2015)

89.-  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Gebze-Orhangazi-İzmit Otoyolu Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Suriye ve Irak'ta meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğe ve Türkmen varlığına etkileri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 20 milletvekilinin, zihinsel engelliliğin önüne geçilmesi yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı koşullarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)