TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

26

1

 

GELEN KAĞITLAR

No: 23

04 Ocak 2016 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/364) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

2.- Sivas Milletvekili Ali Akyıldız’ın; Sivas İlinde 4 Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/365) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/366) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

4.- İstanbul Milletvekilleri Eren Erdem ve Ali Şeker’in; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/367) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/368) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/369) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

7.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/370) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/371) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

9.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 14 Milletvekilinin; 17 Nisanın Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/372) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/373) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/374) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/375) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

13.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/376) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

14.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 3 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 326 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/377) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

15.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/378) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/379) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015

17.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/380) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2015)

18.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Kamuda Çalışan Taşeron İşçilere Kadro Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/381) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

19.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/382) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

20.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/383) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2015)

21.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın; 2252 Sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/384) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

22.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın; 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/385) (İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/386) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/387) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

25.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in; Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Teklifi (2/388) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2015)

26.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/389) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/390) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/391) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’nun; 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/392) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

30.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/393) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

31.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun; 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/394) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2015)

32.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in; 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/395) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/396) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2015)